Hem

Purossa tarjotaan henkilöstölle erilaisia ammatillisen kehittymisen väyliä

Julkaistu: 2021-03-08

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen on viime vuodet ollut Pohjanmaalla sijaitsevassa Nuorisopsykiatrisessa asumiskoti Purossa yksi tärkeä painopiste. Tällä tavoin toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti vastaamaan yhteiskunnallisia sijaishuollon tarpeita.

”Lastensuojelun kenttä muuttuu koko ajan kovalla vauhdilla, mikä asettaa omat vaatimuksensa päivittäiseen työskentelyyn. Lainsäädäntö uudistuu, asiakaskunnan haasteet muuttavat muotoaan ja lastensuojelu ylipäätään on entistä enemmän saanut jalansijaa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tässä kehityksessä täytyy pysyä mukana, toimintaa on vietävä eteenpäin ja on suunnattava katse tulevaisuuteen”, Humanan lastensuojelupalveluiden Pohjanmaan aluejohtaja Toni Ranta toteaa.

Purossa ammatillista osaamista kehitetään yhteistyössä koko henkilöstön kanssa. Jokaisessa yksikössä toimivat säännölliset henkilöstöpalaverit, työnohjaukset ja kehityskeskustelut.

”Lisäksi olemme aloittaneet vuonna 2018 työryhmätyöskentelyn, jossa on mukana ohjaushenkilöstöä jokaisesta yksiköstä. Yksi teema työskentelyssä on ollut laadukas lastensuojelutyö. Ryhmä on yksi tapa siihen, miten pääsemme jakamaan ammatillista osaamista toisillemme. Uutena asiana olemme tuoneet tälle vuodelle työntekijävartit, jossa esimies ja työntekijä kohtaavat säännöllisesti yhteisten asioiden parissa”, Ranta kertoo.

Koulutus antaa keinoja yllättäviinkin tilanteisiin

Purossa nähdään ensiarvoisen tärkeänä, että henkilöstölle voidaan tarjota erilaisia ammatillisen kehittymisen väyliä.

Puron yhteistyökumppanina on toiminut kahden vuoden ajan Psykologi-instituutti, jonka kanssa on kehitetty Puron henkilöstölle koulutuspaketti psykiatrisen lastensuojelutyön kokonaisuudesta. Henkilöstöä on koulutettu myös Mapa-toimintamalliin, joka antaa keinoja haasteellisen ja aggressiivisen käyttäytymisen hallintaan ja ennakointiin. Tämän lisäksi Puroon on koulutettu Art-ohjaajia. Art-menetelmän avulla voidaan harjoitella vihanhallintaa, sosiaalisia taitoja sekä tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn taitoja. Ruotsinkielisissä yksiköissä henkilöstö on saanut psykiatrisen hoidon koulutusta, jossa keskityttiin neuvottelevaan työotteeseen.

Puro on järjestänyt alueen muiden Humanan yksiköiden kanssa Neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen, josta valmistui vuoden 2020 keväällä Puroon 15 neuropsykiatrista valmentajaa. Tästä saatiin hyviä kokemuksia, joten syksyllä aloitti 10 henkilöä kouluttautumisen neuropsykiatriseksi valmentajaksi ruotsinkielisessä koulutuksessa.

”Olemme avoimia uusille asioille, ja pohdimme yhdessä henkilöstömme kanssa, millaiset koulutukset palvelisivat parhaiten arjen työskentelyä”, Ranta lisää.

Osaamisen jakaminen on tärkeää

”Pystymme vastaamaan erilaisiin asiakkuuksiin ja tuomaan työhön menetelmäosaamista, jota tämän päivän lastensuojelutyössä tarvitaan koko ajan enemmän. Henkilöstömme osaa tunnistaa erilaisia tilanteita, jonka myötä saamme lapsillemme oikeanlaista hoitoa ja kasvatusta sekä rakennettua ympärille tarvittavat tukipalvelut. Monipuolisen koulutuksen ja ammattiosaamisen kautta voimme kohdata lapset yksilöllisesti, nähdä oireilun taakse, olla läsnä ja toimia sinnikkäästi. Lasten hoito-, kasvatus- ja kuntoutusprosessit etenevät, ja laitoskierteitä on saatu katkaistua”, Ranta kertoo kouluttautumisen hyödyistä.

Rannan mielestä yhtiön sisällä jo olemassa olevaa osaamista kannattaa hyödyntää ja jakaa muille, sillä se mahdollistaa jatkuvan oppimisprosessin moneen suuntaan ja antaa niin työyhteisölle kuin yksilöllekin kasvun mahdollisuuksia.

Purolla on pitkät perinteet lastensuojelun saralla. Toiminta on aloitettu vuonna 2002, ja se on laajentunut vuosien aikana kahdeksaan sijaishuollon yksikköön, tukiasuntoihin sekä Vaasan koulutoimen alaiseen Pikku Puron kouluun. Vakituisia työntekijöitä on noin 100.

Tutustu Puron toimintaan: https://www.humana.fi/puro