1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Blogit
  4. Mieletön tarina tuo nuorten äänen teatterilavalle

Mieletön tarina tuo nuorten äänen teatterilavalle

Mikään ennakkoluulo ei hälvene, jos siitä ei puhuta, kirjoittaa Humanan viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soininen blogitekstissään. Mieletön tarina tuo samaistuttavan kertomuksen teatterilavalle, ravistelee lastensuojeluun liittyviä ennakkoluuloja ja herättelee keskustelua aiheen ympäriltä.

Tiia Soininen

Monilla on ennakkoluuloja lastensuojelusta, myös minulla. Kun tulin sosiaalialan ulkopuolelta Humanaan töihin kaksi vuotta sitten, havaitsin yhtäkkiä uudesta työpaikasta kertoessani, että myös omassa tuttavapiirissäni yllättävän moni kertoi tehneensä itse lastensuojeluilmoituksen. Moni ajattelee, ettei lastensuojelu koske kuin harvoja. Oikeasti asia ei ole niin.

Lasten ja nuorten tulevaisuus on meidän kaikkien asia, ei vain lastensuojelun ammattilaisten. Halutessaan monilla aikuisilla on lukuisia mahdollisuuksia vaikuttaa myönteisesti lasten ja nuorten elämään. Satunnainenkin kohtaaminen esimerkiksi koulussa, harrastuksen parissa tai vaikka bussimatkalla voi olla juuri siinä hetkessä merkityksellinen. Pienet asiat voivat ratkaista sen, miltä nuoren elämänpolku näyttää.

Kuplia rikkomassa ja mieletöntä tulevaisuutta rakentamassa

Me eri organisaatioiden toimijat työskentelemme ja elämme arkea omissa kuplissamme. Humanassa saimme ajatuksen, että voisimme poksauttaa näitä kuplia, niin omiamme kuin vierellä kulkevien toimijoiden – rakentaa siltoja ja saattaa eri alojen asiantuntijoita yhteen miettimään, mitä voisimme tehdä sen eteen, että kaikkien nuorten tulevaisuus olisi valoisampi. Tälle ajatukselle rakensimme vuonna 2023 käynnistyneen Mieletön tulevaisuus -tapahtumasarjan, jonka tavoitteena oli pohtia keinoja nuorten ansaitseman tulevaisuuden turvaamiseksi ja jakaa näkökulmia eri puolilta sosiaalialaa.

Tänä vuonna Mieletön tulevaisuus kasvaa Mielettömäksi tarinaksi ja tulee neljällä eri paikkakunnalla teatterin näyttämölle. Mieletön tarina pohjautuu nuorten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kokemuksiin. Teatteriryhmä ArtSense jalostaa kokemukset käsikirjoitukseksi, jonka ammattinäyttelijät puhaltavat eloon yhdessä yleisön kanssa forum teatteri -menetelmän avulla. Mieletön tarina elää yleisön valintojen mukaan. Esityksessä on kriittisiä vaiheita, joissa yleisö pääsee ideoimaan ratkaisuja, testaamaan ideoita, työstämään kohtauksia ja rakentamaan kokonaiskuvaa. Toivon, että näemme yleisössä eri hyvinvointialueiden ja yhteiskunnallisten tahojen ammattilaisia, päättäjiä ja opiskelijoita. Toivotamme tervetulleiksi kaikki, jotka kokevat, että nuorten tulevaisuus on myös heidän asiansa ja voivat olla rakentamassa hyvällä tavalla mieletöntä tulevaisuutta.

Teatteri on monille tuttu paikka ja taidemuoto, mutta ei ehkä ilmeisin, kun puhutaan sosiaalialasta ja lastensuojelusta. Taide on kuitenkin lastensuojelussa ja avopalveluissa melko yleinen terapiakeino. Joillekin nuorille musiikki, tekstit tai kuvat voivat olla ainoa tapa saada kerrottua omista tunteista. Näitä taidemuotoja hyödynnetään osana Mieletöntä tarinaa. Teatteri taiteen keinona avaa valtavan mahdollisuuden käsitellä vaikeita aiheita ja elämäntilanteita, luoda samaistuttavuutta sekä herättää tunteita. Teatterissa pystymme yhdessä katsomaan lastensuojelua ja nuorten tulevaisuutta omien kupliemme ulkopuolelta, kun kokoonnumme kaikille uuteen ympäristöön.

Teatteri auttaa rakentamaan vaikuttavuutta

Mikään ennakkoluulo ei hälvene, jos siitä ei puhuta. Viestinnän ammattilaisena ajattelen, että teatteri on viestintää siinä missä tämä blogitekstikin tai mikä tahansa kohtaaminen. Se on keino avata silmiä ja oikoa ennakkoluuloja. Mieletön tarina pyrkii teatterin keinoin kuvaamaan totuudenmukaisesti, rehellisesti ja samaistuttavasti nuorten elämää kipukohtineen ja haasteineen.

Tämän tarinan takana ovat ne, jotka tietävät, millaista on olla nuori tässä hetkessä unelmineen, toiveineen ja tarpeineen. Koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus on nuorten käsissä. Kukaan muu ei voi sanoittaa nuoren tarinaa paremmin kuin nuoret sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset. Toivon, että Mieletön tarina saisi katsojat ymmärtämään kohtaamispisteitä, joissa jokainen meistä voisi vaikuttaa nuoren elämän polkuun myönteisesti. Parhaassa tapauksessa esitys auttaa oivaltamaan myös sen, miten paljon viestintää ja vaikuttavuutta jokaisessa arkipäivässä on.

Olemme tehneet Humanassa vaikuttavuustyötä viime kuukaudet ja löytäneet ilmiöitä, joihin uskomme voivamme vaikuttaa omalla työllämme. Työ on vasta alussa, mutta teatteritapahtuma tulee osaltaan viestimään tähän mennessä tunnistetuista ilmiöstä – hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuudesta, yhteiskunnan turvallisuudesta ja mielen hyvinvoinnista. Koen, että teatteri on erilainen viestinnällinen keino kertoa vaikuttavuustyöstämme. Toivomme, että Mieletön tarina synnyttää oivalluksia ja näkökulmia, jotka herättävät miettimään, olisiko koko sosiaalipalvelujärjestelmässä kehitettävää.

Humanan Paremman huomisen rakentajat -blogisarjassa humanalaiset jakavat ajatuksiaan ajankohtaisista ja tärkeistä sosiaalialan aiheista. Blogin kirjoittaja on viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soininen. Hän haluaa rakentaa parempaa huomista kertomalla vaikuttavia ja samaistuttavia tarinoita, jotka puhkovat kuplia, tarjoavat lohtua ja turvaa sekä innostavat ihmisiä luomaan oikealla tavalla mieletöntä tulevaisuutta.

Lue lisää Mielettömästä tarinasta ja ilmoittaudu mukaan!

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi