1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Artikkelit
  4. Kuurinkallio tarjoaa vammaisille asukkaille yksilöllistä palvelua ja omannäköistä elämää

Kuurinkallio tarjoaa vammaisille asukkaille yksilöllistä palvelua ja omannäköistä elämää

Espoon Kuurinniittyyn avataan kesällä 2024 uusi vammaispalveluiden asumisyksikkö Kuurinkallio, jonka toiminnassa huomioidaan moderni vammaispalvelu sekä jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet.

Kuurinkallion kuvituskuva

Kaiken lähtökohta on, että Kuurinkallio on asukkaiden koti.

Näillä sanoilla Humanan operatiivinen päällikkö Tiina Rihti kuvailee uutta vammaispalveluyksikköä. Elokuussa toimintansa käynnistävä Kuurinkallio on tiloiltaan avara, valoisa ja tietenkin täysin uusi. Se tarjoaa kodin 26 vammaiselle ja vaikeavammaiselle asukkaalle.

Yksikkö tarjoaa pitkäaikaista ja ympärivuorokautista asumista, jossa tuetaan asukkaan itsenäisyyttä ja omannäköistä elämää. Kuten muissakin vammaispalveluiden yksiköissä, myös Kuurinkalliossa asukkaan kanssa tehdään vuokrasopimus, joka korostaa tunnetta siitä, että yksikkö on hänen oma kotinsa.

Kuurinkallio on jaettu neljään eri asuinryhmään, jotta jokaiselle asukkaalle löytyy paras mahdollinen tila.

– Jaamme yhden kerroksen päiväkodin kanssa, ja siellä asuvat kaikista itsenäisimmät asukkaat. Muualla rakennuksessa voidaan ohjata enemmän tukea tarvitsevia asukkaita, joilla voi olla esimerkiksi muistisairaus tai arjessa tarvittavia apuvälineitä, kertoo yksikön johtaja Riikka Mäkelä-Brunner.

Kuurinkallion yksikössä asukas saa henkilökunnalta monipuolista ja yksilöllistä tukea. Mäkelä-Brunnerin lisäksi henkilökuntaan kuuluu palveluvastaava, sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Moniammatillisella tiimillä on asiantuntemusta vammaisten asukkaiden kanssa työskentelystä, mutta myös uuden yksikön avaamisesta – siihenkin kun liittyy omat erityisyytensä, tietää Mäkelä-Brunner.

Moderni vammaispalvelu huomioi kaikkien hyvinvoinnin

Kuurinkallio tarjoaa modernia vammaispalvelua eli palvelu on henkilökohtaista ja jokainen asukas nähdään omana yksilönään. Kun asukkaille tehdään toteuttamissuunnitelmia, niissä huomioidaan erilaiset tarpeet ja toiveet, joita pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle. Asukkaille järjestetään yhteistä toimintaa ja tapahtumia, joihin saa osallistua haluamallaan tavalla. Yksityisyydelle ja omalle ajalle on myös tilaa.

– Emme oleta tietävämme asioita. Haluamme tutustua jokaiseen asukkaaseen, käydä keskustelua ja kysellä heidän ajatuksiaan. Kuurinkallio on hyvän elämän mahdollistamisen paikka, mitä se kenellekin tarkoittaa, Rihti pohtii.

Hyvän elämän mahdollistaminen lähtee jo sen arvioinnista, mikä huone on kenellekin asukkaalle toimivin. Avainasemassa on pohtia sitä, mikä olisi juuri tietylle asukkaalle paras mahdollinen asuinryhmä, sillä kaikkien persoonat ja taustat ovat erilaisia.

– Olemme työssämme joustavia. Jos joku ei toimi, pohdimme tilannetta ja muutamme asioita tarpeen mukaan, Mäkelä-Brunner huomauttaa.

Yksi osa modernia vammaispalvelua on teknologian hyödyntäminen. Kuurinkallio on moderni myös teknisestä näkökulmasta, sillä kaikki lukkojärjestelmistä hoitajakutsuihin on toteutettu huipputeknologialla.

Tärkeämpää kuin teknologia on kuitenkin hyvinvoiva työtiimi, sillä se on paras laadun tae.

– Ihmisethän tätä työtä tekevät. Siksi työntekijöiden on tunnettava asukkaat ja heidän mahdollisesti vaihteleva toimintakykynsä hyvin. Työntekijöiden oma hyvinvointi ja työssä jaksaminen huomioidaan myös johtamisessa, Rihti sanoo.

Keskeinen osa työntekijöiden hyvinvointia on laadukas ja riittävä koulutus. Työturvallisuus pidetään mielessä jo perehdytysvaiheessa. Siihen liittyviä asioita huomioidaan omavalvonnallisesti ja ennakoivasti, jotta uuden yksikön käynnistys olisi hallittu ja asteittain etenevä prosessi.

Esteettömyys on asenne

Kuurinkallio sijaitsee Espoon keskuspuiston vieressä, eli luonto on aivan kulman takana. Isoista ikkunoista avautuvat kauniit maisemat, joista voi nauttia myös yksikön kahdella terassilla. Visuaalinen kauneus jatkuu myös seinien sisälle; sisustuksen miellyttävään värimaailmaan on panostettu ja asukkaiden huoneista on tehty kodikkaat, jotta niissä on hyvä olla. Viimeisen silauksen tarjoavat laadukkaat, kestävät ja helposti puhtaana pidettävät huonekalut.

– Huonekalujen ja eri toimintaratkaisujen on mahdollistettava asukkaiden turvallinen liikkuminen. Sopivissa tiloissa myös henkilöstön on helppo ohjata ja tukea asukkaita, Mäkelä-Brunner kertoo.

Uuden yksikön toimitiloissa esteettömyys on kaiken lähtökohtana. Esimerkiksi sauna- ja pesutilat mahdollistavat lavettipesut ja yksittäisten suihkujen sijainti on mietitty esteettömyyden näkökulmasta. Viidessä asukashuoneessa on kattonosturit, jotka takaavat turvallisen hoidon myös vaikeasti vammaisille asukkaille. Osalla asukkaista voi olla käytössään erilaisia tilaa vieviä apuvälineitä, jotka täytyy saada säilytettyä niin, että tilaa jää myös muuhun elämiseen.

– Esteettömyys ei kuitenkaan ole vain fyysisiä tiloja. Se on osa laajempaa asennetta: haluamme luoda ympäristön, joka mahdollistaa asioita kaikille yhdenvertaisesti, Rihti summaa.

Tutustu Kuurinkallion uuteen vammaispalveluyksikköön.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi