Hem

Vuoden pakolaisnainen Farhia Abdi: ”Voin nauttia, tehdä töitä, löytää ystäviä. Ja joskus itkeä, jos tulee sellainen olo”

Julkaistu: 2020-11-05

Suomen Pakolaisapu on valinnut vuoden pakolaisnaiseksi Humanassa kulttuurisensitiivistä perhetyötä tekevän Farhia Abdin. Vuoden pakolaismieheksi valittiin asioimistulkki Kordnejad Ebrahimin. Vuoden pakolaisten valinnoilla Suomen Pakolaisapu haluaa tuoda esiin pakolaisten aktiivista ja positiivista toimintaa.

Vuoden pakolaisnainen Farhia Abdi

Suuren perheen yksinhuoltajaäiti Farhia Abdi on kotoisin Somaliasta, ja hän saapui Suomeen joulukuussa 2008, keskelle talvea.

”Se tuntui oudolta. Maa oli ihan valkoinen. Auto kulki eteenpäin, ja vasemmalla ja oikealla näkyi vain valkoista. En ollut ajatellut, että myös Suomessa on näin pitkä talvi. Pelkäsin, että auto veisi minut Venäjälle. Sinne en halunnut.”

Automatka johti Punkalaitumelle vastaanottokeskukseen. Abdi oli turvassa vanhimman lapsensa kanssa, mutta täysin uusien asioiden edessä.

Tee niitä asioita, joihin voit vaikuttaa

Alkuihmetyksen jälkeen Farhia Abdi päätti ryhtyä toimeen: opetella Suomen kieltä, tutustua kulttuuriin ja hankkia töitä. Abdi kuvailee, että avoin asenne uutta kohtaan auttoi häntä.

”Minulla oli kynä ja vihko, ja kun tuli vastaan joku uusi sana, kirjoitin sen ylös. Uskon, että oma aktiivisuus sai oppimaan kielen nopeasti. En ollut ennakkoluuloinen”, Abdi selventää.

Oltuaan vasta 10 päivää Suomessa hän lähti kotoutumiskurssille Huittisiin. Abdi noudatti ohjetta, jonka hän myöhemmin antoi vastaanottokeskuksessa oleskelulupaa odottavalle pakolaisperheelle, joka koki, ettei voi tehdä tilanteessaan mitään:

”Aina voin tehdä jotain. Voin nauttia, tehdä töitä, löytää ystäviä. Ja joskus itkeä, jos tulee sellainen olo.”

Farhia Abdi etsi itselleen töitä ja opiskeli lähihoitajaksi. Humana tuki Abdia opinnoissaan muun muassa tarjoamalla harjoittelupaikkoja.

”Pikkuvauvan askelin kävelen ja kasvan. Nyt olen 47-vuotias nainen, ja aion suorittaa vielä sosionomin tutkinnon. Olen hyvä auttamaan perheitä ja nuoria, ja Suomessa olen oppinut paljon menetelmiä.”

Pienin askelin kohti unelmia

Humanassa Farhia Abdi on tehnyt kotouttamistyötä maahanmuuttajaperheissä ja työskennellyt ikäihmisten asumisyksikössä.

”Kun olin itse elänyt uudessa maassa ja oppinut selvittämään asioita, tiedän mitä vaikeuksia voi tulla ja miten niihin löytää ratkaisuja. Olen oppinut omien haasteiden kautta, miten voin auttaa muita.”

Abdin esimies Katja Vastamäki pitää hänen työpanostaan merkittävänä tekijänä maahanmuuttajaperheiden hyvinvoinnin kannalta:

”Perhetyö etenee paljon nopeammin, jos työntekijä tuntee kulttuurin ja osaa kieltä. Suomalainen ei ikinä pysty ymmärtämään täysin, mitä maahanmuuttajaperheet kokevat.”

Abdi esimerkiksi opettaa perheelle, miten Suomessa toimitaan eri tilanteissa. Kun lapsi menee kouluun, on tärkeää tietää, mitä toimintaperiaatteita siellä on ja miten opettajan kanssa ollaan yhteydessä.

Vaikka Abdi Humanassa työskennellessään hyötyy pakolaistaustastaan, ei hän kuitenkaan ole kokenut, että häntä kohdeltaisiin jotenkin eri tavoin kuin kantasuomalaista. Toisenlaisiakin kokemuksia hänellä työelämästä on.

”Joissain paikoissa oli vaikeaa, erilainen ilmapiiri. Humanassa ikinä ei ole tuntunut, etten kuuluisi ryhmään. Humanalla on sydämen muotoinen logo, ja se on ihan totta, että rakastamme toisia oikeasti. Täällä pystyy juttelemaan ja ihmiset kuuntelevat. Työpari on ollut minulle kuin sisko”, Abdi kehuu.

Humanassa työskentelyn ohella Abdi on perustanut oman hyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen.

 

Lue lisää Humanan perhetyöstä.