Hem

Dialogisuus tuo syvyyttä lastensuojelutyöhön

Julkaistu: 2020-07-27

Niemisjärvellä Hankasalmella sijaitsevassa Humanan Pienkoti Aallossa kuunnellaan erityisen tarkasti, mitä lapsella on asiaa. Yksikönjohtaja Jari-Pekka Thilin opinnäytetyö tekee dialogisuuden näkyväksi organisaation eri tasoilla.

Dialogisuuden vahvistaminen luo seitsemänpaikkaiseen lastensuojeluyksikköön toimintakulttuuria, jossa ymmärretään ja nähdään toiminnan taakse eli kaikkeen siihen, mikä vaikuttaa lapsen reaktioihin. Tärkeänä työkaluna toimivat avoimet kysymykset, sillä niiden kautta tulevat rehellisimmät vastaukset. Jari-Pekka Thil puhuu aktiivisesta ymmärtämisestä, jonka myötä luottamus kasvaa.

”Sulkevat kysymykset poistavat aina mahdollisuuksia. Tämä näkyy myös työyhteisön toiminnassa. On parempi kysyä avoimesti, mitä ajattelet työilmapiiristä, eikä sulkea kysymystä tyyliin: onko sinusta meillä hyvä työyhteisö”, Thil selittää.

Avoimet kysymykset tuovat parhaiten esiin vastaajan kokemuksellisuutta ja lisäävät näin kuulluksi tulemista ja kuulluksi tulemisen tunnetta – dialogi kun on hyvin henkilökohtaista.

”Meillä dialogi on hyvinvoivan lastensuojeluyksikön ja kuulluksi tulemisen mahdollistaja”, Thil toteaa.

Jari-Pekka Thilin johtamassa kodinomaisessa lastensuojeluyksikössä dialogisuutta viedään käytäntöön esimerkin voimalla. Lapset ovat hyviä oppimaan mallista monia asioita, miksei myös tätä?

”Aikaa se toki ottaa, että saavuttaa luottamuksen ja toimintamalli juurtuu. Ihmisissä on myös yksilöllisiä eroja, miten tämän asian sisäistää. Olemme saaneet verkostoiltamme hyvää palautetta siitä, että dialogisuus tuottaa tuloksia.”

Dialoginen johtaminen on läsnä olemista

Jari-Pekka Thilin Savonia-ammattikorkeakoulussa tekemä opinnäytetyö tuo uusia puolia myös oma-aikuisen perustehtävään. Jokaisella lastensuojeluyksikköön tulevalla lapsella on kaksi vastaavaa hoitajaa eli oma-aikuista.

”Nykyinen kuvaus työntekijän eli oma-aikuisen perustehtävästä ei sisällä dialogista lähestymistapaa, vaan se on keskittynyt perustehtävän ja työn toteuttamiseen vastuiden näkökulmasta. Kuvausta on päivitettävä, sillä tutkimustulosten mukaan dialogisuus ilmenee asiakastyössä yhteyden luomisena, aitona läsnäolona ja luottamussuhteen rakentamisena.”

Dialoginen lähestymistapa vaikuttaa myös johtamiskulttuuriin. Jari-Pekka Thil kuvailee, että se ilmenee osallistuvana johtamisena, osaamisen johtamisena, läsnä olemisena, reflektioon aktivoimisena, yksilöllisyyden huomioimisena ja itsetuntemuksena. Se on myös taitoa kohdata ja ymmärtää erilaisuutta.

”Olemalla läsnä joka hetkessä opimme yhdessä, mitä me kaikesta tekemisestä ajattelemme. Opinnäytetyön tutkimustulokset antavat mahdollisuuden jatkaa dialogisuuden kehittämistä koko organisaatiossa.”

Tutustu Pienkoti Aallon toimintaan