Hem

Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä ja Pesäpuu kehittävät turvallista sijaishuoltoa yhdessä lasten ja Salapoliisi Mäyrän kanssa

Julkaistu: 2020-11-12

”Hyvässä sijaishuoltopaikassa tulee lasten mielestä olla turvallista eikä siellä satuteta. Siellä on ruokaa, mahdollisuus leikkiä, hyvä tunnelma, iloa ja kavereita”, tiivistää Pesäpuu ry:n kehittämispäällikkö Sari-Anne Paaso salapoliisityöskentelyn antia.

 

Salapoliisi Mäyrä on lastensuojelun kehittämisyhteisö Pesäpuu ry:n kehittämä toimintamalli sijaishuollossa asuvien lasten osallisuuden ja vaikuttamisen vahvistamiseksi. ”Haluamme kuulla lasten ajatuksia, jotta osaisimme kehittää lastensuojelun työskentelyä ja palveluja lapsiystävällisemmiksi”, Sari-Anne Paaso kertoo.

”Palveluntuottajat voivat omilla toimillaan lisätä sijoitettujen lasten kokemusta laadullisesti hyvästä sijaishuollosta antamalla heille mahdollisuuksia vaikuttaa omiin asioihinsa, päätöksentekoon ja kokemukseen kuulluksi tulemisesta. Lasten osallisuuden vahvistaminen, mukaan ottaminen ja kuulluksi tuleminen korostuu kaikessa toiminnassamme Humanalla, ja siksi halusimme lähteä mukaan tähän prosessiin,” aluejohtaja Marianne Vänskä avaa yhteistyön taustoja.

Salapoliisi Mäyrä on sympaattinen mäyräherra, joka haluaa tutkia yhdessä lasten kanssa lastensuojelua ja turvallista arkea. Tavoitteena on vahvistaa lasten osallisuutta turvallisen, iloisen ja voimaannuttavan toiminnan avulla. ”Käsinukke Mäyrä toimii johtavana salapoliisina. Hän ei voi asua omien vanhempiensa luona, ja hänellä onkin paljon lastensuojeluun ja turvalliseen elämään liittyviä kysymyksiä, joihin hän kaipaa lasten apua. Lapset hyödyntävät omia elämänkokemuksiaan auttaessaan Mäyrää hänen kysymyksissään. Asioita käsitellään leikin, taiteen ja toiminnallisten tehtävien avulla. Lapset pohtivat Mäyrän avulla mm. mitä tarkoittaa lastensuojelu, mitä tarkoittaa koti ja mitä on rakkaus, millaista on hyvä auttaminen ja miten voi helpottaa ikävää”, Paaso kuvailee.

”On tärkeää saada lasten ääni kuuluviin. Sitä voidaan hyödyntää myös palveluiden kehittämisessä ja entistäkin turvallisemman, lapsilähtöisemmän arjen rakentamisessa. Prosessissa mukana olevat aikuiset saavat arvokasta tietoa lapsen ajatuksista ja näkemyksistä, kun asioita käsitellään turvallisesti Mäyrän kautta”, Vänskä lisää.

Salapoliisiprosessissa oli mukana kymmenen noin 5–12-vuotiasta lasta Humanan lastensuojelupalveluiden, Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsän neljästä eri yksiköstä: Niitystä, Polusta, Metsäapilasta ja Metsätähdestä. Lisäksi mukana olivat lapsille tutut aikuiset jokaisesta yksiköstä. Salapoliisiryhmä kokoontui kahtena iltana Niittypolun yksiköiden pihapiirissä.

”Lasten kanssa käydyt keskustelut ja kehittämistyö dokumentoidaan siten, että yksittäistä lasta ei voida tunnistaa. Näiden Salapoliisi-iltojen jälkeen Pesäpuun väki kokoaa lasten tuotokset lapsille jaettavaan Salapoliisiuutisiin ja jatkamme yhteistyötä aikuisten kesken: pohdimme lasten ajatuksia ja niiden hyödyntämistä yhdessä Pesäpuun kanssa”, toiminnanjohtaja Hannamari Ekström-Saarinen kertoo prosessin etenemisestä.

”Tämä ollut lapsille kuin meillekin kaikille ihan mielettömän upea kokemus!”, Ekström-Saarinen iloitsee.

 

Lue lisää Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsästä