Hem
Yhteystiedot

Pohjois-Savon avopalvelut

Humanan avopalvelut laajentavat toimintaansa Pohjois-Savon alueelle. Asiakkaan arjessa toteutettavat avohuollon palvelut tukevat kokonaisvaltaisesti asiakkaiden hyvinvointia. Avopalvelujamme on tekemässä moniammatillinen, kokenut ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Olemme joustava ja ketterä kumppani. Tarjoamme tukea silloin ja niihin tilanteisiin, joissa sitä tarvitaan. Huomioimme asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja erilaiset elämäntilanteet. Palvelumme räätälöidään aina paikallisesti, asiakasta ja palvelun tilaajaa kunnioittaen.

Kuopio on toimintamme keskus, mutta palvelemme laajasti ympäri Pohjois-Savoa. Toimivaksi todettu etätyöskentelymahdollisuus laajentaa palvelumahdollisuuksia entisestään.

Perhetyö

Perhetyö on perheen kotona ja arkiympäristössä toteutet­tavaa työtä. Palvelumme on aina tavoitteellista, perheen hyvin­voinnin kohentumiseen tähtäävää työskentelyä. Tuki vaihtelee perheen tarpeiden mukaan arjen pyörittämisen avusta aina perheen sisäistä vuorovaikutusta tukevaan vaati­vaan erityistason työskentelyyn.

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakas­perheille, jotka tarvitsevat pidempiaikaista ja intensiivistä tukea kotiin. Kuntoutuksen tavoitteena on varmistaa riittävät vanhemmuuden ja arjessa selviytymisen edellytykset, tukea perheen vuorovaikutusta ja taata turvallinen kasvuympäristö lapselle. Perhekuntoutusta voidaan toteuttaa perheen arjessa tai perhekuntoutusyksikössämme.

Lue lisää palveluistamme perheille

Tukipalvelut yksilöille

Ammatillinen tukihenkilö tapaa lasta tai nuorta säännöllisesti auttaen ja tukien häntä ennalta sovittuja tavoitteita kohti. Työskentelyn tavoitteet, toteutusmuodot ja intensiteetti sovitaan yksilöllisesti asiakkaan ja palvelun tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Ammatillinen tukihenkilö voi auttaa esimerkiksi vahvistamaan sosiaalisia taitoja, ymmärtämään ja toimimaan neurologisten haasteiden kanssa tai tukea koulunkäynnissä tai työssä.

Lue lisää palveluistamme lapsille ja nuorille

Lue lisää palveluistamme aikuisille

Jälkihuollon työskentely

Ammatillinen tukihenkilö tarjoaa nuorelle kokonaisvaltaista tukea. Jälkihuollon työskentelyllä voidaan tukea esimerkiksi nuoren itsenäisty­mistä, koulunkäyntiä, taloudellisten asioiden hoitamista tai itsestä huolehtimista. Jälkihuollon tavoitteena on nuoren omatoiminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskuntaan. Humana avopalveluilla on myös jälkihuollon tukiasuntoja, joissa nuori voi päästä oman elämän alkuun sovitun tuen avulla.

Lue lisää palveluistamme nuorille aikuisille

Avopalvelut toimivat myös etäyhteydellä

Humanan avopalveluita lapsille, nuorille ja perheille voidaan toteuttaa myös etäyhteyden kautta. Etätyöskentely sopii esimerkiksi tilanteisiin, joissa välimatkat ovat pitkiä, työskentely halutaan rytmittää joustavasti asiakkaan arjen mukaan tai lähikontaktia on syytä välttää esimerkiksi tartuntatautiriskien välttämiseksi. Palveluistamme perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötyö sopivat hyvin toteuttavaksi etäyhteyden kautta.