Hem
Lapset kävelevät talon edustalla.
Alueelliset lastensuojelupäivät 2024

Humana järjestää Alueelliset lastensuojelupäivät Seinäjoella 2024

Humana järjestää Alueelliset lastensuojelupäivät Seinäjoella 15.-16.2.2024. Tapahtuman kaksi päivää täyttyvät mielenkiintoisista puheenvuoroista, ajankohtaisista teemoista ja mahdollisuuksista verkostoitua. Ilmoittautuminen aukeaa lokakuussa ja julkaisemme voit tutustua puhujiin jo etukäteen.

Lue lisää

Jokaisella on oikeus hyvään elämään

Humana on johtava pohjoismainen sosiaalialan toimija, joka tarjoaa yksilöllisiä sosiaalipalveluita lähellä ihmistä ja perheen arkea. Visiomme mukaisesti uskomme siihen, että jokaisella on oikeus hyvään elämään – ja tätä visiota toteutamme hyvinvaikuttamalla ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Asiakastyytyväisyys

Humana mittaa asiakaskokemusta nettosuositteluindeksin eli NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-mittari kertoo, miten suuri osa vastaajista suosittelisi Humanaa. Mittari kertoo avopalvelujen, asumispalvelujen ja lastensuojelun laitospalvelujen yhteistuloksen sisältäen kaikki vastaajaryhmät (palvelun käyttäjä, omainen, tilaaja). NPS-luku* eli suositteluindeksi voi saada arvot väliltä -100 – +100. Mitä korkeampi luku on, sitä useampi vastaaja on valmis suosittelemaan palvelua. Yli +50 NPS-arvoa pidetään erittäin hyvänä.

*NPS-luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden (arvosanan 9–10 antaneet) osuudesta kriitikoiden osuus (arvosanan 0–6 antaneet).