Hem
Yhteystiedot
Nuorisokoti Tikki, Littoinen

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Kaksikielisyys
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Lapset puheeksi
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Luovat menetelmät
 • ART®
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Trauma
 • Masennus
 • Levottomuus
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Nepsy
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Pasmakatu 1, 20660 Littoinen

Nuorisokoti Tikki - Littoinen (Kaarina)

Kaarinan Littoisissa sijaitseva erityistason nuorisokoti Tikki toimii yhteisöhoidon viitekehyksessä. Moniammatillinen työryhmä on saanut koulutuksen yhteisöhoitoon, jossa painottuu päihdeosaaminen.

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Kaksikielisyys
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Lapset puheeksi
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Luovat menetelmät
 • ART®
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
Näissä voimme auttaa
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Sosiaaliset haasteet
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Painonhallinta
 • Trauma
 • Masennus
 • Levottomuus
 • Syömishäiriö
 • Päihteet
 • Kuntoutuminen
 • Riippuvuudet
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • ADHD
 • ADD
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Nepsy
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy
 • Nuorisokoti Tikki, Littoinen
 • Nuorisokoti Tikki, Littoinen

Asuminen

Nuorisokoti Tikin Sauma-yksikkö on vaativan laitoshoidon yksikkö. Se tarjoaa lyhytaikaista sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille, jotka tarvitsevat pysähtymistä, arviointia ja akuuttien asioiden selvittelyä. Hoito- ja arviointijakson kesto on 30-90 vuorokautta. Osastolla on viisi asiakaspaikkaa.

Toiminta

Saumassa tavoitteenamme on saada pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava käytös. Jakson aikana kartoitamme nuoren tilannetta kokonaisvaltaisesti sekä teemme yhdessä nuoren, hänen perheensä ja vastuusosiaalityöntekijän kanssa nuorta tukevan jatkosuunnitelman.

Nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella samoin kuin nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä. Teemme asioita yhdessä nuoren kanssa.

Nimeämme nuorelle ja hänen perheelleen omaohjaajaparin. Painotamme työskentelyssä avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja nuoren osallisuutta hoitoprosessissa. Yhteistyön tarkoituksena on tarkastella rehellisesti nuoren senhetkistä elämäntilannetta, ja nostaa niin nuoren kuin hänen perheensä voimavarat hyödynnettäviksi.

 

Osoite

Pasmakatu 1, 20660 Littoinen

Ilpo Virtanen

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Tikki

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Ilpo Virtanen

Yksikönjohtaja, Nuorisokoti Tikki

Osoite

Pasmakatu 1, 20660 Littoinen