Hem

Miten lapselle voi puhua koronaviruksesta? – lue Humanan asiantuntijan neuvot

Julkaistu: 2020-04-08

Lapset eivät voi välttyä kuulemasta koronavirusepidemiaan liittyviä uutisia tai keskusteluita. Koronavirus saattaa aiheuttaa lapselle huolta ja pelkoa, etenkin jos koronavirukseen liittyy jotain harhaluuloja, jotka eivät pidä paikkaansa. Lastensuojelupalveluidemme asiantuntijat kertovat, kuinka koronavirusepidemiasta voi puhua lapselle tai nuorelle.

Ylipäätään on tärkeää, että koronavirusepidemiasta puhutaan. Jos asiasta vaietaan kokonaan, saattaa se aiheuttaa enemmän huolta. Tuntematon asia tuntuu pelottavalta ja lapsi saattaa muodostaa mielikuvansa sellaistenkin tietojen varassa, jotka eivät ole luotettavista lähteistä peräisin.

”Lähtökohta on se, että ikä- ja kehitystaso huomioidaan siinä, miten asioista lähdetään puhumaan. Puhutaan lapsen kielellä, ja hänen yksilöllisyytensä huomioidaan siinä, että miten sitä asiaa käsitellään”, yksikönjohtaja Krista Latvalehto toteaa. Latvalehto työskentelee Kempeleessä sijaitsevassa lastensuojeluyksikkö Niemelänniityssä.

Anna lapsen tulla kuulluksi

Latvalehto suosittelee, että lapsille ja nuorille puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä, mutta kuitenkin lapsen omassa tahdissa ja sellaisella kielellä, mitä lapsi pystyy siinä tilanteessa parhaiten vastaanottamaan.

”Ei lähdetä mitätöimään sitä lapsen tunnetta, vaan kuullaan ne hänen huolet oikeasti, mutta annetaan myöskin sitä faktaan perustuvaa vasta-argumenttia tai eri näkökulmaa siihen asiaan. Oiotaan niitä ehkä vääriäkin käsityksiä, joita lapsi on saattanut omassa päässä kehittää ja annetaan suhteellisuutta niihin asioihin”, Latvalehto neuvoo.

Konkreettinen esimerkki tällaisesta voisi olla vaikkapa lapsi, joka on kuullut koronaviruksen aiheuttamista oireista ja sen vuoksi tarkkailee itseään ja löytää oireita, vaikka niitä ei olisikaan. Latvalehto pitää tärkeänä, että lapsen tunnetta ei jätetä huomiotta, mutta kuitenkin palautetaan ajattelua realistiseen suuntaan.

”Mitataan vaikka kuume ja todetaan, että lämpö on ihan normaali, eikä hätää ole. Keskustellaan lapsen kanssa siitä, että jännitys voi aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia: Voisiko olla niin, että jännitys aiheuttaa sen, että sinusta tuntuu, että on kuumetta? Tämä mittari kuitenkin näyttää, että sinulla ei ole kuumetta”, Latvalehto sanoittaa tilannetta.

Lapsen on myös hyvä tietää, että vaikka joku lähipiirissä sairastuisikin, Suomessa on asiantuntemusta ja hyvä sairaalahoidon taso.

”On tärkeää, että hänellä tulee se olo, että vaikka se pahin tapahtuisikin, niin hänellä on silti ne turvalliset aikuiset siinä häntä ja hänen asioitaan hoitamassa”, Latvalehto toteaa.

Välinpitämättömyys on yksi tapa reagoida

Pelon lisäksi toinen tapa reagoida koronavirusepidemiaan voi olla täydellinen välinpitämättömyys asiaan. Krista Latvalehto on havainnut välinpitämättömyyttä erityisesti nuorten keskuudessa. Välinpitämättömästi suhtautuva nuori ei ajattele koronavirusepidemiaa yhtään, vaan jatkaa elämäänsä kuten ennen. Hän ei myöskään huomioi muita ihmisiä, esimerkiksi omia isovanhempiaan tai muita läheisiään, jotka saattavat kuulua johonkin riskiryhmään. Tällainen suhtautumistapa voi johtua siitä, ettei nuori osaa käsitellä mielessään asiaa ja sivuuttaa sen täysin.

”Välinpitämättömästi suhtautuvan nuoren kanssa lähtisin keskustelemaan asiasta sen faktan ja konkretian kautta. Ei mitään pelottelua tietenkään, mutta puhutaan asioista asioina. On tärkeää, että lapsi tai nuori tulee kuulluksi, oli se hänen näkemys mikä tahansa. Aikuisena on tärkeää tuoda niitä eri näkökulmia asiaan ja ajatusta siitä, mihin asioihin nuori voi itse vaikuttaa. Miten voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että itse ja muut ihmiset pysyvät suojassa”, Latvalehto neuvoo.

Pienkoti Aurassa tehtiin lapsille oma tiedote

Keski-Suomessa Pienkoti Aurassa on tehty lapsille oma tiedote koronavirusepidemiasta. Ohjaajat ovat käyneet tiedotteen lasten kanssa yhdessä läpi.

”Lapset olivat alkaneet puhua, että miksi kaikille muille tehdään tiedotteita koronasta, mutta heille ei. Siksi päätimme tehdä tiedotteen myös lapsille”, aluejohtaja Taru Lähde kertoo idean taustaa.

Lapsille suunnatussa tiedotteessa painotetaan puhtauden tärkeyttä ja annetaan konkreettiset ohjeet siihen, koska käsiä on hyvä pestä. Tiedotteessa todetaan, että vastuu tilanteessa on aikuisilla:

” Meidän aikuisten tehtävä on koronaviruspandemian aikana ensisijaisesti lasten ja nuorten terveydentilan turvaaminen. Seuraamme ja noudatamme THL:n ohjeita suomalaisille. Tämä on aikuisten velvoite.”

Pienkoti Aallossa Hankasalmella vietetään supersankariviikkoja. Supersankarit taistelevat koronavirusta vastaan.

”Lapsista tehdään tässä tilanteessa sankareita. He saavat sankarimerkkejä siitä, että he pesevät käsiään”, Lähde sanoo.

Viikkokokouksessa kaikki käsienpesumerkintöjä keränneet supersankarit palkitaan herkkuhetkellä.