1. Olet tässä: Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Ylivieska

Nuorten asumispalvelu Sähäkkä – Ylivieska

18-30-vuotiaille nuorille aikuisille aktiivista kuntouttavaa asumispalvelua tarjoava yksikkömme sijaitsee Ylivieskassa rauhallisella luonnonkauniilla paikalla. Kuntoutusyksikkömme tarjoaa sekä ympärivuorokautista tehostettua palveluasumista että kevyempää palveluasumista tukikodissa.

Haapavesitie 813
84650 Ylivieska

Kartta

Henkilöstön ammattitaito
 • Toimintaterapeutti
 • Sosiaalityöntekijä
 • Lähihoitaja
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
Ikä
 • 18-30
 • 18-25
 • 18 –
Ikäryhmä
 • Aikuiset
Metodit
 • Kuntouttava asuminen
 • Itsenäistymisasuminen
 • Jälkihuolto
 • Koulunkäynnin tuki
 • Mielenterveystyö
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Luovat menetelmät
 • Toimintaterapia
 • Asiantuntijapalvelut
 • Tuettu asuminen
 • Parisuhteen tukeminen
 • Motivoiva keskustelu
 • Päihdekasvatus
 • Kuvataideterapia
 • Sosiaalityöntekijä
 • Sosionomi
Näissä voimme auttaa
 • Opiskelussa tukeminen
 • Oppimisvaikeudet
 • Sairaus
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Riippuvuudet
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Viiltely
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Oman paikan löytäminen
 • Kodinhoidon haasteet
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ruokavalio
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Sosiaalihuoltolaki

Asuminen

Ylivieskan Sähäkkä sijaitsee entisessä koulurakennuksessa noin 15 kilometrin päässä Ylivieskan keskustasta. Kiinteistö ja ympäristö ovat ainutlaatuisia, keskellä luonnon rauhaa. Mielenterveysyksikön toiminta saa perinteet Sähäkän Jotos-kuntoutuksesta ja Humanan yksilöllisestä mielenterveyskuntoutusasumisesta. Haluamme palvella mahdollisimman laajasti nuoria aikuisia ympäri Suomen. Sähäkkä Ylivieskan yksikössä on vahva kokemus tavoitteellisesta kuntoutuksesta monenlaisissa, hankalissakin, mielenterveyden haasteissa. Itsenäisen elämänhallinnan opettelu ja yhteiskuntaan integroituminen kuuluvat olennaisena osana kuntoutuspolkuun. Sähäkän palvelut sopivat nuorille mielenterveyskuntoutujille, aikuissosiaalityön asiakkaille ja lastensuojelun jälkihuollon asiakkaille.

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa ympärivuorokautista kokonaisvaltaista palvelua. Se on hyvä mahdollisuus esimerkiksi kotiutua sairaalajaksolta aiemmin kuin kotiutuminen omaan kotiin olisi mahdollista. Tehostettua palveluasumista tarjoavan kuntoutumiskodin henkilöstömitoitus on vahva, jotta voimme vastata asiakkaiden monenlaisiin tarpeisiin. Kuntoutus aloitetaan usein Alkava-hoitojaksolla, joka sisältää kolmen kuukauden mittaisen laaja-alaisen arvioinnin asukkaan toimintakyvystä ja kuntoutustarpeesta. Alkava-jakso on mahdollista toteuttaa myös lyhyempänä. Toimintakykyä arvioidaan koko kuntoutuksen ajan.

Kuntoutumiskodin kanssa samassa pihapiirissä sijaitsee tukikoti, joka palvelee erityisesti sellaisten nuorten aikuisten tarpeita, jotka selviytyvät jo osittain arjen toiminnoista, mutta eivät vielä pärjää itsenäisessä asumisessa. Asukkaalla on esimerkiksi toimintakykyä opiskella tai osallistua Sähäkän ulkopuoliseen toimintaan. Tukikodissa työskennellään arkisin ja viikonloppuisin joustavasti asiakkaan tarpeen mukaan. Asukkailla on muina aikoina käytössään puhelinpäivystys, jonne voi soittaa tarvittaessa.

