1. Humana Suomessa
  2. Hyvinvaikuttajat.fi
  3. Uratarinat
  4. Urapolku unelmaduuniin vaatii rohkeutta ja nopeita käänteitä

Urapolku unelmaduuniin vaatii rohkeutta ja nopeita käänteitä

Välivuosi sosiaalialalla johti Liisa Thielin työuralle, jota hän ei olisi osannut edes kuvitella. Eteneminen uusiin haasteisiin on vaatinut kykyä sietää epävarmuutta sekä tuonut lukuisia mahdollisuuksia, joihin hän on tarttunut rohkeasti. Tutustu Thielin urapolkuun.

Liisa Thiel

Töihin matkapuhelintehtaalle vai isoon kehitysvammaisten asumisyksikköön? Nämä olivat välivuoden työllistymisvaihtoehdot Liisa Thielin kotipaikkakunnalla Turun kupeessa, kun hän kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 2005.

– Olin työskennellyt jo jonkin aikaa vapaa-ajan ohjaajana ja kiinnostunut sosiaalialasta, joten päädyin työskentelemään kehitysvammalaitoksessa. Viihdyin siellä lopulta 3,5 vuotta erilaisissa asumisyksiköissä esimerkiksi autismin kirjolla olevien ja psykiatrian puolen asiakkaiden parissa, Thiel kertoo.

Välivuoden jälkeen Thiel aloitti opinnot Lohjan Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistui vuonna 2010 yhteisöpedagogiksi. Thiel suuntautui jo opiskeluaikana lastensuojeluun ja valmistumisen jälkeen hän työskenteli yli 10 vuotta eri sijaishuollon pisteissä. Vaikka Thiel oli tyytyväinen työhönsä sijaishuollossa, perheen perustamisen jälkeen työrytmi ei tuntunut enää sopivalta. Keväällä 2020 hän aloitti työskentelyn Humanassa Turun avopalveluiden perheohjaajana.

– Pääsin pohtimaan omaa ammatillisuuttani uudestaan ja tekemään asiakastyötä uudesta näkökulmasta.

Alkuun Thiel teki tuntitöitä perhetyön parissa, ammatillisena tukihenkilönä ja nepsy-valmentajana, mutta jo saman vuoden syksynä hän sai vakituisen paikan.

Unelmaduuni kilahti sähköpostiin

Thielillä on Humana-uraa takana vasta reilu kolme vuotta, mutta urakehitys on ollut vauhdikasta. Kaikki lähti liikkeelle kesällä 2021 sähköpostiin kilahtaneesta viestistä: Humana aloittaa oman neuropsykiatristen valmentajien koulutuksen ja haku on nyt auki.

– Valmistuin nepsy-valmentajaksi vuonna 2015. Muistan jo silloin miettineeni kouluttajaa katsoessani, että jos minä joskus pääsisin tekemään tuollaista työtä, niin se olisi minun unelmaduunini. Nyt se tuli ikään kuin tarjottimella nenäni eteen, Thiel kertoo.

Oma tiiminvetäjä antoi tuen ja suositukset, Thiel pääsi haastatteluihin ja tuli valituksi ensimmäiseen kuuden hengen koulutusryhmään, joka aloitti syksyllä 2021. Kun opinnot nepsy-valmentajien kouluttajaksi oli vasta käynnistyneet, avopalveluiden johtaja ehdotti Thielille ja hänen kurssikaverilleen ensimmäisen koulutusjakson päätteeksi, että he ottaisivat vetääkseen jo opiskelun ohessa ensimmäiset koulutusryhmät.

– Koska oma kouluttajakoulutus oli vasta alkuvaiheessa, ehdotus vähän kauhistutti, että nytkö jo ja miten me tästä selviämme. Lähdimme sitten kurssikaverini kanssa pohtimaan, miltä meidän ensimmäinen oma nepsy-valmentajien koulutusryhmä näyttäisi ja mitä sisältöjä koulutukseen kuuluisi, Thiel kertoo.

Ensimmäiset koulutusryhmät starttasivat jo parin kuukauden päästä marraskuussa Helsingissä ja Tampereella. Tämän jälkeen Thiel on kouluttanut jo monta ryhmää nepsy-valmentajia ja myös kouluttajia on valmistunut lisää. Hän toimii avopalveluiden nepsy-kouluttajan esihenkilönä ja vastaa niin Humanan omien kuin ulkopuolisten nepsy-koulutusten organisoinnista ja markkinoinnista.

Liisa Thiel
Liisa Thiel

Uuden oppimista ja laajoja verkostoja

Seuraavan kerran Thielin ura otti uutta suuntaa alkuvuodesta 2023. Hänelle tarjoutui kouluttajan työn rinnalle mahdollisuus työskennellä Humanan avopalveluissa projektipäällikkönä hankkeessa, joka liittyy asiakaslaadun kehittämisen linjoihin. Vaikka Thielillä on monta rautaa tulessa, hän kokee työnsä antoisaksi.

– Pääsen kohtaamaan melkein viikoittain uusia ihmisiä, verkostoitumaan sekä haastamaan itseäni ja omaa ammatillisuuttani aivan eri tavalla.

Vaikka työ on innostavaa ja kiinnostavaa, se vaatii keskeneräisyyden ja epävarmuuden sietämistä.

– Minulle on tarjoutunut mahdollisuuksia, joihin olen tarttunut rohkeasti, vaikka en ole tiennyt varmaksi, mitä ne tuovat tai missä olen puolen vuoden päästä.

Laaja verkosto tarjoaa valtavan voimavaran: kaikesta ei tarvitse itse tietää kaikkea, kun saa työskennellä osana yhteisöä, jossa kaikki ovat innostuneita ja tuovat oman osaamisensa pöytään. Thielin mukaan esimerkiksi koulutusryhmissä osaaminen kumpuaa sosiaalialan ammattilaisten kokemusvuosista.

– Olen ollut luonteeltani kunnianhimoinen ja taipuvainen perfektionismiin. Minua on kasvattanut kaikkein eniten se, ettei tarvitse olla valmis. Itse asiassa on jopa parempi, etten ajattelekaan tietäväni kaikesta kaikkea, vaan kaikki ovat yhdessä oppimassa ja kehittymässä omalla polullaan.

Opiskelu houkuttelee opiskelemaan lisää

Uuden oppiminen on Thielille suurin motivaattori. Hän kokee, että mitä enemmän hän kouluttautuu, sitä vähemmän itse asiassa tietää. Nälkä kasvaa syödessä, joten hän haluaa kartuttaa osaamistaan mahdollisimman laajasti opiskelemalla. Kun opiskelun saa yhdistettyä omaan työhön, se palvelee niin itseä kuin työnantajaa.

Seuraavaksi Thiel aloittaa oppisopimuksella sosiaali- ja terveysalan valmentavan johtamisen lisäkoulutuksen, joka tuo lisää osaamista projektipäällikön tehtävään. Thiel kokee saaneensa omalta alueeltaan ja tiimiltään aina täyden tuen kouluttautumiseen.

– Minussa on nähty potentiaali ja rohkaistu kokeilemaan.

Thiel haluaa omalla esimerkillään tuoda esiin sitä, miten yhteisöpedagogin tutkinnolla on mahdollista edetä sosiaalialalla siinä missä sosionominkin tutkinnolla. Hän ei ole koskaan kokenut tutkinnon rajaavan uralla etenemistä.

– En olisi ehkä osannut ajatellakaan, mihin kaikkeen päädyn. Viime vuosien aikana asiat ovat loksahdelleet kohdalleen. Palaute, jota olen saanut, on ollut hyvää, kannustavaa ja rohkaisevaa. Olen näyttänyt omalla työlläni ja osaamisellani, että minulla on pätevyyttä edetä.

Liisa Thiel
Liisa Thiel

Työskentelyä itsenäisesti, mutta ei yksin

Äskettäin Thiel oli aloittamassa koulutusryhmää, johon osallistui 26 hyvinvointialueen ammattilaista. Vielä viisi vuotta sitten tilanne olisi jännittänyt, mutta nyt ison ammattilaisjoukon edessä puhuminen avoimesti ja vakuuttavasti tuntui luontevalta ja rennolta. Thiel kokee Humanan mahdollistavan hänelle sen, että osaamista pääsee kehittämään oman mielenkiinnon mukaan.

– Humana on valanut rohkeutta ottaa paikkani työyhteisössä, mennä erilaisiin tilanteisiin ja kohdata erilaisia ihmisiä.

Thiel arvostaa Humanassa luottamusta sekä vapautta tehdä työtä oman näköisesti.

– Saan tehdä työtä itsenäisesti, mutta en ole kuitenkaan yksin.

Oman perheen tuen ja työnantajan antaman vapauden ansiosta hän on onnistunut saavuttamaan hyvän tasapainon urakehityksen ja perhe-elämän välille. Thiel muistuttaa, ettei urakehitys ole aina pelkkää etenemistä, vaan tarvittaessa myös työn rajaamista. Urapolulla voi edetä muutenkin kuin tiimiläisestä esihenkilöksi ja siitä eteenpäin.

– Kaikelle ei aina ole tilaa. Pitää miettiä, mikä pala kerrallaan on sellainen, johon satsaa paljon.

Thiel toivoo, että hän pääsee myös jatkossa mukaan erilaisiin projekteihin kehittämään laatutyöskentelyä eri näkökulmista. Hän on itse oiva esimerkki siitä, millaisia mahdollisuuksia Humana tarjoaa kouluttautumiseen ja uralla kehittymiseen.

– Humana on kiinnostunut pysymään sosiaalialan aallonharjalla tarjoamalla työntekijöille sitä, mikä tällä hetkellä tuo parhaiten eväitä.

Thiel toivoo, että hän voisi omalla työllään innostaa myös muita humanalaisia ja tuoda laadun näkökulmaa monipuolisemmin asiakastyön arkeen esimerkiksi perheohjaajille.

– Teemme työtä asiakkaiden kanssa, joiden tilanteet voivat olla aika solmussa. Tällöin toiveikkuus on sellainen asia, jota haluaisin pystyä pitämään yllä meidän työntekijöissämme.

Tutustu Humanan avoimiin työpaikkoihin ura.humana.fi Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Lue lisää artikkeleita: hyvinvaikuttajat.fi