Hem

Laura Mäenpää Palvelukoti Karttusenrannasta Humanan Vuoden esimieheksi

Julkaistu: 2020-06-12

Humanan vuoden esimieheksi 2020 on valittu Laura Mäenpää, joka työskentelee palveluesimiehenä palvelukoti Karttusenrannassa Lapualla. Karttusenranta tarjoaa palveluasumista ja tuettua asumista mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Laura Mäenpää

Arvojen mukaista esimiestyötä

Humanassa Vuoden esimies valitaan henkilöstön tekemien ilmiantojen perusteella. Tänä vuonna Vuoden esimies -ehdokkaaksi ilmiannettiin yhteensä 22 eri esimiestä, ja ilmiantoja tehtiin kaikkiaan 32.

Laura Mäenpää saa kiitosta esimerkillisestä, Humanan arvojen mukaisesta esimiestyöstään. Työkavereiden perusteluissa Lauraa kuvattiin muun muassa seuraavasti: ”Laura ottaa työntekijät ja asukkaat huomioon ja kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. Hän on empaattinen, kuunteleva, kannustava ja oikeudenmukainen. Laura selvittää tarvittaessa asioita ja tarttuu toimeen heti. Ajankohtainen tieto kulkee työntekijöille, ja kysymyksiin löytyy vastaukset nopeasti. Laura toimii esimiehenä johdonmukaisesti, mutta muita kuunnellen. Laura on rauhallinen, tasaisen varma ja luotettava! Laura luo turvallisuuden tunnetta meille työntekijöille. Paras esimies koskaan!”

Yleisesti kaikkien saatujen ilmiantojen perusteluissa toistuivat muun muassa seuraavat ominaisuudet: helposti lähestyttävä, läsnä oleva, luotettava, huomioon ottava, antaa kiitosta ja palautetta tehdystä työstä, pitää työntekijät ajan tasalla, kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti, kannustaa ja tukee työntekijöiden ammatillista kehitystä.


Monipuolista koulutusta


Jokaisella Humanan työntekijällä on oikeus lähiesimiehen tukeen. Koulutamme esimiehiämme jatkuvasti varmistaaksemme, että johtaminen yksiköissämme on laadukasta ja nykyaikaista.

Esimiesten oma koulutuskokonaisuus, Humanan Esimiesakatemia, tarjoaa esimiehillemme tukea ja ajankohtaista tietoa sekä mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa ajatuksia muiden esimiesten kanssa. Monipuolisten koulutusten sisältö rakentuu aikaisempien koulutusten palautteiden, esimiehiltä tulleiden toiveiden sekä tunnistettujen kehittämistarpeiden ja esimiestyön kehittämisen strategisten tavoitteiden pohjalta.

”Me Humanassa uskomme hyvän johtamisen merkitykseen, ja siihen, että hyvä esimiestyö on tärkeä osa koko työyhteisön työhyvinvointia”, henkilöstöjohtaja Elina Harju toteaa.