Hem

Tuulenvire vahvistaa nuoren mieltä

Julkaistu: 2020-07-16

Aurassa sijaitsevan Humana Tuulenvireen toimintaterapeutti Jonna Lindholm rakentaa nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien kanssa siipiä parempaan huomiseen. Arjen taitojen lisäksi liitovoimaa haetaan valokuvaamisesta ja yhteisestä lehtiprojektista.

Tuulenvireen toimintaterapeutti Jonna Lindholm on haastatellut tällä hetkellä kuntoutuksessa olevat 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset. He toivoivat arjen taitojen, kuten kokkaamisen ja leipomisen lisäksi luovuutta lisääviä terapiamuotoja. Näistä eväistä syntyi viikko-ohjelma, jossa on yhteistä viriketoimintaa.

”Maanantaisin meillä kokoontuu lehtiryhmä, jonka aikoo julkaista talolle omaa lehteä. Kaikilla on oma tehtävänsä lehden toimituksessa. Tiistaisin meillä on valokuvausta, kuvaamme erilaisia aiheita ja kehittelemme omaa näyttelyä.”

Toimintaterapiaan osallistuvat jaetaan usein kahteen pienempään ryhmään, joissa on mahdollista kehittää tehokkaammin yhteistyötaitoja ja jokaiselle on tarjolla omia kykyjään vastaavia tehtäviä. Mielenterveyskuntoutujat voivat samalla harjoittaa sosiaalisuuttaan ja vuorovaikutustaitoja sekä oppia toisilta vertaistuen avulla.

”Torstaisin kokoontuu leivontaryhmä, siellä tulevat tutuiksi desimitat ja muut arkea helpottavat asiat. Perjantaisin meillä on aivopähkinöitä, harjoittelemme kognitiivisia juttuja, kuten keskittymistä ja päättelykykyä.”

Vapautta ja vastuuta kehittyä

Keväällä Tuulenvireessä toimintaterapeuttina aloittanut Jonna Lindholm on tyytyväinen tapaan, jolla yksikössä otettiin uusi työntekijä vastaan. Vastuullisen työn vastapainona on vapaus tehdä työnkuvasta omanlaisensa, ammentaa siihen oma persoonansa ja osaamisensa.

”Tämä on ensimmäinen työpaikkani toimintaterapeuttina, olen todella iloinen, että pääsin töihin Tuulenvireeseen. Nyt kun ryhmätoiminta on saatu pyörimään, aion paneutua entistä enemmän myös yksilötapaamisiin. Arvioin kuntoutujan nykytilaa, asetamme yhdessä tavoitteita ja mietimme konkreettisia keinoja niihin pääsemiseksi.”

Jonna Lindholm pitää Tuulenvireen systeemiä erityisen hienona sen takia, että päärakennuksen yhteydessä on rivitalo, jossa kuntoutuksessa edistyneet voivat paremmin harjoittaa elämisen taitoja. Mielenterveyskuntoutujat asuvat ensin tehostetun hoidon yksikössä päärakennuksessa ja kun aika on kypsä, he saavat muuttaa omaan asuntoon rivitaloon. Seuraava kehitysaskel on sitten omilleen muutto Tuulenvireen ulkopuolelle.

”Meille tullaan siksi, että asiat muuttuvat parempaan suuntaan ja nuori aikuinen voisi paremmin. Kuntoutusjakson pituus vaihtelee, mutta päämäärä on aina sama: mahdollisimman itsenäiseen elämään kykenevä, henkisesti paremmin voiva aikuinen.”

Lue lisää Tuulenvireestä