Hem
Yhteystiedot

Parempi vaihtoehto osastohoidolle, miellyttävämpää potilaalle

Kotisairaala on hyvä vaihtoehto potilaille, joiden hoitoa ei ole välttämätöntä toteuttaaa sairaalan tiloissa. Kotisairaalaan voi ohjata oululaisia potilaita perusterveydenhuollosta, päivystyksestä, erikoissairaanhoidosta ja yksityisiltä lääkäriasemilta.

Kotisairaalan henkilökunnan tavoittaa numerosta 044 417 5605 ympärivuorokautisesti, mutta yöaikaan ei pääsääntöisesti ohjelmoida suunniteltuja hoitoja. Toiminta-alueemme on noin 25 kilometriä Oulun keskustasta kattaen myös Haukiputaan, Kiimingin ja Oulunsalon taajamien keskusta-alueet.

Potilaan ohjaaminen kotisairaalaan on helppoa:

 • Soitto puh.  044 417 5605 (24 h vuorokaudessa), jolloin varmistetaan potilaan soveltuvuus kotisairaalaan.
 • Potilaan ohjaaminen kotisairaalaan ei vaadi erillistä maksusitoumusta eikä lupaa Oulun kaupungilta.
 • Lähettävä taho vastaa siitä, että ennen hoidon alkua kotisairaalalla on riittävät tiedot sisältävä lähete/hoitosuunnitelma, jolla hoito voidaan toteuttaa vähintään seuraavaan arkipäivään asti.
 • Hoitosuunnitelma voidaan toimittaa OYS:sta ja OSYP:stä sähköisesti esimerkiksi epikriisinä tai käyntitekstinä (ESA-palaute ESKO-järjestelmästä Efficaan) tai paperiversiona joko potilaan mukana tai faxilla numeroon 08 311 5265.

Potilaat ohjataan kotisairaalaan seuraavilla kriteereillä:

Ohjataan potilaat

 • joilla on lyhytaikaisen/määräaikaisen hoidon tarve
 • joilla on lähete ja joille on tehty hoitosuunnitelma
 • joille perustutkimukset on pääsääntöisesti tehty
 • joiden muu kunto ja toimintakyky mahdollistavat turvallisen hoidon kotona tai asumispaikassa läheisten tai säännöllisen kotona asumista tukevan palvelun turvin
 • jotka suostuvat kotisairaalahoitoon.

Ei ohjata potilaita

 • joilla on pelkästään pitkäaikaisen tai säännöllisen kotisairaanhoidon tarve
 • joiden hoito ei ole lääketieteellisin perustein mahdollista kotona
 • jotka eivät suostu kotona annettavaan hoitoon
 • mikäli suunniteltua hoitoa ei ole mahdollisuus toteuttaa potilaan kotona turvallisesti hoitohenkilöstön näkökulmasta (esim. potilaan tai läheisten aggressiivisuus tai vaikea päihde-/huumeongelma).

Yhteystiedot

 • Kotisairaala

  Taka-Lyötynkatu 4, 3. krs
  90140 Oulu

 • Kotisairaala

  044 417 5605, 24 h/vrk
  fax 08 311 5265

 • Yksikön päällikkö

  Anne Sarkkinen
  044 417 5642, arkisin klo 8–16

 • Kartta

  Taka-Lyötyn katu 4
  Taka-Lyötyn katu 4, 90150 Oulu

  Kartta