Hem

Hyvän kohtelun opas otetaan käyttöön Humanan lastensuojelupalveluissa

Julkaistu: 2021-04-27

Humanassa otetaan käyttöön Hyvän kohtelun opas, jonka Marianne Vänskä, Jenni Seppälä ja Tarja Koski ovat tehneet opinnäytetyönään sosionomi AMK -tutkintoon. Tavoitteena on tukea lapsia omien oikeuksiensa tiedostamisessa sekä antaa aikuisille työväline lasten kanssa käytävään keskusteluun ja työskentelyyn.

 

Marianne Vänskä, Jenni Seppälä ja Tarja koski työskentelivät samassa työpaikassa aloittaessaan opintonsa Laurean ammattikorkeakoulussa. Marianne työskenteli Uusimaan ja Varsinais-Suomen lastensuojelupalveluiden aluejohtajana, Jenni ja Tarja Arjen Sydämen ohjaajina.

”Meille oli hyvin loogista tehdä opinnäytetyö yhdessä, sillä meillä oli sama intressi ja halu tehdä hyvän kohtelun suunnitelma näkyväksi ja helpommaksi käsitellä niin lapsille kuin aikuisille”, Marianne, Jenni ja Tarja kertovat.

Hyvän kohtelun suunnitelma tuli lakisääteiseksi osaksi lastensuojeluyksiköiden omavalvontasuunnitelmaa vuoden 2020 alussa. Hyvän kohtelun suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa sijoitettujen lasten vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta sekä luoda avoimuutta ja yhteisymmärrystä yhteisistä säännöistä ja toimintatavoista. Suunnitelman tavoitteena on lisäksi vähentää rajoitustoimenpiteiden käytön tarvetta lastensuojelussa.

”Päädyimme aiheeseen, koska olimme juuri tehneet yksiköissämme ensimmäiset hyvän kohtelun suunnitelmat. Mediassa oli paljon negatiivisia juttuja lastensuojelusta, joten halusimme pureutua tärkeään aiheeseen ja tuoda esiin lastensuojelun tärkeää työtä ja hyviä käytäntöjä. Meillä kaikilla on halu tehdä laadukasta ja lapsilähtöistä lastensuojelua, ja halusimme tehdä konkreettisen työkalun, jonka avulla varmistetaan jokaisen lapsen palveluissamme saavan tasa-arvoista ja tasalaatuista kohtelua”, Marianne, Jenni ja Tarja toteavat.

Oppaassa käydään läpi muun muassa aikuisen velvollisuuksia lapsesta huolehtimiseen, lapsen velvollisuuksia ja oikeuksia, rajoitustoimenpiteitä ja niiden käyttöä, lapsen itsemääräämisoikeutta ja lapsen oikeuksien turvaamista yksiköissämme. Oppaassa kehotetaan kysymään myös lapsen mielipiteitä useista asioista, kuten esimerkiksi: Miten voisimme lisätä viihtyisyyttäsi? Mitä haluaisit, että tekisimme yhdessä? Kerro kolme lempiruokaasi, jotta voimme varmistaa niiden löytyvän ruokalistaltamme?

”Rajoitustoimenpiteet ja niistä kertominen lapsille heille ymmärrettävällä tavalla oli meidän mielestämme yksi tärkeimmistä kohdista oppaassa. Koimme, että onnistuimme hyvin ja saimme sen oppaan kohdan näkyväksi. Rajoitustoimenpiteiden etukäteen läpikäyminen tuo aikuisten toimintaan läpinäkyvyyttä ja ennakoitavuutta”, Marianne, Jenni ja Tarja kertovat.

Pienillä asioilla on suuri merkitys

Opasta tehdessä Marianne, Jenni ja Tarja huomasivat, kuinka pienillä teoilla on merkitystä lapsen hyvään vointiin ja hyvään elämään. Lapsille pienet tärkeät jutut olivat esimerkiksi ruoka ja herkut.

”Kuulluksi tulemisen tunne ei ole isoista asioista kiinni. Lapsi voi kokea vaikuttamisen mahdollisuutta hyvinkin pienistä asioista, ja siihen me kaikki aikuiset voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa”, Marianne, Jenni ja Tarja toteavat.

Hyvän kohtelun opas painatetaan ja otetaan käyttöön Lastensuojeluyksikkö Loimaankoivussa, Lastensuojeluyksikkö Paimionmarkissa, Pienryhmäkoti Arjen Sydämessä ja Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsässä. Myös muilla Humanan lastensuojeluyksiköillä on mahdollisuus ottaa tämä opas käyttöönsä.

”Tavoitteena on hyödyntää opasta hyvän kohtelun toteuttamisessa, tukea lapsia omien oikeuksiensa tiedostamisessa sekä antaa aikuisille työväline lasten kanssa käytävään keskusteluun ja työskentelyyn. Toivomme, että oppaasta saa myös toimivan työvälineen uuden lapsen kanssa työskentelyyn ja uuden työntekijän perehdyttämiseen”, Marianne, Jenni ja Tarja kertovat.

Marianne, Jenni ja Tarja kertovat opiskelun olleen työn ohessa rankkaa, mutta kuitenkin antoisaa.

”Loppujen lopuksi aika meni todella nopeasti ja kohta olimme jo valmistujaislakit päässä. Opinnot antoivat uutta näkemystä omaan työhön, vaikka meillä kaikilla olikin jo vahva osaamispohja ja pitkä työkokemus. Opiskelu kannattaa aina!” he kannustavat.