1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Artikkelit
  4. Sanat luovat todellisuuden – viisi vinkkiä moninaisuuden huomioimiseen nuorisotyössä

Sanat luovat todellisuuden – viisi vinkkiä moninaisuuden huomioimiseen nuorisotyössä

Nuorisotyössä on tärkeää huomioida inklusiivisuus ja sukupuolisensitiivisyys. Nämä viisi vinkkiä auttavat sinua pitämään moninaisuuden mielessä entistä paremmin.

Sanat luovat todellisuuden, kuvituskuva.

1. Kohtaa nuori omana itsenään

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät asiat koskettavat lähes kaikkia joko henkilökohtaisesti tai lähipiirin kautta eikä niitä voi nähdä ihmisestä päällepäin. Nuoruus on oman identiteetin rakentamisen aikaa, joten ole nuorelle turvallinen aikuinen ja luo hänelle tunne siitä, että hän on hyvä juuri sellaisena kuin on.

2. Jaa tietoa työyhteisön sisällä

Nuorisotyössä moninaisuuden huomioimisen vastuu on aina työntekijöillä ja asia on kaikkien yhteinen. Tietoisuutta voi lisätä arjessa esimerkiksi keskusteluilla: jos olet itse oppinut jotain uutta, kerro siitä myös kollegallesi. Arjen tekemisen tueksi on hyvä järjestää koulutuksia ja varmistaa, että koko henkilökunta saadaan paikalle.

3. Keskustele ja korjaa kahden kesken

Kaikki tekevät virheitä – ja se on ok. Jos kuulet keskustelun, jossa käytetään esimerkiksi epäsopivaa sanavalintaa, ota asia esille jälkikäteen. Tilanteet kannattaa purkaa kahden kesken, sillä jos asiasta tekee julkisen, ihmisessä herää herkästi spontaani puolustusreaktio, joka antaa asialle kohtuuttoman suuret mittasuhteet. Se voi stressata ja nolottaa vähemmistöön kuuluvia entisestään. Rehellinen anteeksipyyntö on aina paikallaan ja kun asia on kerran käsitelty, jatkossa on syytä toimia toisin. Nuorille on myös tärkeä viestiä, että epäasialliseen käytökseen puututaan aina, vaikka se tapahtuisikin jälkikäteen yksityisesti. Asiaa ei siis sivuuteta, vaikka tilannetta ei purettaisi kaikkien kuullen.

4. Käytä moninaisuutta kunnioittavaa kieltä

Sanavalinnoilla on suuri merkitys, sillä ne luovat todellisuutta. Sukupuolisensitiivinen kieli luo tilaa moninaisuudelle ja varmistaa kaikkien nuorten tasa-arvoisen kohtelun. Älä oleta, että ryhmässä olisi vain tyttöjä ja poikia tai että nuorella olisi automaattisesti vastakkaista sukupuolta edustava seurustelukumppani – puhu mieluummin nuorista tai kumppanista. Oman kielenkäytön muuttaminen voi vaatia ensin tietoista työtä, mutta pian sukupuolen moninaisuutta kunnioittava puhe tulee jo selkärangasta. Nuoret, joita asia ei suoraan kosketa, eivät välttämättä edes kiinnitä huomiota kielenkäyttöösi, mutta toisille merkitys on todella suuri.

5. Kuuntele nuorta itseään

Usein nuori voi haluta itse kertoa omasta identiteetistään luotettavalle aikuiselle. Tällöin hänelle on hyvä antaa tilaa ja mahdollisuus ilmaista itseään rauhassa. Jos nuori esimerkiksi pyytää, että häntä puhutellaan tietyllä nimellä, älä tiedustele hänen ”oikeaa” nimeään. Varmista myös, ettei nuorelle jää sellaista oloa, että hän on vaativa ja hankala, jos hän toivoo itsestään puhuttavan tietyllä nimellä tai pronominilla.

Asiantuntijoina artikkelissa ovat Hirvikallion nuorisokodin ohjaaja Mio Mokki ja vastaava ohjaaja Piia Merikanto.

Tutustu Hirvikallion nuorisokotiin

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi