Hem
Nuotan Kohon sisäkuva

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Perhetyö
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Masennus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Asperger
 • Levottomuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Ruukkukuja 5, 2. krs, 01600 Vantaa

Nuorisokoti Nuotta

Humanan Nuorisokoti Nuotan kaksi 7-paikkaista yksikköä sijaitsevat Vantaan Myyrmäessä. Yksikkö tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa sijaishuoltoa käytöksellään ja psykiatrisesti oireileville nuoruusikäisille lapsille.

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 13-17
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Perhetyö
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Neuvotteleva työote
 • Luovat menetelmät
 • Kuntouttava asumisen tuki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Psyykkiset häiriöt
 • Masennus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Syömishäiriö
 • Oppimisvaikeudet
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Asperger
 • Levottomuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Käytöshäiriöt
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva
 • Nuotan Vapan sisäkuva
 • Nuotan Kohon sisäkuva

Asuminen

Nuorisokoti Nuotan keskeinen sijainti Vantaalla hyvine kulkuyhteyksineen mahdollistaa koulunkäynnin tukemisen sekä nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisen ja sitä kautta päivärytmin saavuttamisen nuoren arkeen. Nuori voi halutessaan hyödyntää lähiympäristön monipuolisia harrastusmahdollisuuksia työntekijän tukemana. Panostamme siihen, että nuoren koulunkäynti ja olemassa olevat harrastukset voisivat jatkua sijoituksen aikanakin.

Arki yksikössä rakentuu nuoren yksilöllisestä ikätasoisesta ohjelmasta. Tämä sisältää sekä yksilötyöskentelyä omaohjaajan kanssa että yksikön yhteistä toimintaa. Nuorisokoti Nuotassa nuori elää ainutkertaista nuoruutta turvallisten aikuisten tukemana.

Nuorisokoti Nuotta koostuu kahdesta 7-paikkaisesta yksiköstä, Kohosta ja Vapasta.

Kohon omavalvontasuunnitelma (PDF)

Vapan omavalvontasuunnitelma (PDF)

Toiminta

Lastensuojeluyksikkö Nuotassa hoito ja kuntoutus perustuvat nuoren kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen. Nuotan yksiköissä työskennellään dialogisesti, nuoren ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Psyykkisen hyvinvoinnin lisäämisen lähtökohtana on oireiden hallinta sekä toimintakyvyn lisääminen tiiviin yksilöllisen omaohjaajatyöskentelyn avulla. 

Nuoren perheen kanssa tehdään tiivistä yhtesityötä. Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella nuoren elämäntilannetta sekä tukea nuoren ja hänen perheensä voimavarojen hyödyntämistä.

Sijoitukset ovat pitkäaikaisia, mutta myös kiireelliset ja arviointia tarvitsevat sijoitukset ovat mahdollisia.

Vahvuudet

Nuorten kohtaaminen on Nuotassa toiminnan lähtökohtana. Yksikössä työskentelee moniammatillinen henkilökunta, jolla on osaamista monikulttuurisesta työstä. Henkilöstö on koulutettu dialektiseen käyttäytymisterapiaan, joka on integroitu jokaisen nuoren yksilölliseen suunnitelmalliseen hoitotyöhön. Nuotan henkilöstöllä on myös MAPA-osaamista.

Osoite

Ruukkukuja 5, 2. krs, 01600 Vantaa

Osoite

Mika Honkalammi

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Nuotta

Tietoa

 1. Ikä:
  13–17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  7+7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Mika Honkalammi

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Nuotta

Hannele Lehtonen

Vastaava ohjaaja, Koho

Christa Wikberg

Vastaava ohjaaja, Vapa