Hem
Yhteystiedot
Hirvikallion nuorisokoti

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Espoo
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista yksikköä)
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Kodinomaisuus
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Espoo
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Lapset puheeksi
Metodit
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • MAPA
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Psyykkiset häiriöt
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Syömishäiriö
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Ruokavalio
 • ADHD
 • ADD
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Perhesuhteet
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Somaattiset sairaudet
 • Ongelmat koulussa
Palvelun muoto
 • Peruslaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Ilmeentie 3, 02140 Espoo

Hirvikallion nuorisokoti - Espoo

Hirvikallion nuorisokoti koostuu kahdesta 7-paikkaisesta perustason osastosta, Hillasta ja Ruskasta. Vakauttavan ja kuntouttavan hoidon ja huolenpidon lisäksi Hirvikalliossa on mahdollisuus tehdä lapsen tilanteen kokonaisarvio kiireellisissä sijoituksissa.

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Espoo
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista yksikköä)
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Kodinomaisuus
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Espoo
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Lapset puheeksi
Metodit
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • MAPA
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Psyykkiset häiriöt
 • Pakko-oireet (OSD)
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Syömishäiriö
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Kehityshäiriöt
 • Kehitysviiveet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Ruokavalio
 • ADHD
 • ADD
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Perhesuhteet
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Somaattiset sairaudet
 • Ongelmat koulussa
Palvelun muoto
 • Peruslaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun jälkihuolto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion hyvä kohtelu
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion hyvä kohtelu
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti
 • Hirvikallion nuorisokoti

Asuminen

Hirvikallion perustason nuorisokodissa työryhmä huolehtii nuorten perustarpeista ja hyvinvoinnista Hilla- ja Ruska-osastoilla. Hirvikallio sijaitsee rauhallisella pientaloalueella hyvien kulkuyhteyksien päässä niin kouluista kuin harrastuksista.

Toiminta

Nuorisokodin toimintaa ohjaa tavoite tukea nuorta kohti itsenäistymistä ja vastuun ottamista omista asioista. Hirvikallion arkea rytmittää kullekin nuorelle hänen kanssaan laadittu viikko-ohjelma. Nuoret käyvät koulussa tai töissä oman aikataulunsa mukaisesti. Oleellinen osa nuorisokodin arkea on myös yhteisöllinen toiminta, jonka suunnittelussa nuoret ovat osallisia. Vuorokausirytmi nukkumisineen ja syömisineen, puhtaus, hyväksyntä ja välittäminen mahdollistavat sen, että nuori voi kokea onnistumista arkipäivän tekemisissään.

Vahvuudet

Omaohjaajatyön tavoitteena on auttaa ja tukea nuorta tämän elämänhallintaan, kasvamiseen ja minäkuvaan liittyvissä kysymyksissä. Työskentelyn sisällöistä sovimme yhdessä nuoren, hänen perheensä sekä vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Omaohjaajatyön painopisteinä ovat itsenäistymistaitojen harjoittelu sekä nuoren perheen kanssa tehtävä yhteistyö, jonka tavoitteita ovat perheen sisäisen vuorovaikutuksen lisääminen, ratkaisumallien löytäminen ja vanhemmuuden tukeminen. Omaohjaajatyöskentelystä vastaa nimetty työpari.

Osoite

Ilmeentie 3, 02140 Espoo

Janne Linervo

Yksikönjohtaja, Hirvikallion nuorisokoti

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Espoo
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista yksikköä)
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Janne Linervo

Yksikönjohtaja, Hirvikallion nuorisokoti

Osoite

Ilmeentie 3, 02140 Espoo