Hem
Nuotan Kohon sisäkuva

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Päihteet
 • Masennus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Asperger
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Itsetuhoinen käytös
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Ruukkukuja 5, 2. krs, 01600 Vantaa

Nuorisokoti Nuotta

Humanan Nuorisokoti Nuotan kaksi 7-paikkaista yksikköä sijaitsevat Vantaan Myyrmäessä. Koho tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa sijaishuoltoa käytöksellään ja psykiatrisesti oireileville nuoruusikäisille lapsille. Vapa on erityistason arviointi- ja vastaanottoyksikkö.

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Perhetyö
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Levottomuus
 • Trauma
 • Päihteet
 • Masennus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Asperger
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Itsetuhoinen käytös
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva

Koho

Lastensuojeluyksikkö Kohossa hoito ja kuntoutus perustuvat nuoren kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, joka käsittää psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja pedagogisen näkökulman. Nuotan yksiköissä työskennellään dialogisesti, nuoren ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Psyykkisen työskentelyn lähtökohtana on oireiden hallinta sekä toimintakyvyn lisääminen tiiviin yksilöllisen omaohjaajatyöskentelyn avulla. 

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren elämäntilannetta sekä tukea nuoren ja hänen perheensä voimavarojen hyödyntämistä.

 

Vapa

Erityistason arviointi- ja vastaanotto-osasto Vapassa arviointijakson tavoitteena on hahmottaa nuoren elämäntilanne kokonaisuudessaan, jotta nuorelle ja hänen perheelleen voidaan kohdentaa jatkossa oikeanlaista apua ja tukea. Nuoren elämää koskevat päätökset tehdään yhteistyössä nuoren, hänen huoltajiensa ja sosiaalityöntekijän kanssa. Avoimella ja läpinäkyvällä työskentelyllä pyrimme saamaan nuoren vahvasti osalliseksi oman tilanteensa selvittelyyn ja jatkosuunnitelman tekemiseen.

Työmme tavoitteena on tukea nuoren hyvinvointia sekä psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä vahvistamalla nuoren ja hänen perheensä itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta. Nuoret perheineen kohdataan aktiivisesti ja otetaan mukaan arviointijakson sisällön suunnitteluun. 

Arki Vapassa rakentuu nuoren yksilöllisestä, ikätasoisesta ohjelmasta, joka sisältää sekä yksilötyöskentelyä omaohjaajan kanssa että yksikön yhteistä toimintaa. Asumisjakso Vapassa voi päättyä siihen, että nuori palaa perheensä luo. Jos jatkosuunnitelma on pidempiaikaisempi sijoitus, pystytään se usein valmistelemaan jo alkaneessa rakentavassa yhteistyössä. Sijoitus Vapaan on yleensä lyhytaikainen, noin 1–3 kuukautta.

Asuminen

Nuorisokoti Nuotan keskeinen sijainti Vantaalla hyvine kulkuyhteyksineen mahdollistaa koulunkäynnin tukemisen sekä nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisen ja sitä kautta päivärytmin saavuttamisen nuoren arkeen. Nuori voi halutessaan hyödyntää lähiympäristön monipuolisia harrastusmahdollisuuksia työntekijän tukemana. Panostamme siihen, että nuoren koulunkäynti ja olemassa olevat harrastukset voisivat jatkua sijoituksen aikanakin.

Osoite

Ruukkukuja 5, 2. krs, 01600 Vantaa

Osoite

Mika Honkalammi

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Nuotta

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Mika Honkalammi

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Nuotta

Hannele Lehtonen

Vastaava ohjaaja, Koho

Christa Wikberg

Vastaava ohjaaja, Vapa