Hem
Yhteystiedot
Kolme henkilöä istuu portaila.

Asiakastyytyväisyys

Humana mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa vastaajista suosittelisi Humanaa. Mittari kertoo avopalvelujen, asumispalvelujen ja lastensuojelun laitospalvelujen yhteistuloksen sisältäen kaikki vastaajaryhmät (palvelun käyttäjä, omainen, tilaaja). NPS-luku* eli suositteluindeksi voi saada arvot väliltä -100 – +100. Mitä korkeampi luku on, sitä useampi vastaaja on valmis suosittelemaan palvelua. Yli +50 NPS-arvoa pidetään erittäin hyvänä.

*NPS-luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanan 9–10 antaneet) osuudesta kriitikoiden osuus (arvosanan 0–6 antaneet).