Hem

Itsenäistymiskodista luottoa oman elämän hallintaan

Julkaistu: 2020-05-26

Kempeleessä avattiin alkuvuodesta kahdeksasta asunnosta koostuva Humanan Itsenäistymiskodit Niittypuro. Itsenäistymiskodit on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat avopalveluita vahvempaa tukea, mutta terveydenhuollon palvelut olisivat liian raskaita.

A girl in a field

”Niittypuro vastaa juuri tähän tarpeeseen. Täällä otetaan vastuu siitä, että nuori saa sellaisia tukitoimia, että hän pärjäisi itsenäisessä elämässä. Tulee taitoja ja vahvuutta, jotta tulee tunne, että pärjää elämässä”, toiminnanjohtaja Pauliina Eerola kertoo Humanan itsenäistymiskotien toiminnasta.

Itsenäistymiskotien toimintamalli laajeni Oulun seudulle Jyväskylästä, missä palvelu on koettu erityisen tärkeäksi syrjäytymisen ehkäisemisessä. Asiakkaina voi olla nuoria mielenterveyskuntoutujia, aikuissosiaalityön asiakkaita sekä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita.

”Ensimmäiset kuntoutujat asuvat jo Niittypurossa, ja arki rullaa”, Eerola sanoo.

Tavoitteellista asumista

Itsenäistymiskotiin tullaan yleensä suuremman tuen palveluista ja kodista lähdetään asumaan joko täysin itsenäisesti tai kevyemmän tuen piiriin. Tuki voi olla konkreettista, kuten ruoanlaiton opettelua, tai esimerkiksi työskentelyä tunteiden kanssa.

”Harjoitellaan pettymysten ja vastoinkäymisten sietämistä ja niiden läpi selviämistä”, Niittypuron vastaava ohjaaja Saara Siltakoski antaa esimerkin. Siltakoskella on kattavasti kokemusta asumispalveluista ja kuntouttavasta mielenterveystyöstä.

Niittypuro toimii uudenveroiseksi remontoidussa rivitalossa, jossa on kuusi yksiötä ja kaksi kaksiota.

”Oman asunnon lisäksi asukkailla on käytettävissä yhteinen tila, jonne voi tulla nauttimaan aamupalaa tai viettämään aikaa toisten asukkaiden tai henkilöstön kanssa”, Pauliina Eerola kertoo.

On tärkeää tuntea kuuluvansa jonnekin

Tyypillisiä asioita, joihin tukea tarvitaan, ovat säännöllisen vuorokausirytmin ylläpito, ravitsemukseen ja kodinhoitoon liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen sekä sosiaalisten taitojen ja itsetunnon vahvistaminen. Tuen määrää vähennetään sen myötä, kun asukkaan omatoimisuus ja luotto oman elämän hallintaan kehittyvät.

”Sosiaaliset taidot kehittyvät, kun harjoitellaan ryhmässä toimimista ja tuetaan liikkumaan kodin ulkopuolella ja käyttämään ulkopuolisia palveluita”, Siltakoski kuvailee.

Yksilöllisten tukitoimien lisäksi tarjolla on yhteistä toimintaa. Siltakosken mukaan itsenäistymiskodin yksi tärkeä tehtävä on saada nuorelle aikaan tunne, että hän kuuluu johonkin porukkaan, jossa hänet hyväksytään juuri sellaisena kuin hän on.

”Nyt koronavirusepidemian aikaan toimitaan yleisten linjausten ja ohjeiden mukaan, joten emme kokoonnu yhteisiin tiloihin viettämään aikaa, vaan esimerkiksi ulkoillaan pienemmällä porukalla”, Siltakoski toteaa.

Itsenäistymiskodissa asuvaa nuorta tuetaan löytämään mielekästä tekemistä päiviin. Nuoren kanssa yhdessä mietitään sopivaa opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa tai jotain muuta tekemistä, esimerkiksi työ- tai päivätoimintaa. Myös harrastusten valintaan ja aloittamiseen saa apua.

”Kuntoutuminen on tehokkaampaa, kun on joku selkeä suunta, jota kohti mennä”, Saara Siltakoski sanoo.

Samalla kuin huomaamatta kasvaa läheis- ja tukiverkosto, joka puolestaan tukee nuorta hänen siirtyessä itsenäiseen elämään.

 

Niittypuro on lopettanut toiminnan vuonna 2023.