Hem

Perhetyön opas otettiin käyttöön Lastensuojeluyksikkö Loimaankoivussa

Julkaistu: 2021-08-16

Loimaankoivussa on otettu käyttöön Perhetyön opas, jonka Annukka Issakainen teki opinnäytetyönään sosionomi AMK -tutkintoon. Opas tulee toimimaan jokapäiväisessä työssä Loimaankoivussa ohjaajien tukena, muistilistana ja perhetyön tärkeydestä muistuttajana.

Perhetyön opas

”Halusin opinnäytetyön tästä aiheesta selkeyttämään ohjaajien työskentelyä tasalaatuisen työn tueksi. Myös sijaiset, yhteistyökumppanit ja uudet työntekijät näkevät helposti millä rungolla meillä perhetyötä toteutetaan”, Loimaankoivun yksikönjohtaja Annikki Jokinen kertoo.

Opinnäytetyön Loimaankoivulle toteutti Annukka Issakainen. Annukka on työskennellyt lastensuojelun sijaishuollossa Varsinais-Suomessa sijaitsevan yksityisen palveluntuottajan palveluksessa vuodesta 2006.

”Koulun kokoamalta opinnäytetöiden aiheiden listalta Loimaankoivun aihe nousi heti omalla listallani ensimmäiseksi. Ajattelin, että oman työkokemukseni vuoksi itselläni olisi eniten annettavaa, mutta toisaalta oma käsitykseni ja osaamiseni varmasti karttuisi lastensuojelun sijaishuollon perhetyötä käsittelevässä kehittämishankkeessa”, Annukka kertoo.

Lastensuojelun sijaishuollon työntekijänä Annukka on päässyt itsekin toteuttamaan sijaishuollon perhetyötä.

”Oman kokemukseni mukaan perhetyö on tärkeä ja iso osa omaohjaajatyötä, mutta sen näkyväksi tekeminen ja erityisesti sen tavoitteellisuus tulisi olla vieläkin paremmin työntekijän tiedossa. Perhetyön tavoitteet ja syyt miksi perhetyötä tehdään, tulisi mielestäni olla vieläkin paremmin työyhteisön tiedossa”, Annukka toteaa.

Annukan opinnäytetyönään tekemä Perhetyön opas pitää sisällään lähtökohdat Loimaankoivussa toteutettavalle perhetyölle ja opasta voi käyttää rinnakkain Käsi kädessä – perhetyön työkirjan kanssa.

”Uskon, että laatimani perhetyön opas voi toimia Loimaankoivussa hyvänä keskustelun avauksena perhetyön tavoitteiden ja työtapojen pohdinnassa ja toivon, että työyhteisö saa uusia näkökulmia ja motivaatiota perheiden kanssa työskentelyyn. Pahoinvointi perheissä on viime vuosina lisääntynyt ja sitä myötä myös sijoitukset, ja huostaanotettujen lasten määrä on kasvanut. Perhe kokonaisuudessaan tulisi ottaa entistä paremmin huomioon, kun suunnitellaan sijoitetun lapsen hoitoa ja kasvatusta. Jos työskennellään vain perheen oireilevan osan kanssa, tuskin täysin voidaan onnistua sijoitusprosessin tavoitteen, perheen jälleenyhdistämisen kanssa”, Annukka sanoo.

Perhetyön opas tuleekin toimimaan jokapäiväisessä työssä Loimaankoivussa ohjaajien tukena, muistilistana ja perhetyön tärkeydestä muistuttajana.

”Pidämme perheiden kanssa tehtävää työtä hyvin tärkeänä. Vanhemmuuden tukeminen sijoituksen aikana on hyvin tärkeää niin vanhemmalle kuin lapselle, ajatellen myös lapsen mahdollista kotiutumista”, Annikki toteaa.