Kuntoutuspolku etenee Ylivieskan keskustassa sijaitseviin itsenäistymisyksikköön tai tukiasuntoon. Kuntoutuja on tällöin jo omatoiminen ja Sähäkän tuen tarve vähenee asteittain yhteiskunnan peruspalvelujen ottaessa isompaa roolia. Tuki voidaan tarjota myös nuoren aikuisen omaan kotiin.

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: tukikoti

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: kuntoutumiskodin yhteiset tilat

Tutustu tiloihin virtuaalisesti: harrastetilat

Toiminta

Toimintaamme kuvaa vahva psykiatrinen osaaminen ja aktiivinen kuntoutusote. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaamme elämästä ja otamme vastuun asiakkaan arjen sujuvuudesta. Tuemme opiskelussa ja työnteossa, jotta asiakkaamme saa tärkeitä onnistumisen kokemuksia. Saatamme häntä kohti itsenäisyyttä vahvistaen voimavaroja ja psyykkistä vointia sekä tarjoten sopivia toimintamalleja.

Sähäkässä kuntoutus on yhteisöllistä ja yksilöllistä. Asumismuoto on yhteisöllinen. Jokaisella asukkaalla on käytössään iso huone, joka on nuoren oma koti. Kunnioitamme nuoren yksityisyyttä siellä. Tarjoamme arkipäivisin virike- ja työtoimintaa yksikön pihapiirissä sijaitsevissa niille varatuissa tiloissa. Räätälöimme ryhmätoimintojamme asiakkaiden tarpeiden mukaan, kuntoutuminen punaisena lankana. Yhteisöllistä toimintaa muokataan myös asukkaiden mielenkiinnonkohteiden mukaan.

Virike- ja työtoiminnan lisäksi Sähäkkä järjestää erilaisia kuntoutumista tukevia ryhmiä ja liikunnallisia ryhmiä. Asukkaiden kanssa osallistutaan myös erilaisiin tapahtumiin.

Työskentelyssä korostetaan yksilöllisyyttä. Asiakkaalla on aina hänelle määritelty oma työntekijä, jonka kanssa työskentely pääasiallisesti toteutuu. Oman työntekijän myötä asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioidaan ja kokonaisymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta ja suunnitelmista säilyy. Jokainen asiakas kohdataan ainutkertaisena yksilönä ja hyväksytään omana itsenään. Kuntoutussuunnitelma rakennetaan yhdessä tilaajan ja asiakkaan kanssa.

Vahvuudet

Ylivieskan Sähäkkä tarjoaa psykiatrista kuntoutusta myös hyvin vaativista ongelmista kärsiville nuorille aikuisille. Yksikössä on moniammatillinen tiimi asukkaitamme varten: henkilöstöön kuuluu psykiatrisia sairaanhoitajia, sosionomeja, toimintaterapeutti ja mielenterveystyöhön suuntautuneita lähihoitajia. Tarjoamme asukkaillemme myös lääkäripalveluita ja sosiaalityöntekijän ohjausta.

Hennan tarina

"Entä jos mä katkean kokonaan?” Kun Henna lukee muistiinpanojaan parin vuoden takaa, olo tuntuu epätodelliselta – niin paljon asiat ovat muuttuneet.

Lue Hennan tarina

Sähäkän nuorten aikuisten yksiköissä voi kokeilla omia rajojaan turvallisesti

”Psykiatrisesta pulmasta huolimatta Sähäkässä on kuntoutumassa nuori, jolla on myös nuoruuden tuomat ilot ja surut”, palveluesimies Virve Valkeinen Sähäkän Jyväskylän yksiköstä kuvailee.

Lue lisää