1. Olet tässä: Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Jyväskylä

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä - Jyväskylä

Keski-Suomessa aivan Jyväskylän keskustan tuntumassa sijaitseva Sähäkkä on 18-30-vuotiaiden nuorten aikuisten aktiivisen asumiskuntoutuksen yksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostettua psykiatrista kuntouttavaa palveluasumista, kevyempää 12h psykiatrista kuntouttavaa palveluasumista ja nuorten aikuisten koteihin vietävää liikkuvaa tukea mielenterveyskuntoutujille, lastensuojelun jälkihuollon nuorille sekä nuorille aikuissosiaalityön asiakkaille.

Taitoniekantie 3, 2. kerros
40740 Jyväskylä

Kartta

Henkilöstö ja metodit
 • Metodit
Henkilöstön ammattitaito
 • Toimintaterapeutti
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Perheterapeutti
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Lähihoitaja
 • Erityistason perheterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Psykoterapia
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Mielenterveystyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perheterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Päihdetyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Vammaistyö
 • Erityistason perheterapeutti
 • Opettajan pedagoginen pätevyys
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Luovat menetelmät
 • Tuettu asuminen
 • Toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Lapset puheeksi
 • Maahanmuuttajatyö
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Motivoiva keskustelu
 • Perhetyö
 • Päihdekasvatus
 • Sosiaaliohjaus
 • Kognitiivinen psykoterapia
 • Kuvataideterapia
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Näissä voimme auttaa
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Opiskelussa tukeminen
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Riskikäyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Viiltely
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
 • Oman paikan löytäminen
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Fobiat
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Ongelmat koulussa
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Vammaispalvelu

Asuminen

Sähäkän asumisyksikkö sijaitsee Jyväskylässä Kortepohjan ylioppilaskylän asuinalueella. Tehostetun palveluasumisen osasto on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautisen tuen. Palveluasumisen yksikkö soveltuu asiakkaille, jotka pärjäävät jo osan vuorokaudesta puhelinpäivystyksen turvin.

Nuoren aikuisen huone on nuoren koti. Asumismuoto Jyväskylän Sähäkässä on yhteisöllinen. Tehostetussa palveluasumisessa kuntoutujien käytössä on ruokailutila ja olohuone. Palveluasumisen puolella on omat yhteiset tilat ruoan valmistamiseen ja yhdessä oloon. Lisäksi kuntoutujien yhteiskäytössä ovat työ- ja viriketoiminnan tilat, musiikkitila, neuvotteluhuone ja pyykkitupa.

Kuntoutujan polku Sähäkässä alkaa useimmiten tehostetussa palveluasumisessa Alkava-hoitojaksolla, joka sisältää kolmen kuukauden mittaisen laaja-alaisen arvioinnin asukkaan toimintakyvystä ja kuntoutuksen tarpeesta. Alkava-jakso on mahdollista toteuttaa myös lyhyempänä, mikäli se on tarkoituksenmukaista asiakkaan tilanteessa. Toimintakykyä arvioidaan koko kuntoutuksen ajan.

Toiminta

Kuntoutusyksikön hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria aikuisia, jotka kärsivät psyykkisistä oireista ja tarvitsevat tukea ja ohjausta itsenäistymisessä, arjen hallinnassa tai sosiaalisessa kanssakäymisessä. Yhteistyö nuoren perheen ja muun verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä.

Sähäkkä Jyväskylän toiminta perustuu käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Monipuolisen toiminnan kautta nuori aikuinen saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään, vahvuuksistaan ja kehittämisen alueistaan. Samalla nuori aikuinen saa rakenteita itsenäiseen elämään. Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori aikuinen ottaa pikkuhiljaa vastuuta itse. Jokaiselle kuntoutujalle nimetään omaohjaaja, joka huolehtii yksilöllisen ja tavoitteellisen kuntoutuksen toteutumisesta yhdessä kuntoutustyöryhmän ja yhteistyötahojen kanssa.

Sähäkässä kuntoutujille tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka lisäksi kuntoutumista tukee viikko-ohjelma. Arkipäivisin tarjolla on ryhmätoimintaa, yhteisöllisiä palavereita sekä ohjattua työ- ja viriketoimintaa. Iltaisin yksikössä järjestetään vapaa-ajan ohjelmaa. Erilaisia retkiä ja matkoja tehdään yksilöllisesti ja ryhmänä. Yksikkö tekee laajaa yhteistyötä eri oppilaitosten, työvoimapalveluiden, sosiaalitoimen, Kelan, järjestöjen ja nuorten taidetyöpajan kanssa.

Vahvuudet

Sähäkkä Jyväskylän yksikkö pystyy vastaamaan hyvin monenlaisiin mielenterveyden haasteisiin moniammatillisen ja osaavan tiimin ansiosta. Palvelemme koko Keski-Suomen aluetta. Sähäkän toiminnan perinteet ovat Jotos-kuntoutuksessa, johon yhdistyvät Humanan asiakaslähtöinen ja räätälöity mielenterveyskuntoutusasuminen.

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää