1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Artikkelit
  4. Sosiaalinen kuntoutus varmistaa arvokkaan vanhuuden

Sosiaalinen kuntoutus varmistaa arvokkaan vanhuuden

Vantaan kaupunki tarjoaa edelläkävijänä sosiaalista kuntoutusta ikäihmisille, jotka ovat kriisi- tai muutostilanteessa. Uuden työmuodon avulla humanalaiset varmistavat, että senioriasiakkaat saavat tarvitsemaansa apua ja mahdollisuuden vanheta arvokkaasti.

Jenni Natunen

Tänään Humanan toimintaterapeutti ja ammatillinen tukihenkilö Jenni Natunen auttaa asiakasta laskujen maksamisessa. Hän auttaa asiakasta myös monissa muissa käytännön asioissa, kuten pankkiasioissa, hakemuksissa ja terveydenhuollon käynneissä.

– Lisäksi asiakas tykkää käydä yhdessä lounaalla. Olemme myös käyneet erilaisissa kulttuuritapahtumissa, teatterissa ja museoissa, joista hän nauttii kovasti, Natunen kertoo.

Natunen on yksi Humanan Vantaan avopalveluiden työntekijöistä, jotka ovat viimeisten neljän vuoden ajan tuottaneet puhtaasti senioreille tehtävää sosiaalista kuntoutusta. Valtakunnan tasolla ikäihmisten sosiaalinen kuntoutus on poikkeuksellista. Palvelu ei ole perinteistä kotihoitoa, joka edistää terveyttä, vaan sosiaalialan kokonaisvaltaisella otteella tehtävää monitahoista palvelua senioreille elämän erilaisissa muutostilanteissa.

Tällä hetkellä Vantaa on ainoa kaupunki, joka tarjoaa vastaavaa palvelua, ja työ toteutetaan yhteistyössä Humanan kanssa. Vantaalla sosiaalisen kuntoutuksen piirissä on noin 80 senioriasiakasta. Työmuoto on kasvanut muutaman vuoden aikana yhdeksi Humanan Vantaan avopalveluiden keskeisimmistä palveluista.

– Olemme ylpeitä työmuodosta. Tykkäämme tehdä sitä ja työtä tehdessä olemme oppineet hyviksi, kertoo tiiminjohtaja Paula Pönkänen, joka koordinoi Vantaan alueella Humanan senioripalveluita.

Tukea hyvään, arvokkaaseen elämään

Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, jolla vahvistetaan kykyä selvitä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutustilanteista sekä erilaisista haasteista. Se tähtää aina siihen, että asiakasta tuetaan hyvään ja arvokkaaseen elämään.

– Käytännössä sosiaalinen kuntoutus on kokonaisvaltaista työskentelyä senioriasiakkaiden kanssa heidän omassa elinympäristössään, kuten avopalveluissa on tapana, Pönkänen kertoo.

Asiakkaasta riippuen sosiaalinen kuntoutus sisältää hyvin laajasti erilaista toimintaa ja palveluita, kuten kaupassakäyntiä, virasto- ja pankkiasioiden hoitamista yhdessä tai ulkoilua. Lisäksi se voi tarkoittaa psykososiaalista tukea sekä verkoston, palveluiden ja apuvälineiden kartoittamista ja toimintakyvyn tukemista. Kuntoutukseen voi kuulua myös virkistäytymistä kulttuurin parissa tai luonnossa.

Pönkäsen mukaan liki kaikki asiakkaat asuvat itsenäisesti, muutamat kevyesti tuetuissa seniorikodeissa. Sosiaalinen kuntoutus auttaa mahdollistamaan itsenäisen asumisen ja selviytymisen mahdollisimman pitkään. Suurin osa asiakkaista siirtyy ennemmin tai myöhemmin palvelukotiin tai tuetun asumisen piiriin, jolloin sosiaalinen kuntoutus voi auttaa muutosprosessissa yhdessä kotihoidon kanssa.

Me varmistamme, että muutos tapahtuu asiakkaan kannalta arvokkaasti ja turvallisesti.

Paula Pönkänen

– Olemme muutosprosessissa mukana tulkkeina ja tukena sekä seuraamassa, miten kotona asuminen sujuu. Me varmistamme, että muutos tapahtuu asiakkaan kannalta arvokkaasti ja turvallisesti, Pönkänen kertoo.

Toimintaterapeutti ja ammatillinen tukihenkilö Jenni Natunen on yksi Humanan Vantaan avopalveluiden työntekijöistä, jotka tuottavat puhtaasti senioreille tehtävää sosiaalista kuntoutusta.
Toimintaterapeutti ja ammatillinen tukihenkilö Jenni Natunen on yksi Humanan Vantaan avopalveluiden työntekijöistä, jotka tuottavat puhtaasti senioreille tehtävää sosiaalista kuntoutusta.

Väliinputoajasta avun saajaksi

Puolison kuolema, parantumaton sairaus tai palveluasumiseen siirtyminen ovat isoja muutostilanteita ihmiselämässä, mutta hyvin arkipäiväisiä seniorityössä. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiksi tulevat ikäihmiset ovat yleensä kriisi- tai muutostilanteessa ja jääneet sosiaalityön katveeseen. Taustalla on usein erilaisia ongelmia, kuten yksinäisyyttä, köyhyyttä sekä heikko turvaverkko ja vähäinen digiosaaminen. Osalla asiakkaista voi olla alentunut toimintakyky, mielenterveysongelmia, liiallista päihteiden käyttöä tai muita kriisejä.

– Asiakkaamme ovat väliinputoajia monella tavalla. Melkein aina taustalla on useampia pitkittyneitä ja kasaantuneita ongelmia, joiden ratkaisu vaatii sosiaalialan vankkaa osaamista, Pönkänen kertoo.

Humanan palvelu on erittäin kattavaa. Asiakkaan lähtötilanteesta riippuen sosiaalisen kuntoutuksen tehtävänä on tukea, kulkea mukana ja auttaa byrokratiassa. Jos asiakkaalla ei esimerkiksi ole toimivaa lääkehoitoa tai ruokahuoltoa, Humanan ammattilaiset kartoittavat tilanteen ja auttavat järjestämään asian yhteistyössä Vantaan kaupungin palvelutarpeen arvioinnin kanssa.

Meillä on osaamista, näkemystä ja kokemusta siitä, miten saamme turvattua ja hoidettua asiakkaan asioita kuntoon melko nopeassa aikataulussa.

Paula Pönkänen

– Meidän kilpailuvalttimme on, että meillä on osaamista, näkemystä ja kokemusta siitä, miten saamme turvattua ja hoidettua asiakkaan asioita kuntoon melko nopeassa aikataulussa, Pönkänen kertoo.

Vauhdikas vanhustyö vie mukanaan

Humanalla sosiaalista kuntoutusta tekevät sosionomit, yhteisöpedagogit ja toimintaterapeutit, jotka työskentelevät tiiviisti tiiminjohtajan kanssa. Asiakkaiden ongelmat ovat monialaisia, joten niitä on hyvä pohtia yhteistyössä.

Toisin kuin usein ajatellaan, vanhussosiaalityö on Pönkäsen mukaan vauhdikasta. Asiakkaan tilanne on alussa yleensä haastava, joten sitä aletaan selvittää rivakasti. Työn jäljet ja muutokset asiakkaan tilanteessa näkyvät nopeasti, koska lähtötilanne voi olla niin hurja. Tämän vuoksi moni humanalainen on “hurahtanut” vanhusten sosiaaliseen kuntoutukseen – Pönkänen mukaan luettuna. Hänen oma taustansa on marginaaliryhmien ja kriisityön parissa eikä hän ollut aikaisemmin ajatellut tehdä seniorityötä, mutta toisin kävi.

– Vantaan alueella melkein kaikilla työntekijöillä on joku senioriasiakas, monilla useampikin, Pönkänen kertoo.

Vanhussosiaalityö on Pönkäsen mukaan kasvava ala, joka tarjoaa työntekijöille laajasti mahdollisuuksia tehdä kokonaisvaltaista työtä ikäihmisten hyväksi. Työ on hyvin merkityksellistä ja koskettavaa.

Arvokkuus on hurjan tärkeää, jotta kaikki saavat kauniin lopun viimeisillä metreillä.

Paula Pönkänen

– Monet asiakkaistamme ovat jo saattohoidossa tai nukkuneet pois. Vaatii isoa ammattitaitoa työntekijältä olla mukana. Arvokkuus on hurjan tärkeää, jotta kaikki saavat kauniin lopun viimeisillä metreillä.

Jenni Natunen
Jenni Natunen

Vaikuttavuutta niin tilaajalle kuin asiakkaallekin

Sosiaalisessa kuntoutuksessa sekä senioriasiakas että tilaaja voittavat. Palvelun tuella on mahdollista asua kotona pidempään, mikä on tilaajalle taloudellisesti kevyempi vaihtoehto kuin esimerkiksi tuettu asuminen tai palvelukoti.

Humana ja Vantaan kaupunki tekevät tiivistä yhteistyötä. Tilaajalta on Pönkäsen mukaan tullut paljon hyvää palautetta palvelusta ja sen laadusta. Paras merkki palvelun onnistumisesta on asiakkailta saatu kiitos.

– Monille asiakkaille on suuri helpotus, kun he saavat apua esimerkiksi tukien tai velkaantumiskysymysten selvittelyssä ja saavat talouden, terveyden ja arjen hallinnan tasapainoon, Pönkänen kertoo.

Pönkänen uskoo, että suomalaisten ikääntyessä tarve sosiaalisen kuntoutuksen tyyppiselle palvelulle tulee kasvamaan.

– Toivon, että muutkin alueet löytäisivät Humanan palvelun, koska hyödyt ovat mittavat niin säästöinä kuin yksilön hyvinvointina ja arvokkaana vanhenemisena, Pönkänen summaa.

Vantaan avopalveluiden sosiaalinen kuntoutus ikäihmisille

  • Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selvitä arkipäivän toiminnoista, vuorovaikutustilanteista sekä erilaisista haasteista. Palvelu tukee asiakasta hyvään, arvokkaaseen elämään.
  • Kokonaisvaltainen työskentely senioriasiakkaiden kanssa pitää sisällään laajasti erilaista toimintaa ja palveluita kaupassakäynnistä psykososiaaliseen tukeen ja virkistäytymiseen.
  • Senioreille suunnattua sosiaalista kuntoutusta toteutetaan tällä hetkellä ainoastaan Vantaalla, missä palvelun piirissä on noin 80 asiakasta.

Lue lisää Humanan tarjoamasta senioreiden sosiaalisesta kuntoutuksesta

Lue lisää Humanan avopalveluista

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi