Hem
Yhteystiedot

Espoossa toimii kolme tiimiä, joissa työskentelee moniammatillinen joukko sosiaalialan osaajia: sosionomeja, sairaanhoitajia ja yhteisöpedagogeja. Työskentelemme Suomen kielen lisäksi tarvittaessa myös ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi.

Asemakuja 3 F
02770 Espoo

Kartta

Alue
 • Uusimaa
 • Pääkaupunkiseutu
Ikä
 • 0-18
 • 18-25
 • 18 –
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
 • Nuoret aikuiset
Kunta
 • Espoo
Metodit
 • Ammatillinen tukihenkilötyö
 • Isätyö
 • Mielenterveystyö
 • Perhearviointi
 • Ratkaisukeskeisyys
 • Terapeuttiset menetelmät
 • Väkivaltatyö
 • Lähisuhdeväkivaltatyö
 • MIM
 • Päihdetyö
 • Seksuaalineuvonta
 • Talous- ja velkaneuvonta
 • Vammaistyö
 • Akupunktio
 • Valvotut vaihdot
 • Tapaamispalvelu
 • Luovat menetelmät
 • Perhekuntoutus kotiin
 • Jälkihuolto
 • Eläinavusteinen toiminta
 • Kiintymyssuhteen ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
 • Kriisiperhetyö
 • Maahanmuuttajatyö
 • Parisuhteen tukeminen
 • Vanhemmuuden tukeminen
 • Vauvaperhetyö
 • Voimavarakeskeisyys
 • Perhekuntoutus
 • Sosiaaliohjaus
 • Sosiaalipedagogiikka
 • Sosiaalipedagoginen hevostoiminta
 • Sijaisvanhempien tuki
 • Seksuaaliterapia
 • Maahanmuuttajapalvelu
 • Tuetut tapaamiset
 • Lapsiperheiden asumisen tuki
 • Lapsiperheiden kotipalvelu
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Tuettu asuminen
 • Perheohjaus
Näissä voimme auttaa
 • Opiskelussa tukeminen
 • Adoptio
 • Alkoholismi
 • Anoreksia
 • Asperger
 • Autismikirjo
 • Avioero
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Huoltoriita
 • Hyväksikäyttö
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Impulssikontrollin ongelmat
 • Kaltoinkohtelu
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysvammaisuus
 • Kehitysviiveet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kognitiiviset haasteet
 • Koulukiusaaminen
 • Lähisuhdeväkivalta
 • Masennus
 • Narkomania
 • Neuroosit
 • Neuropsykiatriset ongelmat
 • Parisuhteen haasteet
 • Parisuhdeongelmat
 • Peliriippuvuus
 • Perhesuhteet
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Posttraumaattinen stressihäiriö (PTSD)
 • Psyykkiset häiriöt
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Päihdeongelma
 • Rajahäiriöt
 • Raskaudenaikaiset päihde- ja mielenterveysongelmat
 • Riippuvuudet
 • Rikollisuus
 • Riskikäyttö
 • Seksuaaliterveys
 • Sosiaaliset ongelmat
 • Suru
 • Synnytys
 • Terveyden haasteet
 • Toimintakyvyn ylläpito
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Varhainen vuorovaikutus
 • Vieraannuttaminen
 • Viiltely
 • Väkivaltaisuus
 • Yksinäisyys
 • Yliaktiivisuuden ongelmat
 • Koulunkäynnin ongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Lasten hoito ja huolenpito
 • Sairaus
 • Oman paikan löytäminen
 • ADD
 • ADHD
 • Aggressiivinen käytös
 • Ahdistuneisuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Eriytyminen
 • Erityinen perhe- tai elämäntilanne
 • Fobiat
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Ihmissuhdehäiriöt
 • Itsetuhoinen käytös
 • Itsetuhoisuus
 • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Kasvatuksen haasteet
 • Kasvatusvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Kuntoutuminen
 • Käytöshäiriö
 • Levottomuus
 • Läheisriippuvuus
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Mielenterveyshäiriöt
 • Motoriikan haasteet
 • Ongelmat koulussa
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireet (OCD)
 • Pelkotilat
 • Perheenjäsenen kuolema
 • Perheväkivalta
 • Psykoosit
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Reaktiivinen kiintymyssuhdehäiriö (RAD)
 • Ruokavalio
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Skitsofrenia
 • Somaattiset sairaudet
 • Stressihäiriö
 • Syömishäiriö
 • Talouden haasteet
 • Touretten syndrooma
 • Trauma
 • Tunnehäiriö
 • Uhmakkuushäiriö
 • Vanhempi vankilassa
 • Vanhempien ero
 • Vuorokausirytmi
 • Vuorovaikutusongelmat
 • Väkivalta
 • Kodinhoidon haasteet
Palvelua määrittävä laki
 • Lastensuojelulaki
 • Sosiaalihuoltolaki
Palvelumuoto
 • Jälkihuolto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Vammaispalvelu
 • Sosiaalihuolto

Teemme töitä joustavasti asiakkaiden tai asiakasperheiden tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Voimme käyttää työssä tukena toiminnallisia ja strukturoituja menetelmiä, ottaa tarvittaessa mukaan koira-työkavereitamme tai harjoittaa tunnetaitoja yhteistyökumppanimme hevostilalla.

Jokainen asiakas on meille tärkeä ja teemme parhaamme, jotta yhdessä työskentely veisi juuri hänen tilannettaan parempaan suuntaan.

Toimimme myös yhteistyökumppanina oppilaitoksille, joissa koulutetaan tulevia lastensuojelun ja sosiaaliohjauksen ammattilaisia. Esimerkiksi sosionomi AMK- ja sairaanhoitaja AMK -opiskelijat voivat suorittaa harjoittelujaksonsa meillä. Lisäksi tarjoamme kumppanuutta opinnäytetyön tekemiseen.

Erityisosaaminen

Meillä on osaamista muun muassa neuropsykiatrisesta valmennuksesta, mielenterveys- ja päihdetyöstä, kriminaalityöstä, seksuaalineuvonnasta, varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vauvatyöstä, vammaistyöstä, lähisuhdeväkivaltatyöstä, maahanmuuttajatyöstä ja eläinavusteisuudesta.

Posti- ja käyntiosoite

 • Asemakuja 3 F
  02770 Espoo

  Kartta