Hem
Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Kaksikielisyys
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Kuntoutuspolku
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Palvelut lähellä
 • Lääkäripalvelut
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 13-17
Kunta
 • Helsinki
Menetelmät
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Luovat menetelmät
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • DKT
 • Ratkaisukeskeisyys
 • MAPA
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Toimintaterapia
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Stressihäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Rikollisuus
 • Uhmakkuushäiriö
 • Levottomuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Opilliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Päihteet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Väkivaltaisuus
 • ADHD
 • ADD
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Kehitysviiveet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki

Nuorisokoti Satama

Helsingin Munkkisaaressa sijaitseva vaativan erityistason Nuorisokoti Satama toimii yhteisöhoidon ja hyvän elämän mallin (GLM) viitekehyksessä. Satamaan kuuluu kolme yksikköä: Telakka, Nosturi ja Kajuutta. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, traumainformoituun työotteeseen, päihdetyöhön sekä työskentelyyn rikostaustaisten kanssa.

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Kaksikielisyys
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Kuntoutuspolku
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Palvelut lähellä
 • Lääkäripalvelut
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 13-17
Kunta
 • Helsinki
Menetelmät
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Luovat menetelmät
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • DKT
 • Ratkaisukeskeisyys
 • MAPA
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Toimintaterapia
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Stressihäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Rikollisuus
 • Uhmakkuushäiriö
 • Levottomuus
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Opilliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Päihteet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Väkivaltaisuus
 • ADHD
 • ADD
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Kehitysviiveet
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Ongelmat koulussa
 • Keskittymisvaikeudet
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Telakka, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Telakka, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki

Telakka

Humanan Nuorisokoti Sataman vaativan laitoshoidon asumisyksikkö Telakka tarjoaa lyhytaikaista kodin ulkopuolista sijaishuoltoa 13–18-vuotiaille vakavasti oireileville lapsille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Telakalle tullessa lapsella voi olla esimerkiksi päihteiden käyttöä, käytöshäiriöitä, koulunkäymättömyyttä, mielenterveysongelmia, vakava syrjäytymisen riski tai hänen kasvunsa ja kehityksensä on muilla tavoin vaarantunut. Telakalla on neljä asiakaspaikkaa. Hoito- ja arviointijakson kesto on noin 30–90 vuorokautta. Telakan henkilöstömitoitus hoidettavaa lasta kohden on 2.

Lapsi tulee Telakalle pääsääntöisesti huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen päätöksellä. Tällöin rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on mahdollista, jos niiden arvioidaan olevan lapsen edun mukaisia ja niiden käyttämiseen on lakisääteiset, perustellut syyt. Telakalla on valmius ja osaaminen ottaa lapsi vastaan sellaisessa kunnossa kuin hän esimerkiksi kiireellisessä sijoitustilanteessa on. Osa lapsista tulee Telakalle toisesta sijaishuoltopaikasta lapsen tarvitessa vahvempaa tukea tai erityisen huolenpidon jakson tarpeen arviointia varten. Useimmiten lapsi siirtyy Telakalta kuntouttavaan, pitkäaikaista sijaishuoltoa tarjoavaan yksikköön.

Pysäytys- ja arviointijakson aikana lapsen kokonaistilannetta arvioidaan moniammatillisesti usealla eri arviointimenetelmällä. Jos lapsella on vakava päihdeongelma ja hän tarvitsee selkeää päihdepysäytystä, Telakan työryhmällä on ammattitaitoa auttaa myös siinä tilanteessa. Työskentelyn lähtökohtana on luoda lapselle turvallinen ympäristö ja tukea hänen hyvinvointiaan. Työskentelyssä keskitytään lapsen esiin tulleisiin haasteisiin suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Jakson aikana kartoitetaan lapsen elämäntilanne, päihdeteidenkäyttö, psyykkinen ja fyysinen terveys, koulutilanne, lapsen perheen tilanne, sosiaalinen ympäristö, rikokset sekä arvioidaan lapsen tuen tarve. Työskentely lapsen ja perheen kanssa on avointa ja osallistavaa.

Nosturi

Humanan Nuorisokoti Sataman asumisyksikkö Nosturi tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa pitkäaikaista sijaishuoltoa erityisesti päihteitä käyttäville 13–18-vuotiaille lapsille. Sijaintimme hyvine kulkuyhteyksineen mahdollistaa koulunkäynnin sijoituksen aikana. Lapselle pyritään löytämään kiinnostava opiskelu- tai työharjoittelupaikka selkeän päivärytmin luomiseksi. Asumisyksikössä on seitsemän asiakaspaikkaa ja henkilösuhdeluku on 1,6.

