Hem

”Kehitysaskeleet motivoivat” - Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

Julkaistu: 2020-04-30

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä mielenterveyttä tuetaan ja elämisen taitoja harjoitellaan toiminnan, keskustelun ja yhteisöllisyyden kautta. Tukena on Sähäkän moniammatillinen ja erityisesti vahvan psykiatrisen osaamisen omaava henkilöstö.

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Sähäkän asumisyksiköitä 18-30-vuotiaille nuorille aikuisille on Jyväskylän lisäksi Ylivieskassa.

”Meillä on hyviä kokemuksia nuoren kuntoutumisesta ja itsenäistymisestä. On ollut hienoa seurata, kuinka nuori saa talousasiat kuntoon, oppii arjen perusasioita, pääsee irti elämää hallitsevista toimintatavoista, kuten päihteistä ja itsetuhoisesta käyttäytymisestä. Joku on muuttanut omaan asuntoon, oppinut omia hallintakeinoja ahdistukseen ja selättänyt vaikeita sairauksia, esimerkiksi psykoosin tai masennuksen”, Valkeinen toteaa.

Jokainen tarvitsee onnistumisen kokemuksia

Työ- ja viriketoiminta on yksi osa nuoren kuntoutumisprosessia. Säännöllinen toiminta tukee normaalia arkirytmiä, mutta vielä sitäkin tärkeämpiä ovat toiminnan tarjoamat kokemukset.

”Nuorella ei välttämättä ole ollut onnistumisen kokemuksia, ja mielessä pyörii koko ajan ahdistus tai muu ikävä tunne. Toiminnan kautta nuori huomaa, että onkin tehnyt hommia miettimättä oireita tai on siinä samalla pystynyt puhumaan asioista. Huomaa, että pystyy tekemään asioita”, palveluesimies Ville Saarinen Sähäkän Ylivieskan yksiköstä sanoo.

Tekeminen voi olla nuoren johonkin kiinnostuksenkohteeseen tai opiskeluun liittyvää. Tekemisen ohella sosiaaliset taidot ja rohkeus osallistua karttuvat. Sosiaalisia tilanteita harjoitellaan myös osallistumalla erilaisiin tapahtumiin tai järjestämällä niitä itse. Koronavirusepidemian aikana toiminnassa noudatetaan tarkasti viranomaisten tilanteeseen antamia ohjeita ja varovaisuutta, joten toimintaa sovelletaan koronavirustilanteeseen sopivaksi.

”Kuntoutus etenee vaiheittain ja nuoren oma rooli nousee siinä. Ensin pienetkin asiat voivat tuottaa hankaluuksia, esimerkiksi sosiaaliset tilanteet voivat aluksi nousta esteiksi. Hyvien kokemusten kautta pääsee vähitellen ensin pienemmissä ryhmissä ilmaisemaan itseään ja sitten voi jo vapaasti tuoda esiin omia mielipiteitä. Erilaisia tilanteita voi myös harjoitella, esimerkiksi soittoa Kelaan, sen mukaan mikä se kipukohta on”, Saarinen kuvailee.

Jokaiselle asukkaalle suunnitellaan viikko-ohjelma kunkin tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

”Kun nuori näkee oman elämänlaadun parantumisen, se motivoi. Nuori on itse tiiviisti mukana tavoitteiden asettamisessa ja arvioinnissa”, Saarinen toteaa.

Keinoja oman voinnin hallintaan

Toimiva keskusteluyhteys ja syvä luottamus omaohjaajan kanssa on tärkeää.

”Omaohjaustyö on vahvaa ja kokonaisvaltaista tarttumista nuoreen. Tämä on joustava palvelu, jossa nuori nähdään yksilönä”, Virve Valkeinen kuvailee.

Kuntoutumista tukevat myös erilaiset ryhmät, kuten rentoutusryhmä ja sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmään perustuva ryhmä.

”Käytämme paljon psykoedukaatiota, eli keskustelun kautta käydään nuoren kanssa läpi, kuinka elää ja olla sinut sairauden kanssa. Opetellaan tunnistamaan oireita ja pohditaan, miten niitä hallita ja mitkä asiat vaikuttavat oireisiin positiivisesti ja mitkä negatiivisesti”, Valkeinen selventää.

Nuoren tilannetta, toimintakykyä ja sopivia tavoitteita arvioidaan yhdessä nuoren ja hänen lähiverkostonsa kanssa erilaisin menetelmin. Käytössä ovat esimerkiksi RAI-arviointi ja GAS-menetelmä, joiden avulla seurataan sitä, että kuntoutuksella on oikeasti positiivisia vaikutuksia.

”Sähäkkä on vaikuttanut elämääni siten, että olen löytänyt uusia ystäviä ja löytänyt hallintakeinoja omiin oireisiin. Sähäkän toiminnassa olen kokenut hyväksi omaohjauskeskustelut, vapaa-ajan toiminnot ja erilaiset ryhmät”, Sähäkässä asuva nuori kertoo omista kokemuksistaan.

Virve Valkeinen painottaa, että Sähäkässä kuljetaan nuoren rinnalla alusta loppuun:

”Käymme tarvittaessa edelleen nuoren itsenäistyttyä hänen kotonaan antamassa tukea.”

Sähäkässä tuetaan aktiivisesti harrastustoimintaan ja pyritään löytämään nuorelle mielekästä tekemistä. Esimerkiksi taide on hyvä tapa ilmaista tunteita ja ajatuksia.