Hem
Yhteystiedot
A group of people standing in front of a crowd

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  3
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kinnula
 • Kyyjärvi
 • Hankasalmi
 • Jyväskylä
 • Jämsä
 • Kannonkoski
 • Luhanka
 • Muurame
 • Petäjävesi
 • Uurainen
 • Viitasaari
 • Äänekoski
 • Saarijärvi
 • Pihtipudas
 • Karstula
 • Laukaa
 • Multia
 • Joutsa
 • Kivijärvi
 • Kuhmoinen
 • Konnevesi
 • Keuruu
 • Taivalkoski
Metodit
 • Isätyö
 • Mielenterveystyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perhearviointi
 • Perheterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Traumatyöskentely
 • Koulunkäynnin tuki
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Vauvaperhetyö
 • Voimavarakeskeisyys
 • Perhekuntoutus
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Eläinavusteinen toiminta
 • Parisuhteen tukeminen
 • Maahanmuuttajatyö
 • Kriisiperhetyö
 • Lapset puheeksi
 • Perhekuntoutus yksikössä
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Uhmakkuushäiriö
 • Syömishäiriö
 • Stressihäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
Yritys
 • Humana Avopalvelut Oy

Yhteystiedot

Osoite

Perhekuntoutusyksikkö - Auroora

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  3
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Alue
 • Keski-Suomi
Henkilöstön ammattitaito
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Perheterapeutti
 • Sosionomi
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kinnula
 • Kyyjärvi
 • Hankasalmi
 • Jyväskylä
 • Jämsä
 • Kannonkoski
 • Luhanka
 • Muurame
 • Petäjävesi
 • Uurainen
 • Viitasaari
 • Äänekoski
 • Saarijärvi
 • Pihtipudas
 • Karstula
 • Laukaa
 • Multia
 • Joutsa
 • Kivijärvi
 • Kuhmoinen
 • Konnevesi
 • Keuruu
 • Taivalkoski
Metodit
 • Isätyö
 • Mielenterveystyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perhearviointi
 • Perheterapia
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Traumatyöskentely
 • Koulunkäynnin tuki
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Vauvaperhetyö
 • Voimavarakeskeisyys
 • Perhekuntoutus
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Toimintaterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Eläinavusteinen toiminta
 • Parisuhteen tukeminen
 • Maahanmuuttajatyö
 • Kriisiperhetyö
 • Lapset puheeksi
 • Perhekuntoutus yksikössä
Näissä voimme auttaa
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Ahdistuneisuus
 • Eriytyminen
 • ADHD
 • ADD
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Itsetuhoisuus
 • Fobiat
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Uhmakkuushäiriö
 • Syömishäiriö
 • Stressihäiriö
 • Tunnehäiriö
 • Trauma
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Läheisriippuvuus
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Vuorokausirytmi
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
Yritys
 • Humana Avopalvelut Oy

Perhekuntotusyksikkö Auroora

Auroorassa toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja elämyksellistä perhekuntoutusta, jossa perheet kohdataan avoimesti, rehellisesti, uteliaasti ja lämmöllä. Aurooran työskentely perustuu sekä arvioivaan että kuntouttavaan työskentelyyn koko perheen kanssa. Perhekuntoutusta toteutetaan niin palveluntuottajan tiloissa kuin asiakasperheiden kodeissa heidän omissa elinympäristöissä. Yksikkö toimii Jyväskylässä Samulinniemessä, jossa on käytössä kaksi tilavaa kolmiota. Palveluntuottajan tiloissa järjestettävä perhekuntoutus ja perheiden kotiin vietävä avoperhekuntoutus pitävät sisällään saman palvelukokonaisuuden.

Perhekuntoutuksemme palvelee koko Keski-Suomen aluetta.

Tutustu Aurooran tiloihin virtuaalisesti

Ammattilaisemme

Perhekuntoutuksessa työskentelee perheohjaajia, terapeutti sekä sosiaalityöntekijä. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja kuntoutustyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan. Äkillisissä perheen omien työntekijöiden sairastumistapauksissa arvioidaan perhe- ja tapauskohtaisesti sijaisen käyttöä. Aurooran tiloissa asuvilla perhekuntoutusperheillä on mahdollista saada yhteys työntekijään kaikkina vuorokauden aikoina. Myös kotiin vietävän avoperhekuntoutuksen osalta yöpäivystys voidaan tarvittaessa järjestää.

Työn sisältö

Aurooran työskentely jakautuu perheohjaukseen, vanhempainohjaukseen, lasten kanssa tehtävään työskentelyyn sekä perheterapeuttiseen työskentelyyn. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen asuinympäristössä ja tarvittaessa myös muualla perheelle luonnollisessa ympäristössä. Perhettä tavataan kuutena päivänä viikossa, sovittuina ajankohtina. Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti.   

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa ja kuntoutuksen edetessä painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Auroorassa perheterapeuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan Auroorassa yksilötyöskentelynä, parityönä sekä perhetapaamisilla. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan. Vanhempainohjauksissa käydään läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia laajasti, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuudenarviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Lapset tapaavat omaa työntekijäänsä ja niiden sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, samojen teemojen äärellä.

Mikäli perheen tuen tarve ylittää perhekuntoutuksen tavanomaisen palvelukokonaisuuden tarjoaman tuen määrän, on perheen mahdollista saada sovitusti vielä intensiivisempää tukea.

 

Näytä lisää

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  3
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy

Yhteystiedot

Kati Kurkipuro

Toiminnanjohtaja, Keski-Suomi ja Pohjois-Savo