1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Artikkelit
  4. Monipuolista ja ihmisläheistä – tällaista on sairaanhoitajan työ Humanassa

Monipuolista ja ihmisläheistä – tällaista on sairaanhoitajan työ Humanassa

Humanan sairaanhoitajana saat tehdä työtä omia vahvuusalueitasi hyödyntäen. Työ on monipuolista ja etenemismahdollisuuksia on monia.

Sairaanhoitajan työ, kuvituskuva

Humanassa on paljon vaihtoehtoja sairaanhoitajalle: meillä sairaanhoitajia työskentelee asumis- ja lastensuojelupalveluissa, ja työ vaihtelee asiakasryhmän ja työpaikan mukaan.

Mikä on sairaanhoitajan tärkein tehtävä Humanassa?

Työn sisältö riippuu yksiköstä ja sen asiakaskunnasta. Yhteistä sairaanhoitajien Humanassa tekemälle työlle on, että kaikissa yksiköissä sairaanhoitajalla on asiakkaista hoidollinen vastuu. Lääkäri määrää hoidosta, mutta sairaanhoitajan tehtävänä on hoidon toteutus. Sairaanhoitaja huolehtii esimerkiksi asiakkaiden lääkehoidosta, hoidon seurannasta, omaisten kanssa käytävistä hoitoneuvotteluista ja tarvittaessa muiden tiimin jäsenten ohjaamisesta. Lisäksi hoitajan työhön kuuluu yhteydenpito tilaajien, kuten terveys- ja sosiaalikeskusten kanssa.

Mitä muuta sairaanhoitajan työhön kuuluu?

Yksiköstä riippumatta kuntouttava työote on sairaanhoitajan työn lähtökohta. Esimerkiksi lastensuojelussa sairaanhoitaja tekee ohjaustyötä kuten muutkin ohjaajat ja toimii omaohjaajana yhdelle tai useammalle nuorelle. Vanhusten tai päihde- tai mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa sairaanhoitajan tehtävä on mahdollistaa asukkaille mukava ja turvallinen arki sekä tarjota siihen tarvittavaa hoitoa.

Humanassa työtä tehdään aina moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu esimerkiksi sosiaalialan ja kasvatusalan osaajia. Sairaanhoitajan tehtävä on tuoda tiimiin terveydenhuollon osaamista ja näkökulmaa.

Mikä on Humanan sairaanhoitajan tärkein ominaisuus?

Jokaisella toimialalla olennaisia ovat vuorovaikutustaidot ja kyky kohdata ihmisiä. Työ Humanassa on aina ihmisläheistä ja sitä tehdään ihmisten hyvinvoinnin vuoksi.

Miten sairaanhoitaja voi edetä työssään Humanassa?

Urapolkuja on monia: sairaanhoitaja voi tehdä Humanassa esimerkiksi johtamis- ja asiantuntijatyötä. Sairaanhoitajasta voi tulla vaikkapa yksikön vastaava sairaanhoitaja, jonka tehtävä on vastata yksikön lääkehoidosta, ja perehdyttää ja ottaa vastaan muiden työntekijöiden lääkehoidon näytöt. Asumispalveluissa sairaanhoitaja voi edetä palveluvastaavan tehtäviin ja päästä oppimaan esihenkilön tehtäviä. Myös yksikönjohtajalla voi olla sairaanhoitajan tausta.

Mikä sairaanhoitajan työssä Humanassa on erityistä?

Humanan sairaanhoitajan työ on moninaista, joten erikoisosaamisesta on usein hyötyä. Esimerkiksi lastensuojelutyössä työhön kuuluu myös kasvatuksellinen puoli, ja toisaalta vaikka päihde- tai mielenterveystyössä aiheen tunteminen on eduksi. Erikoisosaaminen meille tullessa ei kuitenkaan ole edellytys, vaan Humanassa saa myös oppia ja kehittyä.

Työpäivien sisältö vaihtelee ja tilanteet voivat muuttua nopeasti, jolloin sairaanhoitajalta vaaditaan sopeutumista ja nopeaa reagointikykyä. Humanan työntekijät ovat lähellä asiakasta kaiken aikaa, vaikeissakin elämäntilanteissa ja erilaisten oireiden keskellä. Se tarkoittaa, että toisaalta työhön saattaa kuulua haastavankin käytöksen sietämistä, mutta toisaalta työtä saa tehdä omia vahvuusalueita hyödyntäen.

Artikkelin asiantuntijoina lastensuojelutyön toiminnanjohtaja Jarmo Lahtela ja asumispalveluiden operatiivinen johtaja Hanna Määttä.

Katso avoimet työpaikat sairaanhoitajille Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi