1. Olet tässä: Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Rovaniemi

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Rovaniemi

18-30-vuotiaille nuorille aikuisille aktiivista kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkömme sijaitsee vain muutaman kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Kuntoutusyksikkömme tarjoaa sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista että kevyempää palveluasumista itsenäistymiskodissa.

Kairatie 75
96190 Rovaniemi

Kartta

Henkilöstön ammattitaito
 • Sairaanhoitaja
 • Toimintaterapeutti
 • Lähihoitaja
 • Perheterapeutti
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
Ikä
 • 18-30
Ikäryhmä
 • Nuoret aikuiset
Metodit
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Kuntouttava asuminen
 • Luovat menetelmät
 • Mielenterveystyö
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Motivoiva keskustelu
 • Sosiaaliohjaus
 • Terapiapalvelut
 • Toimintaterapia
 • Tuettu asuminen
Näissä voimme auttaa
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kehityshäiriöt
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Masennus
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Terveyden haasteet
 • Viiltely
 • ADD
 • ADHD
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kuntoutuminen
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Skitsofrenia
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Aikuissosiaalityö
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Sosiaalihuolto

Asuminen

Humanan Rovaniemellä sijaitseva mielenterveyskuntoutusyksikkö saa perinteet Sähäkän Jotos-kuntoutuksesta ja Humanan asiakaslähtöisestä ja räätälöidystä mielenterveyskuntoutusasumisesta. Haluamme palvella mahdollisimman laajasti koko Lapin alueen ja Pohjois-Suomen nuoria aikuisia.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista kokonaisvaltaista palvelua. Se on hyvä mahdollisuus esimerkiksi kotiutua sairaalajaksolta aiemmin kuin kotiutuminen omaan kotiin on mahdollista. Kuntoutuksen voi aloittaa alkava-hoitojaksolla, joka sisältää kolmen kuukauden mittaisen laaja-alaisen arvioinnin asukkaan toimintakyvystä. Alkava-jakso on mahdollista toteuttaa myös lyhyempänä. Toimintakykyä arvioidaan koko kuntoutuksen ajan.

Itsenäistymiskoti palvelee erityisesti sellaisten nuorten aikuisten tarpeita, jotka selviytyvät jo osittain arjen toiminnoista, mutta eivät vielä pärjää itsenäisessä asumisessa. Asukkaalla on esimerkiksi toimintakykyä opiskella tai osallistua ulkopuoliseen toimintaan. Itsenäistymiskodissa työskennellään arkisin kello 7-19 ja viikonloppuisin kello 10-15, joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Asukkaat voivat tarvittaessa soittaa puhelinpäivystykseen silloin, kun henkilöstö ei ole itsenäistymiskodissa paikalla. Tuki on myös itsenäistymiskodissa kokonaisvaltaista, ja apua on tarjolla aina kun sitä tarvitaan.

Molemmat yksiköt sopivat nuorille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille. Tavoitteenamme on kuntouttaa nuoria aikuisia hyvään itsenäiseen elämään, ja tarjota tuttujen työntekijöidemme tuki myös omaan kotiin. Toimimme kaikissa tilanteissa asiakaslähtöisesti ja tilaajan toiveita noudattaen.

Toiminta

Toimintaamme kuvaa vahva psykiatrinen osaaminen ja aktiivinen kuntoutusote. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaamme elämästä ja otamme vastuun asiakkaan arjen sujuvuudesta. Tuemme opiskelussa ja työnteossa, jotta asiakkaamme saa tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Saatamme häntä kohti itsenäisyyttä vahvistaen asiakkaan voimavaroja ja psyykkistä vointia sekä tarjoten toimivia toimintamalleja.

Sähäkässä kuntoutus on yhteisöllistä ja yksilöllistä. Asumismuoto on yhteisöllinen. Jokaisella asukkaalla on käytössään iso huone, jossa on henkilökohtainen suihku ja WC. Huone on nuoren koti, ja kunnioitamme nuoren yksityisyyttä siellä. Tarjoamme arkipäivisin viriketoimintaa niille asukkaille, jotka eivät vielä ole kiinnittyneet yksikkömme ulkopuolisiin toimintoihin, kuten kouluihin tai työkokeiluihin. Räätälöimme ryhmätoimintojamme asiakkaiden tarpeiden mukaan, kuntoutuminen punaisena lankana. Yhteisöllistä toimintaa muokataan myös asukkaiden mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Työskentelyssä korostetaan yksilöllisyyttä. Asiakkaalla on aina hänelle määritelty oma työntekijä, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti toteutuu. Oman työntekijän myötä asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kokonaisymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta ja suunnitelmista säilyy. Jokainen asiakas kohdataan ainutkertaisena yksilönä ja hyväksytään omana itsenään. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa.

Vahvuudet

Rovaniemen Sähäkkä-yksiköissä on moniammatillinen tiimi asukkaitamme varten: henkilöstöön kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja ja toimintaterapeutti. Tarjoamme asukkaillemme myös lääkäripalveluita ja sosiaalityöntekijän ohjausta.

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää