Hem
Yhteystiedot

Elämäniloa omassa kodissa omilla ehdoilla

Ikääntyminen, sairaus tai elämänmuutos voivat tuoda mukanaan tilanteita, joissa ihminen tarvitsee ohjausta ja apua selviytyäkseen mielekkäästä elämästä kotona ja tunteakseen olonsa turvalliseksi. Tämä on ollut lähtökohtanamme, kun olemme suunnitteet kotihoidon palvelukokonaisuuden ikäihmisten, vammaisten ja mielenterveysasiakkaiden tarpeisiin. Henkilöstömme on koulutettua ja työhön motivoitunutta. Kotihoidossamme työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, lähihoitajia ja avustajia. Asiakkaamme niin halutessa käytössä on myös kokeneiden geriatrien antama lääkäripalvelu.

Kotihoidon palvelukokonaisuus muodostuu kotipalvelusta ja/tai kotisairaanhoidosta. Kotihoitomme tavoitteena on tukea, ohjata ja avustaa asiakasta kaikin tavoin niin, että hän saavuttaa itselleen parhaan mahdollisen arkiselviytymisen ja elämänhallinnan tason ja pystyy pitämään yllä tärkeitä sosiaalisia suhteita ja itselleen mielekkäitä aktiviteetteja.

Yksilöllinen palvelun tarve ja toimintakyky suunnittelun perustana

Arvioimme jokaisen asiakkaamme toimintakykyä ja palvelutarvetta ammattitaitoisesti ja asiakasta kuunnellen. Suunnittelemme ja toteutamme palvelutarpeen mukaisen, yksilöllisen palvelukokonaisuuden yhteistyössä asiakkaan ja hänen niin halutessa myös omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Huomioimme asiakkaan omat voimavarat, ja tuemme omatoimisuutta kaikin keinoin, jotta turvallinen asuminen omassa kodissa onnistuu mahdollisimman pitkään. Palvelukokonaisuutta suunniteltaessa pidämme tärkeänä, että yhteys ulkomaailmaan säilyy ja aktiivista elämää on myös kodin ulkopuolella.

Hoito- ja kuntoutumissuunnitelma ja palvelusopimus

Laadimme sovitusta palvelukokonaisuudesta yhdessä asiakkaan ja/tai hänen omaisensa kanssa hoito- ja kuntoutumissuunnitelman, johon kaikki yhteisesti sovitut asiat ja hoidolle asetetut tavoitteet kirjataan. Lisäksi teemme palvelusopimuksen, joka voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva, määräaikainen tai koskea vaikka ainoastaan yhtä käyntiä.

Kotisairaanhoito sisältää muun muassa:

 • lääkitykseen liittyvän seurannan ja kokonaisarvioinnin
 • lääkkeiden jakamisen annostelijaan eli dosettiin
 • diabeteksen kokonaishoidon: verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen, ruokavalio- ja liikuntaohjaus
 • verenpaineen ja painon seurannan
 • laboratorionäytteiden ottamisen ja kuljettamisen tutkittavaksi
 • haavanhoidon, ihonhoidon
 • ommelten poistamisen
 • avannehoidon
 • injektioiden antamisen
 • katetroinnit
 • kokonaisvaltaisen terveydentilan seurannan
 • toipilasajan hoidon ja seurannan
 • osallistumisen saattohoitoon soveltuvilta osin

Kotihoidon palvelukokonaisuus sisältää mm.:

 • arkiselviytymistä tukeva ohjaus, motivointi ja apu päivittäisissä toimissa (esimerkiksi pukeutuminen, peseytyminen, henkilökohtainen hygienia, WC:n käyttö)
 • ruokailussa, ruoanlaitossa ja leipomisessa ohjaaminen ja avustaminen
 • lääkityksestä huolehtiminen ja lääkehoidon ohjaus
 • siivous ja muu kodinhoito sekä vaatehuoltoon liittyvä ohjaus ja apu
 • kaupassa käynti ja muun asioinnin ohjaus ja tuki, yhdessä asiakkaan kanssa
 • ulkoilussa avustaminen ja ulkoiluun motivoiminen
 • saattoapu esimerkiksi lääkärissäkäynnin yhteydessä
 • sosiaalisten suhteiden ylläpidon tukeminen, kuten vierailut teatterissa, kerhoissa ja ystävien luona
 • aktiivinen, tarvittaessa ympärivuorokautinen huolenpito myös etäyhteyksien avulla erikseen sovitusti
 • pienet pihatyöt, kuten lumen luonti ja hiekoitus

Muistathan hyödyntää kotitalousvähennyksen

Kotona teetetyn työn kustannukset voi osittain vähentää verotuksessa.
Katso lisää: https://www.vero.fi

Tarjoamme kotihoidon palveluita seuraavissa yksiköissämme:

Löysimme2yksikköä
Humana Kotihoito, Kuusamo Humana tarjoaa kotihoidon palveluita ja siivouspalveluita Kuusamossa sijaitsevan Hotkunrannan senioriasuntojen asukkaille. Palveluita voi ostaa itsemaksavana asiakkaana tai...
Kirkkotie 23 C 93600 Kuusamo Avaa kartta
Lipporanta Kotihoito, Oulu Tarjoamme kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa ikäihmisille Oulussa.
Lipporannantie 9 90500 Oulu Avaa kartta
Iäkäs nainen katsoo miestä

Hoivakodit ikäihmisille

Etsi ikäihmisten hoivakoteja

Haluatko lisätietoa palveluistamme tai hoivakodeistamme?