Lapsi tulee Nosturiin pääsääntöisesti huostaanottopäätöksellä. Tällöin tarvittavien rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on mahdollista, jos niiden arvioidaan olevan lapsen edun mukaisia ja niiden käyttämiseen on lakisääteiset, perustellut syyt. Osa lapsista voi tulla Nosturiin Telakan pysäytys- ja arviointijakson kautta, osa tulee toisesta sijaishuoltopaikasta lapsen tarvitessa vahvempaa tukea tai päihdetyön osaamista ja osa voi tulla kotoa. Useimmissa tapauksissa lapsi itsenäistyy Nosturista aikuisuuteen ja omaan kotiin. Tarvittaessa kotiutustyöskentely ennen itsenäistymistä voi myös olla mahdollista.

Nosturissa työskentelee moniammatillinen työryhmä, mukaan lukien toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ohjaaja. Jokaiselle lapselle tehdään hoito- ja kasvatussuunnitelman liitteeksi yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka tavoitteita tarkastellaan puolivuosittain. Yhteisöllisyys ja yhteisöhoidon elementit kuuluvat arkeemme, ja pyrimme tekemään mahdollisimman paljon asioita lapsia osallistaen. Vertaisryhmätoimintaa on useana päivänä viikossa. Arjen askareiden lisäksi päihteetön arki, tunnetaidot sekä vastuun kantaminen omasta elämästä ovat asioita, joita lapsen kanssa opetellaan Nosturissa yhdessä. Omaohjaajatyö on suuressa roolissa. Lapsille pyritään järjestämään hoitokontakti myös talon ulkopuolelta, jotta sijoituksen jälkeen psyykkkisen hyvinvoinnin ja päihteettömyyden tuki jatkuisi saumattomasti. 

Kajuutta

Humanan Nuorisokoti Sataman asumisyksikkö Kajuutta tarjoaa strukturoitua, turvallista, pitkäaikaista sijaishuoltoa erityisesti erilaisilla käytöshäiriöillä tai rikoksilla oireileville sekä rikoksista tuomituille 13–18-vuotiaille lapsille. Selkeä viikko-ohjelma, arjen rytmitys sekä laaja-alainen fokus tunnetyöskentelyyn ja yhteiskuntaan kiinnittymiseen auttavat lasta kuntoutumaan kohti rikoksetonta elämää. Asumisyksikössä on kuusi asiakaspaikkaa. Kajuutan henkilöstömitoitus hoidettavaa lasta kohden on 1,66. 

Kun käytöshäiriöinen lapsi tarvitsee aiempaa vahvempaa tukea ja erityisosaamista, hänet voidaan sijoittaa Kajuuttaan Telakan tarjoaman pysäytys- ja arviointijakson kautta, toisesta sijoituspaikasta tai suoraan kotoa. Ehdolliseen tai ehdottomaan vankeustuomioon tuomittu lapsi voi myös tulla suorittamaan tuomiota tai koevapautta Kajuuttaan. Tällöin rikosseuraamuslaitos vastaa lapsen rangaistusajan suunnitelmasta. Lapsi tulee Kajuuttaan pääsääntöisesti huostaanottopäätöksellä. Tällöin tarvittavien rajoitustoimenpiteiden käyttäminen on mahdollista, jos niiden arvioidaan olevan lapsen edun mukaisia ja niiden käyttämiseen on lakisääteiset, perustellut syyt.  

Yhteisöllisyys ja yhteisöhoidon elementit kuuluvat arkeemme, ja pyrimme tekemään mahdollisimman paljon asioita lapsia osallistaen. Ryhmätoimintaa on kahdesti viikossa yhteisökokouksen ja yhteisöillan merkeissä. Kodin askareita, kaupassa käyntiä, oman talouden hallintaa ja ruoan valmistusta harjoitellaan yhdessä ohjaajien avustuksella. Omaohjaajatyö on suuressa roolissa, omaohjaajatunteja lapsella on vähintään kaksi viikossa.

Kajuutan arkeen kuuluu vahva verkostotyö eri toimijoiden kanssa. Lapsille pyritään järjestämään tarvittaessa hoitokontakti Kajuutan ulkopuolelta, joka sijoituksen jälkeen jatkuisi saumattomasti. Rikokseton elämä, tunnetaidot, kiinnittyminen yhteiskuntaan sekä vastuun kantaminen omasta elämästä ovat asioita, joita lasten kanssa opetellaan yhdessä. Työskentelyssä hyödynnämme GLM- ja DKT- menetelmiä.

Osoite

Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki

Osoite

Riikka Sirkiä

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Satama

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Riikka Sirkiä

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Satama

Verna Jalonen

Telakan vastaava ohjaaja

Kreetta Pernu

Nosturin vastaava ohjaaja