Hem
Yhteystiedot
Nuorisokoti Tikki, Littoinen

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  Sauma 5, Neppari 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Kaksikielisyys
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Lapset puheeksi
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Luovat menetelmät
 • ART®
 • NEPSY
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Levottomuus
 • Masennus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Nepsy
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Nuorisokoti Tikki - Littoinen (Kaarina)

Kaarinan Littoisissa sijaitseva erityistason nuorisokoti Tikki koostuu kahdesta yksiköstä, Saumasta ja Nepparista. Nuorisokoti toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, jossa painottuu päihdeosaaminen.

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  Sauma 5, Neppari 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Kodinomaisuus
 • Kaksikielisyys
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Lapset puheeksi
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Luovat menetelmät
 • ART®
 • NEPSY
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Trauma
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Painonhallinta
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Levottomuus
 • Masennus
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Nepsy
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Nuorisokoti Tikki, Littoinen
 • Nuorisokoti Tikki, Littoinen

Asuminen

Sauma-yksikkö on vaativan laitoshoidon yksikkö. Se tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30–90 vuorokautta. Osastolla on viisi asiakaspaikkaa.

Neppari-yksikkö tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa sijaishuoltoa samanaikaisesti seitsemälle nuorelle. 

Toiminta

Saumassa tavoitteenamme on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava käytös. Jakson aikana kartoitamme nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä teemme yhdessä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa nuorta tukevan jatkosuunnitelman.

Nepparissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

 

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  Sauma 5, Neppari 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Topi Oikarainen

Toiminnanjohtaja, Paimionmarkki ja Loimaankoivu