Hem
Emilia Tenhunen ja Adil Faizulla keskustelevat sohvalla.

Palvelumme lapsille, nuorille ja heidän perheilleen

Elämäntilanteet ovat moninaisia, yksilöiden haasteet erilaisia. Lapsia, nuoria ja perheitä tuemme tavoitteellisesti haasteita ratkoen muun muassa perhetyöllä ja tehostetulla perhetyöllä, ammatillisella tukihenkilötyöllä, perhekuntoutuksella ja lapsiperheiden kotipalveluilla. Toteutamme tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja. Olemme erikoistuneet neuropsykiariseen valmennukseen. Palveluihimme kuuluvat myös koulunkäynnin tuki sekä NUOTTI-valmennus.

Perhekuntoutusyksikkömme

Palvelumme nuorille aikuisille

Kun nuori kasvaa, jatkamme hänen tukemistaan jälkihuollon palveluilla ja tarjoamalla tuettua asumista kotiin. Tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistaminen yhteiskuntaan.

Tuettua asumista kotiin tarjoamme niin ikään jälkihuollon nuorille mutta myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille, kriminaalitaustaisille ja vammaispalveluiden asiakkaille. Tuettu asuminen on työskentelyä, jonka tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti mielekkäällä tavalla. Vaihtoehto tuetulle asumiselle kotona on itsenäistymiskoti.

17-vuotiaille ja vanhemmille maahanmuuttajanuorille tarjoamme kotoutumisen tukea.

Itsenäistymiskotimme

Palvelumme aikuisille

Yli 18-vuotiaille sosiaalihuollon asiakkaille tarjoamme ammatillista tukihenkilötyötä sekä tuettua asumista kotona. Autamme esimerkiksi elämänhallinnan ja arkirytmin löytymisessä, annamme tukea rikoksettomaan ja päihteettömään elämään tai autamme löytämään asiakkaan omaan tilanteeseen sopivaa toimintaa ja verkostoja. Toteutamme pääkaupunkiseudulla seniori-ikäisille suunnattua sosiaalista kuntoutusta

Avopalveluiden asiantuntijatyö

Teemme kattavasti myös sosiaalialan asiantuntijatyötä, esim. olosuhdeselvityksiä.