1. Olet tässä: Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Jyväskylä

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä - Jyväskylä

Sähäkässä nuoria aikuisia autetaan kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä sekä ehkäistään toimintakyvyn haasteiden pitkäaikaisvaikutuksia.

Taitoniekantie 3, 2. kerros
40740 Jyväskylä

Kartta

Henkilöstö ja metodit
 • Metodit
Henkilöstön ammattitaito
 • Toimintaterapeutti
 • Erityistason perheterapeutti
 • Lähihoitaja
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Perheterapeutti
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Sosionomi
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Erityistason perheterapeutti
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Kuntouttava asuminen
 • Luovat menetelmät
 • Mielenterveystyö
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Päihdetyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perheterapia
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Psykoterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Seksuaalineuvonta
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Vammaistyö
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Kuvataideterapia
 • Lapset puheeksi
 • Maahanmuuttajatyö
 • Motivoiva keskustelu
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Päihdekasvatus
 • Parisuhteen tukeminen
 • Perheterapeutti
 • Perhetyö
 • Sosiaaliohjaus
 • Sosionomi
 • Toimintaterapia
 • Tuettu asuminen
 • Voimavarakeskeisyys
Näissä voimme auttaa
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Oppimisvaikeudet
 • Päihdeongelma
 • Peliriippuvuus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Riskikäyttö
 • Sairaus
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Fobiat
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Käytöshäiriö
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kodinhoidon haasteet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Läheisriippuvuus
 • Levottomuus
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Oman paikan löytäminen
 • Ongelmat koulussa
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Vammaispalvelu

Palvelut nuorille aikuisille

Yksikkömme on kuntoutusyksikkö, jossa järjestämme sosiaalihuollon asumispalveluna psykiatrista kuntoutustoimintaa. Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten kuntoutukseen, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään. Laitospalveluiden rinnalla tai sijasta tarjoamme myös Kelan avokuntoutuksen palveluja. Kuntoutusyksikön palveluiden perustan luovat ALKAVA-arviointijakso ja JOTOS-kuntoutusohjelma.

Yksikön hoidon-, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria aikuisia, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikössä toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuori, työntekijä että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Yksikön toimintaperiaatteet perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori aikuinen saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisenalueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori aikuinen yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Lastensuojelupalvelut

Tarjoamme myös lastensuojelupalveluita ja meillä on omat yksiköt Oulaisissa ja Jyväskylässä psyykkisesti oireileville 14−17-vuotiaille lapsille.

Lue lisää lastensuojelupalveluistamme.

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää