Hem

Tukipuun perhekuntoutusyksikkö juhlii 10-vuotissyntymäpäiväänsä - Onnea Tukipuu!

Julkaistu: 2021-09-06

Humana avopalveluiden perhekuntoutusyksikkö Tukipuu Seinäjoella täyttää syyskuussa pyöreät 10 vuotta. Vuosikymmenen aikana on moni asia ehtinyt muuttua, mutta Tukipuun ydin ja henki ovat muutoksista huolimatta säilyneet samanlaisina. Tästä kertoo myös vuodesta toiseen säilynyt tasalaatuisuus ja hyvä asiakaspalaute.

Tukipuun perhekuntoutusyksikössä soi ovikello. Ovi aukeaa ja perheohjaaja astuu sisään toivottaen perheelle samalla hyvät huomenet. Taas on koittanut uusi päivä, uusine kujeineen. 

Perhekuntoutusyksikkö voi olla oikea vastaus monenlaisiin haasteisiin, joita perheet kohtaavat. Esimerkiksi erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat voivat herättää huolia lapsen kasvuympäristöä koskien. Joskus huolia herää perheen pärjäämisestä jo ennen lapsen syntymää ja perhekuntoutusyksikköön saatetaankin tulla suoraan synnytyslaitokselta. Perhekuntoutusjaksot voivat olla hyvin eri pituisia, riippuen aina perheen tilanteesta.  

- Perhekuntoutuksessa vanhempia tuetaan tiiviisti vanhemmaksi kasvamisessa ja lapselle taataan turvallinen kasvuympäristö. Perhekuntoutusyksikössä on tukea saatavilla tarvittaessa vuorokauden ympäri, Tukipuun perhekuntoutusyksikön tiiminjohtaja Virve Koivuluoma. 

Tukipuun perhekuntoutusyksikössä eletään normaalia perhearkea. Monesti perheillä saattaa olla vääriä mielikuvia perhekuntoutusyksiköistä. Perheet saattavat odottaa karua laitosta, jossa katoaa oma yksityisyys. Usein perheet ovatkin olleet yllättyneitä, kuinka viihtyisiä asuntoja Tukipuulta löytyy. Vaikka kyseessä on perhekuntoutusyksikkö, on se kuitenkin perheen koti, jota sellaisena myös kunnioitetaan.   

Asiakkaiden ja perheiden kunnioittaminen ja sen osoittaminen on työskentelyssä tärkeää. Tukipuun perhekuntoutusyksikölle on jo kymmenen vuotta ollut leimallista erittäin avoin ja läpinäkyvä työskentely henkilökunnan ja perheen välillä. Perheen kanssa yhteisesti sovitaan, milloin perheohjaaja on perheen kanssa läsnä ja millaista ohjelmaa on luvassa. Tämä auttaa myös luottamuksellisen suhteen muodostamisessa perheen kanssa. 

- Meillä eivät työntekijät perhekuntoutuksessa tule ja määrittele kaikkea mitä tehdään, vaan perhe on aktiivisena toimijana omassa kuntoutumisessaan, Tukipuusta kerrotaan. 

Työskentelyssä yhdistyvät ohjaaminen arjessa sekä erityistason arviointi- ja asiantuntijatyö 

Työskentely perhekuntoutuksessa koostuu kahdesta eri tasosta, joita ovat niin sanottu erityistason ja ohjaavan tason työ. Arviointi- ja asiantuntijatyö on useimmiten terapiamuotoista työskentelyä ja tätä työtä tehdään perheen kanssa arjessa tapahtuvan ohjaavan tason työn lisäksi. Nämä tasot limittyvät työskentelyssä jatkuvasti ja työtä tehdään aina asiantuntijoiden ja perheen välisessä tiiviissä yhteistyössä. Perheterapeutti tapaa säännöllisesti vanhempia ja käy läpi erityisesti vanhemmuuteen liittyviä asioita. Perheterapian keinoin ratkotaan aina tarpeen mukaan haastavia tilanteita myös yhdessä koko perheen kanssa. Lapset pääsevät viikoittain taideterapiassa ilmaisemaan itseään mitä monipuolisimmin tavoin esimerkiksi kuvataiteen ja musiikin muodossa. 

