Hem
Lapset kävelevät talon edustalla.
Mieletön tarina

Mieletön tarina -teatterikiertue 2024

Humana aloitti vuonna 2023 Mieletön tulevaisuus -tapahtumasarjan, jonka tavoitteena on pohtia keinoja nuorten ansaitseman tulevaisuuden turvaamiseksi ja jakaa näkökulmia eri puolilta sosiaalialaa. Vuonna 2024 Mieletön tulevaisuus siirtyy teattereihin Mielettömänä tarinana, joka esitetään ensi vuonna neljä kertaa neljällä eri paikkakunnalla. Toinen esitys järjestetään Seinäjoella 29.5.

Tutustu Mielettömään tarinaan

Jokaisella on oikeus hyvään elämään

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Asiakastyytyväisyys

Humana mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa vastaajista suosittelisi Humanaa. Mittari kertoo avopalvelujen, asumispalvelujen ja lastensuojelun laitospalvelujen yhteistuloksen sisältäen kaikki vastaajaryhmät (palvelun käyttäjä, omainen, tilaaja). NPS-luku* eli suositteluindeksi voi saada arvot väliltä -100 – +100. Mitä korkeampi luku on, sitä useampi vastaaja on valmis suosittelemaan palvelua. Yli +50 NPS-arvoa pidetään erittäin hyvänä.

*NPS-luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanan 9–10 antaneet) osuudesta kriitikoiden osuus (arvosanan 0–6 antaneet).