Hem
Yhteystiedot
Kolme henkilöä istuu portaila.

Humanassa töissä

Katso videoltamme, millaista Humanassa on olla töissä. Videossa tuomme esille, miten visiomme ”Jokaisella on oikeus hyvään elämään” näkyy päivittäisessä työssämme. 

Asiakastyytyväisyys

Humana mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa vastaajista suosittelisi Humanaa. Mittari kertoo avopalvelujen, asumispalvelujen ja lastensuojelun laitospalvelujen yhteistuloksen sisältäen kaikki vastaajaryhmät (palvelun käyttäjä, omainen, tilaaja). NPS-luku* eli suositteluindeksi voi saada arvot väliltä -100 – +100. Mitä korkeampi luku on, sitä useampi vastaaja on valmis suosittelemaan palvelua. Yli +50 NPS-arvoa pidetään erittäin hyvänä.

*NPS-luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanan 9–10 antaneet) osuudesta kriitikoiden osuus (arvosanan 0–6 antaneet).

Humana sosiaalisessa mediassa