Hem
Yhteystiedot
Kolme henkilöä istuu portaila.

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  2
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Alue
 • Pohjois-Pohjanmaa
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Perheterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosiaalityöntekijä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Alavieska
 • Hailuoto
 • Ii
 • Merijärvi
 • Muhos
 • Nivala
 • Oulu
 • Pyhäntä
 • Raahe
 • Reisjärvi
 • Sievi
 • Siikajoki
 • Tyrnävä
 • Ylivieska
 • Kuusamo
 • Kärsämäki
 • Liminka
 • Lumijoki
 • Oulainen
 • Pudasjärvi
 • Pyhäjoki
 • Pyhäjärvi
 • Taivalkoski
 • Utajärvi
 • Vaala
 • Haapajärvi
 • Kalajoki
 • Kempele
Metodit
 • Psykoterapia
 • Isätyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perhearviointi
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Väkivaltatyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Vammaistyö
 • Akupunktio
 • DDP
 • NLP
 • Luovat menetelmät
 • Koulunkäynnin tuki
 • Eläinavusteinen toiminta
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Kriisiperhetyö
 • Maahanmuuttajatyö
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Perheinterventio
 • ART
 • Seksuaaliterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Toimintaterapia
Näissä voimme auttaa
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
Yritys
 • Humana Avopalvelut Oy

Yhteystiedot

Osoite

Perhekuntoutusyksikkö – Varpu

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  2
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy
Alue
 • Pohjois-Pohjanmaa
Henkilöstön ammattitaito
 • Sosionomi
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Psykoterapeutti
 • Perheterapeutti
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Sosiaalityöntekijä
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Alavieska
 • Hailuoto
 • Ii
 • Merijärvi
 • Muhos
 • Nivala
 • Oulu
 • Pyhäntä
 • Raahe
 • Reisjärvi
 • Sievi
 • Siikajoki
 • Tyrnävä
 • Ylivieska
 • Kuusamo
 • Kärsämäki
 • Liminka
 • Lumijoki
 • Oulainen
 • Pudasjärvi
 • Pyhäjoki
 • Pyhäjärvi
 • Taivalkoski
 • Utajärvi
 • Vaala
 • Haapajärvi
 • Kalajoki
 • Kempele
Metodit
 • Psykoterapia
 • Isätyö
 • Parisuhdeterapia
 • Perhearviointi
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Väkivaltatyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Vammaistyö
 • Akupunktio
 • DDP
 • NLP
 • Luovat menetelmät
 • Koulunkäynnin tuki
 • Eläinavusteinen toiminta
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Kriisiperhetyö
 • Maahanmuuttajatyö
 • Parisuhteen tukeminen
 • Voimavarakeskeisyys
 • Perheinterventio
 • ART
 • Seksuaaliterapia
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Toimintaterapia
Näissä voimme auttaa
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kognitiiviset haasteet
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
Palvelumuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
Yritys
 • Humana Avopalvelut Oy

Perhekuntotusyksikkö Varpu

Perhekuntoutusyksikkö Varpu sijaitsee Nivalassa Jokilaakson perhekotien pihapiirissä. Varpu koostuu kahdesta tilavasta ja kotoisasta perheasunnosta. Perhekuntoutusyksikössämme toteutetaan ratkaisukeskeistä ja tavoitteellista, perheen omat voimavarat ja tavoitteet huomioivaa, perhekuntoutusta. Yksikkömme työskentely perustuu sekä arvioivaan että kuntouttavaan työskentelyyn koko perheen kanssa. Työskentely tapahtuu arjen auttamisen sekä syvällisemmän terapeuttisen työotteen tasoilla. Kohtaamme perheet kunnioittavasti ja lämmöllä.

Yksikkömuotoisen perhekuntoutuksen lisäksi teemme yksikössämme myös kotiin vietävää avoperhekuntoutusta, joka tehdään perheen omassa toimintaympäristössä. Perhekuntoutukset kotona tai yksikössämme pitävät sisällään saman palvelukokonaisuuden.

Tutustu tiloihin virtuaalisesti

Toiminta

Perhekuntoutusyksikkömme työskentely jakautuu perheohjaukseen, vanhempainohjaukseen, lasten kanssa tehtävään työskentelyyn sekä perheterapeuttiseen työskentelyyn.

Perheen kanssa työskennellään kuutena päivänä viikossa, erikseen sovittuina ajankohtina. Työskentelyajankohdista sovitaan aina yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa, ja aikataulu räätälöidään vastaamaan perheen tarpeita.

Perhekuntoutuksen lähtökohtana on, että vanhemmat kykenevät huolehtimaan lapsista myös itsenäisesti. Perheen kanssa työskennellään yhteistyössä viranomaisverkoston sekä perheen halutessa heidän läheisverkostonsa kanssa.

Perhekuntoutus suunnitellaan perheen lähtökohdista ottaen huomioon perheen ja sen jäsenten yksilölliset tarpeet. Tavoitteena on turvata lasten ja perheen hyvinvointi sekä edistää perheen eheytymistä. Tavoitteet laaditaan kuntoutusjakson alussa yhteistyössä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.  Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan yhdessä aktiivisesti koko kuntoutuksen ajan.

Perhekuntoutusta – meillä ja kotona

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa ja kuntoutuksen edetessä painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Perheterapiaa toteutetaan yksilötyöskentelynä, parityönä sekä perhetapaamisilla. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan.  Vanhempainohjauksissa käydään läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia laajasti, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuuden arviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Lasten omilla ajoilla oman työntekijän kanssa sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, samojen teemojen äärellä. Perhekuntoutusjakson loppua kohden työskentelyn painopistettä siirretään yhdessä suunnitellen perheen kotiin, jolloin opitut käytänteet ja menetelmät voidaan juurruttaa perheen arkiympäristöön. Kuntoutuksen siirtyessä kotiin työskentelemme mielellämme yhteistyössä kunnan omien perhetyöntekijöiden kanssa.

 

Näytä lisää

Ammattilaisemme

Perhekuntoutuksessa työskentelee aina moniammatillinen tiimi: perheohjaajia, perheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa nepsy –valmentaja. Tiimissämme työskentelee ammattilaisia, joilla on vahvaa osaamista lastensuojelusta, mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä neurologisista haasteista.

Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja lasten kanssa työskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan.

Perhekuntoutusyksikkömme perheillä on mahdollista saada yhteys työntekijään kaikkina vuorokauden aikoina. Yksikössämme on käytössä myös yöpäivystys. Kotiin tehtävän avoperhekuntoutuksen osalta yöpäivystys voidaan tarvittaessa järjestää.

Henri Leskelä

Toiminnanjohtaja, Ylivieskan seutu ja Keski-Pohjanmaa

Tietoa

 1. Ikä:
  0-18
 2. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun avohuolto
 3. Paikkamäärä:
  2
 4. Yritys:
  Humana Avopalvelut Oy

Yhteystiedot

Henri Leskelä

Toiminnanjohtaja, Ylivieskan seutu ja Keski-Pohjanmaa