Hem

”Onni on vanheta” – Kotikylä Lipporannassa

Julkaistu: 2020-10-05

Lokakuun alussa vietettävän Vanhustenviikon ”Onni on vanheta” -teemalla halutaan nostaa esille positiivisia asioita vanhenemisesta. Kotikylä Lipporannassa onni on asukkaiden aktiivista osallistumista, kukin omien voimavarojensa mukaan.

Humanan Oulussa toimiva Kotikylä Lipporanta tarjoaa tehostettua palveluasumista 24:lle asukkaalle. Lipporanta tarjoaa lisäksi senioriasumista ja kotihoitoa. Palveluesimies Anne Kaan kertoo, että asukkaat otetaan aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun.

– Asukkailta kysytään toiveruokia. He myös leipovat ja suunnittelevat yhdessä henkilöstön kanssa retkiä. Lipporannan asukkaat ovat käyneet muun muassa torilla ja keilaamassa.

Kotikylä Lipporannassa kiinnitetään erityistä huomioita asukkaiden toimintakykyä ylläpitäviin aktiviteetteihin. Siellä vietetään myös tapahtumapäiviä, joissa hoitajat järjestävät asukkaille toimintaa: kauneudenhoitoa, leipomista, tikanheittoa, mölkkyä, bingoa ja muuta puuhaa.

Henkilöstö on yhdessä asukkaiden kanssa rakentanut viikko-ohjelman, joka sisältää muun muassa päivittäistä ulkoilua, liikuntaa, luontoretkiä ja makkaranpaistoa. Kotikylässä käytetään päivittäin Sävelsirkkua, joka ohjaa esimerkiksi jumppiin sekä rentoutusohjelmiin. Digitaalinen palvelu kuntouttavaan ja virikkeelliseen hoitotyöhön on saanut paljon kiitosta asukkailta ja hoitohenkilökunnalta.

Turvallisesti yhdessä
Lipporannan senioriasukkaat ovat ystävystyneet keskenään. He ovat kertoneet, että elämä muuttui paremmaksi Lipporantaan muuton myötä. Asukkaat kokevat olonsa turvalliseksi: he tietävät, etteivät ole yksin ja avun saanti on lähellä. Avuntarpeen lisääntyessä se tuodaan asiakkaalle tuttuun ja turvalliseen kotiin.
Kotikylä Lipporannan oma fysioterapeutti Talvikki Ranta-Ylitalo tekee asukkaille kuntoutumissuunnitelman, jota hoitajat toteuttavat. Näillä toimintamalleilla asukkaiden lihaskunto on parantunut. Lisäksi talon senioriasukkaille järjestetään neljä kertaa viikossa kuntosaliryhmiä, joissa ohjataan ikäihmisiä turvalliseen liikkumiseen. Yhdessä tekeminen, yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit ovat tärkeitä – asukkaat kokevat, että heistä välitetään.

Kotikylä Lipporannan aktiivisuus ei rajoitu ainoastaan oman henkilöstön järjestämiin tapahtumiin, vaan yhteistyötä tehdään jatkuvasti ulkopuolisten tahojen kanssa. Kotikylässä kokoontuu säännöllisesti taidekerho, erilaiset eläkeläisryhmät, seurakunta, koirakaverit, ystäväpalvelu ja musiikin esittäjiä. Omasta henkilökunnasta löytyy useita laulajia ja soittajia, joten tarjolla on joka viikko elävää musiikkia. Korona-aika on valitettavasti rajoittanut ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Humanan Kotikylän arvot ovat toiminnallisuus, yhteisöllisyys ja turvallisuus. Toiminnallisuus on ennen kaikkea aktiivista arkea ja arjen toimintoihin vaikuttamista, johon Kotikylän asukkaat osallistuvat aktiivisesti omien voimavarojen mukaisesti. Yhteisöllisyyttä vahvistetaan tekemällä asioita yhdessä, olemalla läsnä. Yhteisöllisyydessä huomioidaan myös se, että jokainen asukas on ainutlaatuinen ja yksilöllinen omine kiinnostuksen kohteineen ja elämäntarinoineen.

– Yhteisö muodostuu, kun kaikkien toiveista tulee yhteiset tavoitteet, niin että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut, Anne Kaan korostaa.

 

Annareetta Vaara

Johtaja, Humana Asumispalvelut
annareetta.vaara@humana.fi
050 342 6508

Tutustu palveluihimme ikäihmisille