1. Olet tässä: Rovaniemi – Kotikylä Veitikanharju
Takaisin sivulle Hoivakodit ikäihmisille

Humana Kotikylä Veitikanharju, Rovaniemi

Veitikanharju on turvallinen ja kodikas ikäihmisten 22-paikkainen hoivakoti, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoivapalvelua Rovaniemen keskustan tuntumassa. Talo on tuttu rovaniemeläisille, sillä se on toiminut ikäihmisten kotina jo vuodesta 2006. Palvelukodissamme voidaan toteuttaa myös lyhytaikaiset hoitojaksot, esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi.

 • Retkipäivät
 • Sauna
 • Aktiviteetteja
 • Turvaranneke

Asuminen

Palvelukoti Veitikanharjussa asutaan omassa huoneessa, jonka asukas voi itse kalustaa mieleisekseen omilla huonekaluillaan ja tavaroillaan. Kotimme yhteisissä tiloissa on sauna ja takka. Koulutettu, tuttu ja turvallinen henkilökuntamme on asukkaiden tukena ympäri vuorokauden. Palvelukotimme asukkaat ovat vuokrasuhteessa Rovaniemen kaupunkiin.

Veitikanharjussa eletään aktiivista ja elämänmakuista arkea, jossa tehdään, nähdään ja koetaan asioita yhdessä. Hoivakodissamme asukas saa tukea ja apua kaikkiin elämän osa-alueisiin. Asukkaan tarpeet ja toiveet sekä asumiseen että hoivaan liittyen ovat hoitotyön perusta.

Aktiviteetit

Hoivakotimme asukkaille tärkeitä asioita ovat muun muassa ulkoilu, makkaran paisto takassa tai grillissä, musiikki, yhdessä jutteleminen ja muisteleminen, tuoreiden leivonnaisten tuoksu ja maisteleminen, erilaiset visailut, tarinat ja yhteiset juhlat. Kesäisin vietämme aikaa parvekkeella kahvittelun merkeissä ja kauniista kesäpäivistä nauttien. Palvelukodissamme on lämmin ja salliva ilmapiiri. Usein vietämmekin mukavaa aikaa jutellen asioista, joita esille nousee. Joka lauantai pidämme porinatuokioita, joihin omaisetkin ovat tervetulleita.

Käytössämme on SävelSirkku-menetelmäpalvelu, jossa on ikäihmisille sopivaa, mukavaa, mieltä ja muistia kuntouttavaa ja virkistävää ohjelmaa. SävelSirkun kautta saamme vuoden jokaiseen päivään keskustelunaiheita, jumppaa ja musiikkia. Asioita, jotka ovat asukkaillemme tuttuja vuosikymmenten takaa aina tähän päivään.

Toimintakyvyn tukeminen elää mukana hoivakotimme kaikessa toiminnassa. Asukkaita ohjataan liikkumaan mahdollisimman itsenäisesti joko apuvälineillä tai ilman.

Ruokailu

Ruokailutilanteet ovat tärkeitä yhteisiä hetkiä päivässä, jolloin kokoonnumme palvelutalomme yhteiseen oleskelutilaan nauttimaan ruoasta sekä toisten asukkaiden ja henkilökunnan seurasta. Pyrimme tekemään ruokailuhetkistä kotoisia ja viihtyisiä. Mikäli asukas ruokailee mieluummin yksin tai vaikkapa vierailulla olevien läheistensä kanssa, ruokailu onnistuu myös omassa huoneessa.

Juhlapyhät huomioidaan teemaan sopivine ruokineen ja koristeluineen. Juhlistamme myös asukkaiden merkkipäiviä heidän toivomustensa mukaisesti.