Kuntoutukseen liittyy paljon yhteistä tekemistä ja touhuamista koko perheen kanssa tai yksilöllistä ohjaamista niin vanhempien kuin lastenkin kanssa. Yhteinen tekeminen voi olla arkisten asioiden hoitamista, kuten yhteiset kauppareissut. Yhteinen tekeminen saattaa yhtä lailla olla isojen ja mahdollisesti kipeidenkin asioiden ratkaisemista lapsen parhaaksi. Apua ja tukea tarjotaan siis niin isompiin kuin pienempiinkin haasteisiin. Perheohjaajat ovat tiiviisti läsnä perheen arjessa, jolloin he pystyvät helposti puuttumaan tilanteisiin ja ohjaamaan vanhempia niissä. Kuntoutuksen tavoitteet ja perheen tarpeet huomioon ottaen työskentelyssä hyödynnetään jatkuvasti erilaisia menetelmiä esimerkiksi vuorovaikutuksen tai tunnetaitojen kehittämiseksi. 

- Perhekuntoutuksessa huomioidaan myös vanhemman hyvinvointi esimerkiksi liikunnan tai muun oman ajan löytämisen muodossa, Tukipuusta kerrotaan. 

Perhekuntoutuksen ensisijainen tavoite on, että perhe kuntoutuisi niin, että se voisi palata yhdessä kotiin ja lapsilla olisi turvallinen kasvuympäristö. Tätä tavoitetta ei välttämättä aina voida kuitenkaan saavuttaa. Kuntoutumiseen ja siinä onnistumiseen vaikuttavat monet eri seikat. Perheen oma kapasiteetti sekä kyky ja halu ottaa apua ja oppia vastaan, määrittelevät paljon sitä, kuinka hyvin kuntoutuksessa onnistutaan. 

- Nykyisin korostuu enemmän tavoite, jossa löydämme tasapainon sille, että vanhempi voi olla paras mahdollinen versio itsestään vanhempana. Me perhekuntoutuksessa olemme tässä tukena, Koivuluoma toteaa. 

Tukipuun sydän säilyy muuttumattomana toiminnan kehittyessä 

Tukipuun kymmenvuotisen taipaleen aikana on moni asia ehtinyt muuttua niin toiminnassa kuin toimintaympäristössä. Tukipuun kapasiteetti on vuosien saatossa tuplaantunut ja henkilöstö myös sen myötä kasvanut. Perhekuntoutuksen rinnalle ovat tulleet avopalvelut ja tavat työskennellä ovat jalostuneet aina toimintaympäristön muuttuessa. Viime vuosina on uudistettu kuntoutuksen konseptia ja esimerkiksi taideterapia on tullut osaksi kuntoutustyötä. 

- Tukipuun ydin ja sydän on muutoksista huolimatta säilynyt vuosien saatossa samanlaisena. Palvelu räätälöidään vastaamaan perheiden omia, yksilöllisiä tarpeita. Perheiden kunnioittaminen, ihmisyyden arvostaminen ja niin sanotusti samalla tasolla oleminen eivät myöskään ole vuosien saatossa muuttuneet, Tukipuusta kerrotaan. 

Tukipuun tulevaisuus näyttäytyy valoisana. Tukipuussa työskentelee osaavaa ja ammattitaitoista henkilöstöä, jonka osaamista kehitetään jatkuvasti. Tukipuulla myös vaalitaan vuodesta toiseen positiivista työilmapiiriä, jossa yhdistyvät lämminhenkinen työyhteisö, tiimikaverin kunnioittaminen sekä positiivinen asenne työtä ja perheitä kohtaan. Henkilöstön uskomaton sitoutuminen ja halu hoitaa asiakkuus parhaalla mahdollisella tavalla on johtanut siihen, että Tukipuun maine on säilynyt vuodesta toiseen erittäin hyvänä. Tukipuu saakin toistuvasti kiitosta siitä, kuinka asiat laitetaan kerta toisensa jälkeen järjestymään ja palvelulupauksista pidetään kiinni, vaikka mitä tapahtuisi. 

- Onko se sitten se pohjalainen hulluus ja uho: Kyllä meillä tehdään! Humana avopalveluiden aluejohtaja Elina Märijärvi nauraa. 

Tukipuun 10-vuotissyntymäpäivää oli tarkoitus juhlistaa syyskuussa juhlallisin menoin hyvän ruoan, juhlaohjelman ja livemusiikin parissa. Juhlia piti kuitenkin siirtää tulevaisuuteen kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa.