Hem
Yhteystiedot

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä - Jyväskylä

Keski-Suomessa aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa sijaitseva Sähäkkä on 18-30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua psykiatrista kuntouttavaa palveluasumista ja nuorten aikuisten koteihin vietävää liikkuvaa tukea mielenterveyskuntoutujille, lastensuojelun jälkihuollon nuorille sekä nuorille aikuissosiaalityön asiakkaille.

Taitoniekantie 3, 2. kerros
40740 Jyväskylä

Kartta

Henkilöstö ja metodit
 • Metodit
Henkilöstön ammattitaito
 • Toimintaterapeutti
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Perheterapeutti
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Lähihoitaja
 • Erityistason perheterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Psykoterapia
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Mielenterveystyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perheterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Päihdetyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Vammaistyö
 • Erityistason perheterapeutti
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Luovat menetelmät
 • Perhetyö
 • Tuettu asuminen
 • Toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Lapset puheeksi
 • Maahanmuuttajatyö
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Motivoiva keskustelu
 • Päihdekasvatus
 • Sosiaaliohjaus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Kuvataideterapia
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Näissä voimme auttaa
 • Oppimisvaikeudet
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Sairaus
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Riskikäyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Oman paikan löytäminen
 • Kodinhoidon haasteet
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Fobiat
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Ongelmat koulussa
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Vammaispalvelu

Asuminen

Humanan nuorten aikuisten asumisyksikkö Sähäkkä sijaitsee Jyväskylässä Kortepohjan ylioppilaskylän asuinalueella. Tehostetun palveluasumisen yksikkö on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisen tuen.

Asumismuoto on yhteisöllinen, kuntoutujan oma huone on nuoren koti. Kuntoutujien käytössä on ruokailutila ja olohuone, lisäksi kuntoutujien yhteiskäytössä ovat työ- ja viriketoiminnan tilat, musiikkitila, neuvotteluhuone ja pyykkitupa.

Tutustu tiloihin virtuaalisesti:

Nuoren aikuisen huone

Yhteisiä tiloja

Yhteisiä tiloja

Toiminta

Kuntoutusyksikön hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria aikuisia, jotka kärsivät psyykkisistä oireista ja tarvitsevat tukea ja ohjausta itsenäistymisessä, arjen hallinnassa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä. Yhteistyö nuoren perheen ja muun verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä.

Toimintamme perustuu käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Monipuolisen toiminnan kautta nuori aikuinen saa kokemuksia omasta identiteetistään, vahvuuksistaan ja kehittämisen alueistaan. Samalla nuori aikuinen saa rakenteita itsenäiseen elämään. Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori aikuinen ottaa pikkuhiljaa vastuuta itse. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja, joka huolehtii yksilöllisen ja tavoitteellisen kuntoutuksen toteutumisesta yhdessä kuntoutustyöryhmän ja yhteistyötahojen kanssa.

Teemme kuntoutujille yksilöllisen kuntoutussuunnitelman, jonka lisäksi kuntoutumista tukee viikko-ohjelma. Arkipäivisin tarjolla on ryhmätoimintaa, yhteisöllisiä palavereita sekä ohjattua työ- ja viriketoimintaa. Iltaisin yksikössä järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa. Erilaisia retkiä tehdään yksilöllisesti ja ryhmänä mahdollisuuksien mukaan. Yksikkö tekee laajaa yhteistyötä eri oppilaitosten, työvoimapalveluiden, sosiaalitoimen, Kelan, järjestöjen ja nuorten taidetyöpajan kanssa.

Vahvuudet

Pystymme vastaamaan hyvin monenlaisiin mielenterveyden haasteisiin moniammatillisen ja osaavan tiimin ansiosta. Sähäkän toiminnan juuret ovat toiminnallisuus, sosiaalinen vahvistaminen sekä osallisuuden tukeminen eri keinoin. Tähän yhdistyy Humanan asiakaslähtöinen ja räätälöity mielenterveyskuntoutusasuminen.

Sähäkän esitteen voit ladata tästä.

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää