Hem
Yhteystiedot
Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Kaksikielisyys
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Kuntoutuspolku
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Lääkäripalvelut
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Kunta
 • Helsinki
Menetelmät
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Luovat menetelmät
 • Kiintymyssuhdetyö
 • MAPA
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Toimintaterapia
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Rikollisuus
 • Trauma
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Levottomuus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Oppimisvaikeudet
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Kehitysviiveet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Väkivaltaisuus
 • ADHD
 • ADD
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki

Nuorisokoti Satama

Helsingin Munkkisaaressa sijaitseva vaativan erityistason Nuorisokoti Satama toimii yhteisöhoidon ja hyvän elämän mallin (GLM) viitekehyksessä. Satamaan kuuluu kolme yksikköä: Telakka, Nosturi ja Kajuutta. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, traumainformoituun työotteeseen, päihdetyöhön sekä työskentelyyn rikostaustaisten kanssa.

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Kaksikielisyys
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Vahva henkilöstömitoitus
 • Kuntoutuspolku
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Lääkäripalvelut
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 13-17
Kunta
 • Helsinki
Menetelmät
 • Lasten ja nuorisopsykiatrian erikoislääkärin palvelut
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykoedukaatio
 • Psykiatrian erityisosaaminen
 • Yhteisöhoito, GLM (Good life model)
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Luovat menetelmät
 • Kiintymyssuhdetyö
 • MAPA
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Toimintaterapia
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Uhmakkuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Rikollisuus
 • Trauma
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Levottomuus
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Oppimisvaikeudet
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Adoptio
 • Kehitysviiveet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Väkivaltaisuus
 • ADHD
 • ADD
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Telakka, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Kajuutta, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nosturi, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Telakka, Nuorisokoti Satama, Humanan Kallio, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki
 • Nuorisokoti Satama, Helsinki

Telakka

Vaativan laitoshoidon yksikkö Telakka tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30–90 vuorokautta. Telakalla on neljä asiakaspaikkaa ja kahdeksan työntekijää.

Telakalla tavoitteena on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava päihteiden käyttö. Pysäytys- ja arviointijakson aikana kartoitetaan nuoren päihteiden käyttö, arvioidaan hänen kokonaistilanteensa sekä tehdään nuorta tukeva jatkosuunnitelma yhteistyössä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa.

Nosturi

Nosturi tarjoaa strukturoitua, kuntouttavaa sijaishuoltoa samanaikaisesti seitsemälle nuorelle. Työntekijöitä on yhdeksän.

Nosturissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Kajuutta

Helmikuussa 2022 avautunut Kajuutta on kuusipaikkainen erityistason asuinyksikkö ensisijaisesti käytöshäiriöillä, rikoksilla, sopeutumisvaikeuksilla ja rajattomuudella oirehtiville alaikäisille.

Toiminta

Erityistason nuorisokoti Satama toimii yhteisöhoidon ja hyvän elämän mallin (GLM) viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, traumainformoituun työotteeseen, päihdetyöhön sekä rikostaustaisten kanssa työskentelyyn.

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

Osoite

Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki

Riikka Sirkiä

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Satama

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Helsinki
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  Telakka 4, Nosturi 7, Kajuutta 6
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Riikka Sirkiä

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Satama

Osoite

Munkkisaarenkatu 16, 00150 Helsinki