Hem
Yhteystiedot

Perhekuntoutusyksikkö - Apilapolku

Varsinais-Suomessa Loimaalla sijaitsevassa Apilapolun perhekuntoutusyksikössä toteutetaan ratkaisukeskeistä, terapeuttista ja kokonaisvaltaista perhekuntoutusta. Perheet kohdataan avoimesti, rehellisesti ja lämmöllä. Apilapolun toiminta sisältää sekä arvioivaa että kuntouttavaa työskentelyä koko perheen kanssa.

  1. Yritys
    Humana Avopalvelut Oy
  2. Ikä
    0-18
  3. Paikkatyyppi
    Lastensuojelun avohuolto

Viljavarastontie 2
32200 Loimaa

Kartta

Asuminen

Humanan perhekuntoutusyksikkö Apilapolku toimii Loimaan keskustan tuntumassa. Loimaa sijaitsee keskeisellä paikalla, hyvien kulkureittien varrella esimerkiksi Turusta, Tampereelta, Porista ja Hämeenlinnasta. Meillä on käytössämme viisi kodikasta asuntoa. Perheille on tarjolla neljä asuntoa, kaksi kaksiota ja kaksi kolmiota, joiden lisäksi käytettävissä on yksiö esimerkiksi ensiasunnoksi. Viihtyisät ja kodinomaiset asunnot antavat puitteet toimivalle ja normaalia arkea tukevalle kuntoutusjaksolle.

Tutustu tiloihimme alla olevalla virtuaalikierroksella:

Toiminta

Perhekuntoutuksessamme koko perhe huomioidaan ja osallistetaan mukaan työhön, niin yksilöinä kuin osana perhettä. Työskentely sisältää perheohjausta, vanhempainohjausta, lasten kanssa tehtävää tukihenkilötyöskentelyä sekä perheterapeuttista työskentelyä. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona ja tarvittaessa myös muissa perheen elämään luontaisesti kuuluvissa ympäristöissä. Perhettä tavataan sovittuina ajankohtina kuutena päivänä viikossa.

Perhekuntoutuksen alussa työskentely on otteeltaan arvioivaa. Kuntoutuksen edetessä se painottuu voimakkaasti kuntouttavaan muutostyöskentelyyn. Humanan Apilapolussa perheterapeuttinen työote elää vahvasti mukana työn suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä varsinaisen terapiatyöskentelyn kanssa. Perheterapiaa toteutetaan yksilötyöskentelynä, parityönä ja perhetapaamisissa. Terapiatyö rytmittyy perheen tarpeen ja vanhempien kyvyn mukaan. Vanhempainohjauksissa käydään laajasti läpi vanhemmuutta ja lasten hyvinvointia, toteuttaen samanaikaisesti sekä vanhemmuuden arviointia että kuntouttavaa työskentelyä strukturoidun keskustelun kautta. Tukihenkilötyöskentelyssä lapset tapaavat omaa työntekijäänsä. Tapaamisten sisällöt suunnitellaan lasten tarpeiden mukaan. Kaikki perhekuntoutuksen työskentelymuodot kulkevat rinnakkain perheen arjessa, tukien kokonaisvaltaista kuntoutumista.

Vahvuudet

Apilapolun perhekuntoutuksessa työskentelee moniammatillinen ryhmä perheohjaajia, perheterapeutteja sekä sosiaalityöntekijä. Perhekuntoutuksen työryhmällä on erikoisosaamista muun muassa psykiatrian, psykologian, neuropsykiatristen haasteiden ja pedagogiikan saralta. Perheelle nimetään perhekuntoutuksen alkaessa omat työntekijät, jotka toteuttavat perheohjausta ja tukihenkilötyöskentelyä läpi kuntoutusjakson. Työntekijät ja tiimin koko määräytyvät perheen tarpeiden mukaan.