Hoiva ja huolenpito

Jokaisen asukkaan tarpeet kartoitetaan yksilölliset ja palvelut räätälöidään niiden mukaan. Kaikki tähtää siihen, että asukkaan toimintakyky säilyisi mahdollisimman hyvänä ja hän voisi elää kodissaan mielekästä ja turvallista arkea. Jokaisella asukkaalla on kaksi nimettyä omahoitajaa, jotka ovat asukkaan läheisimmät tukihenkilöt. He toimivat asioiden edistäjänä asukkaan puolesta, auttavat yhteydenpidossa omaisiin, viestivät kuulumisia sekä viettävät yhteistä aikaa asukkaan kanssa. Omahoitajat, omaiset ja asukas itse laativat yhteistyössä yksilöllisen hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Suunnitelmassa otamme huomioon asiakkaan omat toiveet ja odotukset sekä korostamme hänen omaa tekemistä, osaamista ja vahvuuksia. Yhdessä tekeminen virkistää ja motivoi liikkumaan.

Turvarannekkeet ja liiketunnistimet tuovat asumiseen lisää turvallisuutta. Paikallisten terveyspalvelujen lisäksi Veitikanharjun ammattilaiset pitävät huolta siitä, että asukkaiden terveydenhoidon kokonaisuus on hyvin hallinnassa ja toimivaa.

Kotikylä

Kotikylä

Toiminnallisuus

Toiminnallisuus tarkoittaa Kotikylässä ennen kaikkea aktiivista arkea. Kotiemme asukkaat osallistuvat oman toimintakykynsä mukaisesti arjen toimintoihin ja niiden suunnitteluun. Pienetkin teot ja merkitykselliset asiat tuovat onnistumisen ja onnellisuuden tunnetta.

Toiminnallisuus muodostuu muun muassa näistä aktiviteeteista:

 • Ulkoilua ja luonnossa viihtymistä
 • Kodin askareisiin osallistumista yhdessä henkilökunnan ja muiden asukkaiden kanssa
 • Omaa harjoittelua yksilöllisen ohjelman mukaan
 • SävelSirkku (yhteiset aamu-, iltapäivä- ja iltahetket musiikin ja ohjatun tekemisen merkeissä)

Kunkin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. RAI-toimintakykyarviointiin perustuvassa hoito- ja palvelusuunnitelmassa otamme huomioon asukkaan toiveet ja odotukset asumiselle, ja kiinnitämme huomiota hänen osaamiseensa ja vahvuuksiinsa.

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys Kotikylässä on yhdessä tekemistä, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aitoa läsnäoloa ja lämmintä ilmapiiriä. Yhteisöllisyys rakentuu kohtaamisesta ja toistemme hyväksymisestä sekä siitä, että jokaisella on juttuseuraa halutessaan. Viikko-ohjelma ja yhteisöllisen toiminnan ohjelma tuovat virikkeitä arkeemme.

Turvallisuus

Meille on tärkeää, että jokainen asukas tietää ja tuntee asuvansa turvallisessa asuinympäristössä. Turvallisuuteen kuuluu ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta, mielekkäät arkirutiinit, sosiaalinen elämä, hyvä tiedonkulku ja elämistä helpottavat teknologiset ratkaisut.

Jokaisella kotimme asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka on hänelle läheinen tukihenkilö. Omahoitaja vastaa asukkaan kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnista. Hän toimii edustajana ja asioiden edistäjänä asiakkaan puolesta: huolehtii yhteydenpidosta omaisiin, viestii kuulumisista ja vastaa hoitosuunnitelmasta. Omahoitajan kanssa vietetään yhteistä aikaa viikoittain esimerkiksi ulkoillen, valokuvia katsellen ja ihan vain rupatellen.

Yhteystiedot

 • Kotikylä Veitikanharju

  Veitikantie 9
  96100 Rovaniemi
  046 922 3311

 • Hoitajat

  Veitikka (1. krs.)
  040 771 4269

  Harju (2. krs.)
  040 771 4546

 • Palveluesimies

  Maria Halonen
  046 922 3311
  maria.halonen@humana.fi

 • Palvelupäällikkö

  Päivi Räinä
  050 465 5340
  paivi.raina@humana.fi