Hem

Helminkodin oma JETO-tiimi taitaa kuntouttamisen konstit

Julkaistu: 2021-12-13

Lähihoitajat Jenni Lepistö ja Toni Savolainen yhdistivät voimansa ja muodostivat Muhoksella sijaitsevaan Kotikylä Helminkotiin oman JETO-kuntoutustiimin, joka on saanut aikaan hyviä tuloksia ikäihmisten kuntouttamisessa.

Kuntoutustiimin JETO-lyhenne tulee Jennin ja Tonin nimistä. Heillä kummallakin on usean vuoden työkokemus vanhustyöstä. Jenni on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2011 ja Toni vuonna 2014. Molempien erikoistumisalana opinnoissa oli sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma.


Ajurina kiinnostus kuntouttavaan työhön


Sysäyksen Helminkodin oman kuntoutustiimin muodostamiseen parivaljakko sai siitä, että heillä molemmilla on vahva osaaminen ikäihmisten hoidosta ja kuntouttavan työn periaatteet hyvin hallussa. Koska aihe kiinnostaa heitä paljon, on Jennin ja Tonin tavoitteena päästä kouluttautumaan kuntoutuksen tiimoilta vielä lisääkin ja syventää osaamista entisestään.

”Työnantajana tuemme henkilöstöämme osaamisen kehittämiseen ja kannustamme omien mielenkiinnon kohteiden ja vahvuuksien hyödyntämiseen työssä. Helminkodin JETO-tiimi on tästä hyvä esimerkki”, kertoo aluejohtaja Anne Kaan.


Vahvuuksina yhteistyö ja hyvät vuorovaikutustaidot


JETO-tiimi täydentää omalla panoksellaan Helminkodissa tehtävää hoitotyötä ja kuntouttavaa toimintaa. Jennin ja Tonin JETO-kuntoutus pitää sisällään arjen toimintaa asiakkaan omia voimavaroja hyödyntäen.

”Koemme, että työssämme on tärkeää pitää ikäihmisten toimintakykyä yllä. Hyödynnämme paljon arjessa käytettäviä apuvälineitä kuten Eva-telinettä, nosto- ja siirtovyötä sekä rollaattoria. Yhteistyömme sujuu hyvin myös huonommin liikkuvan asiakkaan kohdalla”, Toni kuvailee.

”Hyödynnämme yhteistyötämme jokaisen asiakkaan kohdalla, tunnemme asiakkaamme hyvin ja tunnistamme heidän voimavaransa vahvan kokemuksemme pohjalta. Pystymme yhdessä kohtaamaan myös käytökseltään haastavammat asiakkaat, yleensä heidän luottamuksensa voittaen”, kertoo Toni.

”Hyvät vuorovaikutustaidot ja huumorintaju auttavat rakentamaan asiakkaan kanssa turvallisen kohtaamisen, minkä pohjalta on hyvä lähteä edistämään asiakkaan omia voimavaroja kuntoutuksessa. Oman lisähaasteensa tuo, jos asiakkaalla on muistisairaus. Tällöin heidän kanssaan voi joutua jopa useamman kerran vuoron aikana rakentamaan luottamuksen uudelleen”, Jenni jatkaa.


Hyvinvointia ja positiivista energiaa onnistumisista


Jennin ja Tonin aktiivinen kuntouttava tiimityöskentely on vaikuttanut positiivisesti Helminkodin asukkaiden hyvinvointiin ja koko työyhteisöön.

”Hyviä vaikutuksia tässä JETO-kuntoutuksessa ovat olleet asiakkaiden saaminen liikkeelle ja esimerkiksi se, että olemme saaneet heidät syömään omatoimisesti”, Toni kertoo.

”Asiakkaiden läheiset ovat myös antaneet hyvää palautetta toiminnasta. Tämä on tuonut myös positiivista ja hyvää energiaa työyhteisöömme, kun olemme saaneet jakaa onnistumisiamme työkavereille”, Jenni lisää.