Hem
Yhteystiedot

Hilmarissa asukas on aina oman elämänsä asiantuntija

Julkaistu: 2021-04-20

Kuntouttavan hoitotyön lähtökohtana Hilmarissa on aina asukkaan olemassa oleva toimintakyky. Mielenterveyskuntoutuja ja hänen läheisensä osallistuvat hoito- ja kuntoutumissuunnitelmien laatimiseen, ja heidän sitoutumisensa tavoitteelliseen kuntoutukseen on tärkeää.

Kuvassa Hilmarin asukkaiden voimaannuttaviksi ja merkityksellisiksi kokemia asioita.


Kokonaisvaltaista kuntouttamista

Keuruulla sijaitsevassa Hilmarissa on käytössä portaittaisen kuntouttamisen malli. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Hilmarissa on kolme mielenterveyskuntoutujille suunnattua ryhmäkotia, joissa on asukaspaikkoja ja osaamista oikea-aikaiseen kuntouttavaan tai kuntoutusta ylläpitävään hoitoon.
”Hoito- ja kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä moniammatillisen työryhmän sekä asukkaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelmaan kuuluu fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen kuntoutus. Lähtökohtana on asukkaan olemassa oleva toimintakyky”, sairaanhoitaja Päivi Heikkilä kertoo.

”Kuntouttaminen tarkoittaa meillä jatkuvaa hoidon ja kuntoutumisen kokonaisvaltaista arviointia. Hoitaja on asukkaan rinnalla kulkija, ja asukas aina oman elämänsä asiantuntija”, Heikkilä jatkaa.

Arjen toimivuuden ja toimintojen tärkeys kuntouttavassa hoitotyössä on suuri. Käytössä on myös kuntoisuutta arvioivia mittareita kuten RAI.


Se mitä vahvistetaan, kasvaa

Hilmarin voimavarapainotteisessa eli kinesteettisessa hoitotyössä etsitään ja annetaan asukkaan löytää omia voimavaroja ja onnistumisen iloa. Se mitä vahvistetaan, kasvaa. Pidetään toivoa yllä ja annetaan tilaa mahdollisuuksille. Tavoitteena on olemassa olevan toimintakyvyn ja voimavarojen säilyttäminen ja vahvistaminen.

”Toimintamme Hilmarissa pyritään pohjaamaan yhteisöhoitomalliin, joka on osa Humanan Hyvän Mielen Kodit -toimintamallia. Arjen toiminnoissa huomioidaan jokaisen yksilöllinen toimintakyky, ja yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä. Tavoitteenamme on joka päivä luoda yhteisöömme hyvän asenteen päivä. Hyvän Mielen Kotien toimintamallia juurrutetaan parhaillaan Hilmarin toimintaan”, kertoo sairaanhoitaja Miia Leppäkangas.


Hyvä ja omannäköinen elämä

Onnistumisen kokemuksia syntyy, kun asukkaiden omat yksilölliset tavoitteet toteutuvat.

”Toiselle asukkaalle päivän onnistuminen on arkirytmissä pysyminen tai itsenäinen selviytyminen suihkussa käymisestä. Toiselle asukkaalle onnistumisen ilon tuo takaisin kotiin pääseminen ja kuntouttavan jakson onnistuminen”, Leppäkangas kuvailee.

”Saamme kokea yhteisiä onnistumisia, kun asukas kertoo yhteisölle päässeensä omannäköiseen tavoitteeseensa. Aihetta juhlaan tuo yhtä lailla pieni kuin isokin onnistuminen. Teemme mahdolliseksi ja tuemme tilanteita, jotka edistävät asukkaiden keskinäistä ilon jakamista. Se on voimaannuttavaa, jos mikä. Jokaisen asukkaan elämänmatka on omannäköinen ja arvokas”, kertoo Heikkilä.

Lue lisää Palvelukoti Hilmarista