Hem
Yhteystiedot

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Ylivieska

18-30-vuotiaille nuorille aikuisille aktiivista kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkömme sijaitsee Ylivieskassa rauhallisella luonnonkauniilla paikalla. Kuntoutusyksikkömme tarjoaa sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista että kevyempää palveluasumista tukikodissa.

Haapavesitie 813
84650 Ylivieska

Kartta

Henkilöstön ammattitaito
 • Toimintaterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Lähihoitaja
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
Ikä
 • 18-30
 • 18-25
 • 18 –
Ikäryhmä
 • Aikuiset
Metodit
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Mielenterveystyö
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Luovat menetelmät
 • Tuettu asuminen
 • Asiantuntijapalvelut
 • Toimintaterapia
 • Parisuhteen tukeminen
 • Motivoiva keskustelu
 • Päihdekasvatus
 • Kuvataideterapia
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
Näissä voimme auttaa
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Opiskelussa tukeminen
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Viiltely
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Kodinhoidon haasteet
 • Oman paikan löytäminen
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Painonhallinta
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki

Asuminen

Ylivieskan Sähäkkä sijaitsee entisessä koulurakennuksessa noin 15 kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta. Kiinteistö ja ympäristö ovat ainutlaatuisia, keskellä luonnon rauhaa. Mielenterveysyksikön toiminta saa perinteet Sähäkän Jotos-kuntoutuksesta ja Humanan yksilöllisestä mielenterveyskuntoutusasumisesta. Haluamme palvella mahdollisimman laajasti nuoria aikuisia ympäri Suomen. Sähäkkä Ylivieskan yksikössä on vahva kokemus tavoitteellisesta kuntoutuksesta monenlaisissa, hankalissakin, mielenterveyden haasteissa. Itsenäisen elämänhallinnan opettelu ja yhteiskuntaan integroituminen kuuluvat olennaisena osana kuntoutuspolkuun. Sähäkän palvelut sopivat nuorille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista kokonaisvaltaista tukea. Se on hyvä mahdollisuus esimerkiksi kotiutua sairaalajaksolta aiemmin kuin kotiutuminen omaan kotiin olisi mahdollista. Tehostettua palveluasumista tarjoavan kuntoutumiskodin henkilöstömitoitus on vahva, jotta voimme vastata asiakkaiden monenlaisiin tarpeisiin. Kuntoutus on mahdollista aloittaa arviointijaksolla, joka sisältää laaja-alaisen arvioinnin nuoren toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta. Toimintakykyä arvioidaan koko kuntoutuksen ajan esimerkiksi RAI-arvioinnin (CMH) ja siirtokriteereiden avulla.

Kuntoutumiskodin kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee tukikoti. Tukikoti palvelee erityisesti sellaisten nuorten aikuisten tarpeita, jotka selviytyvät jo osittain itsenäisesti arjen toiminnoista ja voivat esimerkiksi opiskella tai osallistua Sähäkän ulkopuoliseen toimintaan. Tukikodissa tukea on saatavilla arkisin ja viikonloppuisin joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Nuorilla on käytettävissä puhelinpäivystys ympäri vuorokauden.

Kuntoutuspolku etenee Ylivieskan keskustassa sijaitseviin itsenäistymisyksikköön tai tukiasuntoihin. Itsenäistymisyksikössä ja tukiasunnossa nuori harjoittelee kokonaisvaltaista vastuunottoa elämästä. Sähäkän tuen tarve vähenee asteittain yhteiskunnan peruspalvelujen ottaessa isompaa roolia. Tuki voidaan tarjota myös nuoren aikuisen omaan kotiin.

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: tukikoti

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: kuntoutumiskodin yhteiset tilat

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: harrastetilat

Toiminta

Toimintaamme kuvaa vahva psykiatrinen osaaminen ja aktiivinen kuntoutusote. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen. Tuemme nuorta opiskelun ja työelämän suuntaan.

Sähäkässä kuntoutus on yhteisöllistä ja yksilöllistä. Jokaisella nuorella on käytössään oma huone. Tuemme nuorta arjenhallinnassa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Tarjoamme arkipäivisin virike- ja työtoimintaa yksikön pihapiirissä sijaitsevissa niille varatuissa tiloissa. Sähäkässä toteutetaan erilaisia kuntoutumista tukevia ja toiminnallisia ryhmiä. Nuorten kanssa osallistutaan myös sosiaalista vahvistumista tukeviin tapahtumiin. Yhteisöllistä toimintaa järjestetään nuorten mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Työskentelyssä korostetaan yksilöllisyyttä. Nuorella on hänelle määritelty omaohjaaja, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti toteutuu. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan yksilölliset tarpeet. Jokainen nuori kohdataan yksilönä. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä palvelun tilaajan ja nuoren kanssa.

Vahvuudet

Ylivieskan Sähäkkä tarjoaa psykiatrista kuntoutusta erityistä tukea tarvitseville ja haastavissa tilanteissa oleville nuorille aikuisille. Yksikössä toimii moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muun muassa psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomi, toimintaterapeutti ja mielenterveystyöhön suuntautuneita lähihoitajia. Tarjoamme nuorille myös lääkäripalveluita ja sosiaalityöntekijän ohjausta.

Sähäkän esitteen voit ladata tästä

Hennan tarina

"Entä jos mä katkean kokonaan?” Kun Henna lukee muistiinpanojaan parin vuoden takaa, olo tuntuu epätodelliselta – niin paljon asiat ovat muuttuneet.

Lue Hennan tarina

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää