Hem

Kesätyöt tarjoavat oivalluksia ja arvokasta kokemusta

Julkaistu: 2020-08-06

Humanan eri yksiköissä kasvaa alalle uusia huippuammattilaisia. Kysyimme Juholta, Siniltä ja Saara-Kaisalta, mitä he ovat oppineet kesätyössään.

Lähihoitajaksi keväällä valmistunut Juho työskentelee Kuntoutuskoti Arkipäivässä Torniossa Jokkakodin yksikössä. Mielenterveyskuntoutujien arjen tukeminen on monipuolista työtä. Hän muun muassa ohjaa ryhmiä ja auttaa kenttätyössä asiakkaita, että he kykenevät sairaudestaan huolimatta asumaan kotonaan.

”Meillä on asiakkaita lapsista aikuisiin. Työympäristö vaihtuu päivittäin, sillä osa asiakkaistamme asuu ympäri kaupunkia omissa asunnoissaan ja osa Kuntoutuskoti Arkipäivässä. Olen oppinut paljon psykiatrisesta kuntoutuksesta, erilaisten mielenterveysongelmien hoidosta ja lääkehoidosta.”

Juho arvostaa tiivistä, avointa ja hyvää työporukkaa. Hän oli jo talvella Arkipäivässä työharjoittelussa ja kehuu ohjaajaa, joka perehdytti upeasti työpaikkaan.

”Hyvän ohjaajan myötä minulla oli varma olo aloittaa työt täällä. Sain lämpimän vastaanoton työntekijöiltä ja asiakkailta. Vuorovaikutustaitoni ovat kehittyneet, kun olen tehnyt töitä sekä työyhteisössä että itsenäisesti.”

Oppia hyvään työyhteisöön

Sosionomiksi opiskeleva Sini jäi hallinnon harjoittelun jälkeen töihin Nuorisopsykiatriseen asumiskoti Puroon. Hän toimii ohjaajana Laihialla sijaitsevassa Mäki-Marttilan yksikössä ja hoitaa osittain yksikönjohtajan tehtäviä hänen ollessa kesälomalla.

”Näin harjoitteluni aikana läheltä yksikön esimiehen toimintaperiaatteita. Arvostan sitä, että työntekijöiden toiveet työvuorosuunnittelussa otetaan hyvin huomioon. Lisäksi esimies työskentelee lähellä työntekijöitä ja nuoria.”

Sini aikoo saada opinnäytetyön valmiiksi syksyyn mennessä. Hän uskoo, että tulee jatkamaan töitä lastensuojelussa ainakin toistaiseksi. Hänestä oppiminen uteliaalla asenteella on jatkuva prosessi, jonka vaikutukset omaan toimintaan näkee usein jälkeenpäin. Lastensuojelun asumisyksikössä työntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Se on edellytys laadukkaalle työskentelylle.

Sini on kokenut, että joustavuudesta ja sopeutumiskyvystä on ollut työssä hyötyä:

”Arki lastensuojelun asumisyksikössä on paikoin hyvin hektistä, ja suunnitelmat muuttuvat usein.”

Sinin mielestä Purossa halutaan pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Heille annetaan tilaa kehittää itseään ja kokeilla erilaisia työmenetelmiä. Puro on oivallinen työpaikka hyödyntää erityisesti sosionomin koulutuksen aikana saatuja kasvatuksellisia ja ohjaukseen liittyviä oppeja.

Kuntouttava työote näkyy

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Saara-Kaisa on kesätöissä Tornion Pirtakodissa, joka on mielenterveyskuntoutujille ja nuorena dementoituneille ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava yksikkö. Hän auttaa asukkaita ylläpitämään ja edistämään toimintakykyään arjen toiminnoissa.

”Tein viime vuoden lopulla sairaanhoitajan opintoihin kuuluvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Pirtakodissa ja innostuin hakemaan tänne kesätöihin. On ollut mielenkiintoista nähdä muutokset asukkaiden kuntoutumisessa. Olen oppinut tuntemaan asukkaita koko ajan paremmin, siitä on apua työssäni.”

Sairaanhoitajaksi vuoden lopussa valmistuva Saara-Kaisa suosittelee Pirtakotia kesätyöpaikaksi myös muille, koska siellä on mukava työyhteisö ja työ on mielenkiintoista.

”Uutena työntekijänä olen tykännyt siitä, että minut on otettu vastaan positiivisesti ja hyvin työhön perehdyttäen.” 

Tutustu työmahdollisuuksiin Humanassa