Hem
Nuorisokoti Tikki, Littoinen

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5 + 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Kaksikielisyys
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Lapset puheeksi
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • ART®
 • Luovat menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Masennus
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Syömishäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Painonhallinta
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Nepsy
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Osoite

Pasmakatu 1, 20660 Littoinen

Nuorisokoti Tikki - Kaarina

Turun kupeessa Littoisissa sijaitseva erityistason nuorisokoti Tikki luo turvallisen asuinympäristön 12–18-vuotiaille päihteillä oireileville lapsille ja nuorille. Tikin Sauma- ja Neppari-yksiköissä toiminnan tavoitteena on pysäyttää vahingollinen päihteiden käyttö sekä tukea nuorten tunnetaitoja, elämänhallintaa ja arkea vakauttavaa päivärytmiä.

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5 + 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy
Alue
 • Varsinais-Suomi
Erityistä
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
 • Kaksikielisyys
 • Moniammatillisuus
 • Palvelut lähellä
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Kaarina
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
 • Lapset puheeksi
Metodit
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Kiintymyssuhdetyö
 • ART®
 • Luovat menetelmät
 • Ratkaisukeskeisyys
 • NEPSY
 • DKT
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Masennus
 • Päihteet
 • Riippuvuudet
 • Syömishäiriö
 • Kuntoutuminen
 • Painonhallinta
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lääkkeiden väärinkäyttö
 • Nepsy
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Humanan Kallio Oy

Asuminen

Humanan Nuorisokoti Tikki sijaitsee rauhallisella alueella Kaarinan Littoisissa noin 15 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Tärkeimmät palvelut, kuten kauppa, koulu, kirjasto ja terveyskeskus, ovat kävely- tai pyöräilymatkan päässä. Alueella on myös hyvät harrastusmahdollisuudet. 

Sijaishuollon yksikön tiloja uudistaessa on otettu huomioon, että ne ovat toiminnalle sopivat ja turvalliset. Nuorisokodin kahden toimintayksikön asianmukaisissa ja moderneissa tiloissa on tilaa harrastamiselle ja yhdessäololle.

Nepparin omavalvontasuunnitelma (PDF)

Sauman omavalvontasuunnitelma (PDF)

Sauma

Nuorisokoti Tikin Sauma on 5-paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa vaativaa ja kuntouttavaa sijaishuoltoa 13–17-vuotiaille nuorille. Saumaan tullessaan nuori yleensä tarvitsee apua päihteiden käytön lopettamiseen, mielenterveys- ja neuropsykiatrisiin haasteisiin liittyvien hoitokontaktien luomista sekä kokonaistilanteen uudelleenarviointia.

Alkusijoitukseen liittyvän kartoitustyön jälkeen suunnitellaan yhteistyössä lasta tukeva jatkosuunnitelma, jonka tavoitteena on saada kuntouttavalla työotteella pysäytettyä lapsen kasvua ja kehitystä vaarantava käytös. Tarvittaessa mukaan lähdetään hakemaan ulkopuolista hoitokontaktia. Työskentelyssämme paneudutaan nuoren elämän ongelmakohtiin suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti.

Yhteistyössä nuoren ja perheen kanssa painotetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja osallisuutta nuoren tilanteen parantamiseen. Työskentelymme taustalla on ajatus siitä, että lasten oireilu johtuu heidän kohtaamistaan traumoista tai traumatisoivista kokemuksista. Tämän vuoksi tärkeimmät työmenetelmämme ovat korjaavien kokemusten tarjoaminen sekä lapsen kohtaaminen kunnioittavasti yksilölliset tarpeet huomioiden. Olemme valmiita ymmärtämään lasta juuri sellaisena kuin hän on, ja pyrimme löytämään yhdessä lapsen kanssa hänen vahvuutensa, oireidenhallintakeinonsa ja rohkeutensa olla avoimessa vuorovaikutuksessa erilaisissa muuttuvissa elämäntilanteissa.

Sauman henkilöstöllä on vahvaa päihde- ja mielenterveystyön ammattitaitoa. Lisäksi osalla työntekijöistä on neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Suurin osa henkilöstöstä puhuu suomea, ruotsia sekä englantia. Tämä mahdollistaa sen, että voimme vastaanottaa eri kielitaustoista tulevia nuoria.

Neppari

Nuorisokoti Tikin Neppari on 7-paikkainen erityistason lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa strukturoitua ja kuntouttavaa sijaishuoltoa päihteillä oirehtiville nuorille. Neppari toimii yhteisöhoidon toimintaperiaattein. Kohtaamme nuoret aidosti ja kannustamme heitä avoimeen vuorovaikutukseen. Pidämme tärkeänä myönteisen, luottamuksellisen ja korjaavan yhteistyösuhteen muodostumista työntekijän ja lapsen välille. 

Nepparin toiminnan tavoitteena on saada kuntoutuksen avulla pysäytettyä nuoren kasvua ja kehitystä vaarantava käytös. Usein kaoottisissa olosuhteissa kasvaneiden lasten kanssa työskentelyssä on mielestämme ensiarvoisen tärkeää strukturoitu ja ennakoitava arki sekä turvalliset rajat. Nepparissa nuori opettelee tuetusti päihteetöntä arkea, tunnetaitoja sekä vastuun kantamista omasta elämästään. Koulunkäynnin tukemisella ja nuorta kiinnostavan opiskelu- tai työharjoittelupaikan löytämisellä on merkitystä selkeän päivärytmin saavuttamisessa nuoren arkeen. Toiminnallinen yhteisöllisyys on arjessa vahvasti läsnä.

Nepparin henkilöstöllä on vahvaa päihde- ja mielenterveystyön ammattitaitoa. Lisäksi osalla työntekijöistä on neuropsykiatrisen valmentajan ja ratkaisukeskeisen lyhytterapian koulutus. Suurin osa henkilöstöstä puhuu suomea, ruotsia sekä englantia. Tämä mahdollistaa sen, että voimme vastaanottaa eri kielitaustoista tulevia nuoria.

Osoite

Pasmakatu 1, 20660 Littoinen

Osoite

Paula Heilimö

Yksikönjohtaja, Sauma ja Neppari

Tietoa

 1. Ikä:
  12–18
 2. Kunta:
  Kaarina
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto, Kiireellinen sijoitus
 4. Paikkamäärä:
  5 + 7
 5. Yritys:
  Humanan Kallio Oy

Yhteystiedot

Paula Heilimö

Yksikönjohtaja, Sauma ja Neppari

Nepparin ohjaajat

Nepparin vastaavat ohjaajat