Hem
Nuoret ja ohjaaja puhaltavat serpentiiniä

Tietoa

  1. Ikä:
    12-17
  2. Kunta:
    Lieto
  3. Paikkatyyppi:
    Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
  4. Paikkamäärä:
    6
  5. Yritys:
    Luotsimaja Oy
Alue
  • Varsinais-Suomi
Erityistä
  • Harrastusmahdollisuuksia
  • Kodinomaisuus
  • Vahva henkilöstömitoitus
  • Eri terapiamuotoja
  • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
  • Ympärivuorokautinen valvonta
  • Hyvät kulkuyhteydet
  • Maalaismiljöö
  • Kaksikielisyys
  • Moniammatillisuus
  • Palvelut lähellä
  • Koulupalvelut
Ikä
  • 12-18
Ikäryhmä
  • Lapset ja nuoret
Kunta
  • Lieto
Menetelmät
  • Psykiatrinen osaaminen
  • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
  • Neuropsykiatrinen osaaminen
  • Traumaosaaminen
  • Perhetyö
  • Dialektinen käyttäytymisterapia
  • Lapset puheeksi
Metodit
  • Kiintymyssuhdetyö
  • Ehkäisevä päihdetyö
  • Arjen terapeuttisuus
  • Strukturoitu arki
  • Neuvotteleva työote
  • Ratkaisukeskeisyys
  • AVEKKI
  • NEPSY
  • DKT
  • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
  • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
  • Psykoosit
  • Pakko-oireet (OSD)
  • Persoonallisuushäiriöt
  • Psyykkiset häiriöt
  • Autismin kirjo
  • Masennus
  • Päihteet
  • Riippuvuudet
  • Adoptio
  • Syömishäiriö
  • Asperger
  • Fobiat (pelkotilat)
  • Oppimisvaikeudet
  • Kuntoutuminen
  • Painonhallinta
  • Rikollisuus
  • Stressihäiriöt
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Sosiaaliset haasteet
  • Trauma
  • Ahdistuneisuushäiriö
  • Opilliset haasteet
  • Poikkeava seksuaalinen käytös
  • Uhmakkuushäiriö
  • Levottomuus
  • Kiintymyssuhdehäiriöt
  • Neuroottiset häiriöt
  • Kehitysviiveet
  • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö
  • Ruokavalio
  • Lääkkeiden väärinkäyttö
  • Nepsy
  • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
  • Psyykkiset kehityshäiriöt
  • Psykososiaaliset ongelmat
  • Itsetuhoinen käytös
  • Ongelmat koulussa
  • Somaattiset sairaudet
  • Touretten syndrooma
  • Ehkäisevä päihdetyö
  • Käytöshäiriöt
  • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
  • Perhesuhteet
  • Vanhemmuuden haasteet
  • Keskittymisvaikeudet
  • ADHD
  • ADD
  • Bipolaarinen sairaus
Palvelun muoto
  • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
  • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
  • Lastensuojelun avohuolto
  • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
  • Luotsimaja Oy

Yhteystiedot

Osoite

Huppukuja 2, 21360 Lieto

Luotsiväylä Luode - Lieto

Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä Luode on erityistason yksikkö, joka sijaitsee rauhallisella alueella Liedossa, noin 20 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta. Hirsirakenteisessa kiinteistössä tarjoamme ympärivuorokautista sijaishuoltoa 12–17-vuotiaille lapsille heidän tarpeidensa mukaisissa puitteissa.

Tietoa

  1. Ikä:
    12-17
  2. Kunta:
    Lieto
  3. Paikkatyyppi:
    Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
  4. Paikkamäärä:
    6
  5. Yritys:
    Luotsimaja Oy
Alue
  • Varsinais-Suomi
Erityistä
  • Harrastusmahdollisuuksia
  • Kodinomaisuus
  • Vahva henkilöstömitoitus
  • Eri terapiamuotoja
  • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
  • Ympärivuorokautinen valvonta
  • Hyvät kulkuyhteydet
  • Maalaismiljöö
  • Kaksikielisyys
  • Moniammatillisuus
  • Palvelut lähellä
  • Koulupalvelut
Ikä
  • 12-18
Ikäryhmä
  • Lapset ja nuoret
Kunta
  • Lieto
Menetelmät
  • Psykiatrinen osaaminen
  • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
  • Neuropsykiatrinen osaaminen
  • Traumaosaaminen
  • Perhetyö
  • Dialektinen käyttäytymisterapia
  • Lapset puheeksi
Metodit
  • Kiintymyssuhdetyö
  • Ehkäisevä päihdetyö
  • Arjen terapeuttisuus
  • Strukturoitu arki
  • Neuvotteleva työote
  • Ratkaisukeskeisyys
  • AVEKKI
  • NEPSY
  • DKT
  • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
  • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
  • Psykoosit
  • Pakko-oireet (OSD)
  • Persoonallisuushäiriöt
  • Psyykkiset häiriöt
  • Autismin kirjo
  • Masennus
  • Päihteet
  • Riippuvuudet
  • Adoptio
  • Syömishäiriö
  • Asperger
  • Fobiat (pelkotilat)
  • Oppimisvaikeudet
  • Kuntoutuminen
  • Painonhallinta
  • Rikollisuus
  • Stressihäiriöt
  • Ihmissuhdeongelmat
  • Sosiaaliset haasteet
  • Trauma
  • Ahdistuneisuushäiriö
  • Opilliset haasteet
  • Poikkeava seksuaalinen käytös
  • Uhmakkuushäiriö
  • Levottomuus
  • Kiintymyssuhdehäiriöt
  • Neuroottiset häiriöt
  • Kehitysviiveet
  • Kaksisuuntainen mielialahäiriö
  • Seksuaalinen hyväksikäyttö
  • Ruokavalio
  • Lääkkeiden väärinkäyttö
  • Nepsy
  • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
  • Psyykkiset kehityshäiriöt
  • Psykososiaaliset ongelmat
  • Itsetuhoinen käytös
  • Ongelmat koulussa
  • Somaattiset sairaudet
  • Touretten syndrooma
  • Ehkäisevä päihdetyö
  • Käytöshäiriöt
  • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
  • Perhesuhteet
  • Vanhemmuuden haasteet
  • Keskittymisvaikeudet
  • ADHD
  • ADD
  • Bipolaarinen sairaus
Palvelun muoto
  • Erityislaitospalvelut
Perustuu lakiin
  • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
  • Lastensuojelun avohuolto
  • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
  • Luotsimaja Oy
  • Nuoret ja ohjaaja puhaltavat serpentiiniä
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Nuoret ja ohjaaja puhaltavat serpentiiniä
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi
  • Lastensuojeluyksikkö Luotsiväylä, Lieto, Humana Suomi

Asuminen

Lastensuojeluyksikössä on turvalliset, modernit tilat, joissa on tilaa harrastamiselle ja yhdessäololle. Yksikön rakennusvaiheessa on huomioitu erityisesti aistiystävällisyys ja turvallisuus - yksikön värimaailma on rauhallinen ja akustiikka miellyttävä. Jokaiselle lapselle on oma huone.

Tärkeimmät palvelut kuten kauppa, koulu, kirjasto sekä terveyskeskus sijaitsevat lyhyen ajomatkan päässä Liedon asemalla ja Liedossa. Alueella on hyvät harrastusmahdollisuudet.

Yhteistyö Liedon kunnan kanssa on tiivistä, ja Luotsiväylään sijoitettavat lapset saavat perus- ja erityistason opetuksen Liedon kunnan opetustoimen kautta. Lapsen omaohjaaja vastaa lapsen kouluasioista yhteistyössä vastaavan ohjaajan kanssa ja lapsi saa vahvaa yksilöllistä tukea koulunkäyntiin. 

Tutustu Luotsiväylä Vuoksi -yksikköön

Toiminta

Luode-lastensuojeluyksikössä hoidetaan sijoitettuja lapsia, joilla on tunne-elämän haasteita, päihteillä ja karkailulla oireilua, käytöshäiriöitä, psyykkistä oireilua sekä neuropsykiatrian kirjon oireita. Toimintamme punainen lanka on ihmisen kohtaaminen, hoidollisuus, välittäminen ja suhdetyöskentely eli vahvassa vuorovaikutuksessa oleminen kaikissa arjen tilanteissa. Lasten kanssa työskentelyssä on mielestämme ensiarvoisen tärkeää strukturoitu ja ennakoitava arki sekä turvalliset rajat. 

Lapsen omien tarpeiden näkökulmasta nousevat tavoitteet yksilölliselle työskentelylle, jonka tarkoituksena on henkilökohtaisten haasteiden ratkaiseminen yhdessä lapsen kanssa. Yksikössä toteutettavan ryhmätyöskentelyn tavoitteena on ryhmätaitojen kehittyminen ja muiden huomioon ottamisen tukeminen. Kokonaisvaltainen kuntoutus täydentyy yhteistyössä perheen kanssa, mikä auttaa lasta hänelle tärkeiden perhesuhteiden korjaamisessa ja lujittamisessa.

Vahvuudet

Ydinosaamisalueitamme ovat vakavasti kiintymyssuhdehäiriöisten ja traumatisoituneiden lasten pitkäaikaisiin sijoituksiin ja kuntoutukseen perehtyminen. Toiminnassamme painottuu terapeuttisen, hoidollisen ja kasvatuksellisen näkökulman vuoropuhelu. Lapsiin suhtaudutaan lempeästi, välittävästi, hyväksyvästi, uteliaasti ja empaattisesti. Otamme rohkeasti asioita puheeksi ja teemme aktiivista yhteistyötä huoltajien ja muiden läheisverkostojen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on auttaa lasta luomaan ikätasoiset ja itsenäistymistä tukevat suhteet läheisiin sekä antaa perheelle voimavaroja ymmärtää sijoitettua lasta ja hänen haasteitaan.

Suurempien resurssien ansiosta 6-paikkaisessa Luode-yksikössä pystytään tarjoamaan intensiivisempää yksilöllistä tukea ja aikuisen läsnäoloa.

Osoite

Huppukuja 2, 21360 Lieto

Osoite

Annamari Ylikorpi

Yksikönjohtaja

Tietoa

  1. Ikä:
    12-17
  2. Kunta:
    Lieto
  3. Paikkatyyppi:
    Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
  4. Paikkamäärä:
    6
  5. Yritys:
    Luotsimaja Oy

Yhteystiedot

Annamari Ylikorpi

Yksikönjohtaja

Nina Hakanen

Vastaava ohjaaja

Luode 1

Ohjaajat