Hem
Yhteystiedot
Nuotan Kohon sisäkuva

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Sosiaaliset haasteet
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Masennus
 • Asperger
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Itsetuhoinen käytös
 • ADHD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Nuorisokoti Nuotta

Nuorisokoti Nuotan kaksi 7-paikkaista yksikköä sijaitsevat kerrostalossa Vantaan Myyrmäessä. Koho tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa sijaishuoltoa, toimien yhteisöhoidon viitekehyksessä. Vapa on erityistason vastaanottoyksikkö.

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Sosiaaliset haasteet
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Masennus
 • Asperger
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Itsetuhoinen käytös
 • ADHD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva

Koho

Kohossa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Tuemme ja rohkaisemme nuorta ottamaan vastaan apua toisilta ihmisiltä ja yhteisöltä. Niin yhteisöllinen kuin jokaisen nuoren yksilöllinen viikko-ohjelma luovat rakennetta ja ennakoitavuutta arkeen.

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

 

Vapa

Erityistason vastaanottokodissa otamme nuoret ja heidän perheensä aktiivisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen, jotta nuoren ja hänen perheensä voimavarat tulevat näkyviksi ja käyttöön. Nuoren elämää koskevat päätökset tehdään yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa ja sosiaalityöntekijän kanssa. Avoimella ja läpinäkyvällä työskentelyllä pyrimme saamaan nuoren vahvasti osalliseksi oman tilanteensa selvittelyyn ja jatkosuunnitelman tekemiseen.

Arviointi on vahvasti läsnä nuoren tilanteen kartoittamisessa mutta myös vastaanotto-osaston toiminnassa. Työmme tavoitteena on tukea nuoren psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä hyvinvointia vahvistamalla nuoren ja hänen perheensä itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Näihin asioihin kiinnitämme erityistä huomiota kartoituksessa ja arvioinnissa.

Arki rakentuu nuoren yksilöllisestä ohjelmasta. Oleellinen osa arkea ovat myös yhteinen toiminnallisuus ja yhteiset tapahtumat. Koska nuori asuu vastaanottoyksikössä vain lyhyen ajan, keskimääräisesti kahdesta kolmeen kuukautta, tarjoamme nuorelle aktiivisesti vaikuttamismahdollisuuksia hänen omaan arkeensa.

Jakso Vapassa päättyy monesti siihen, että nuori palaa perheensä luo. Jos jatkosuunnitelma on pidempiaikaisempi sijoitus, pystytään se usein valmistelemaan jo alkaneessa rakentavassa yhteistyössä.

Näytä lisää

Asuminen

Nuorisokoti Nuotan keskeinen sijainti ja hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat koulunkäynnin tukemisen sekä nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisen ja sitä kautta päivärytmin saavuttamisen nuoren arkeen. Nuori voi halutessaan hyödyntää lähiympäristön monipuolisia harrastusmahdollisuuksia työntekijän tukemana. Panostamme siihen, että nuoren koulunkäynti ja olemassa olevat harrastukset voisivat jatkua sijoituksen aikanakin.

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Mika Honkalammi

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Nuotta