Hem
Yhteystiedot

Lastenkoti Kissankello on 7-paikkainen kodinomainen lastenkoti Lempäälässä, Sääksjärvellä, 10 minuutin ajomatkan päässä Tampereen keskustasta. Lastensuojeluyksikkö Kissankello on ensisijaisesti tarkoitettu sosiaalisesti ja psyykkisesti oirehtiville 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

 1. Yritys
  Matiimi Oy
 2. Kunta
  Lempäälä
 3. Ikä
  0-18
 4. Paikkamäärä
  7
 5. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto

Tampereentie 401
33880 Lempäälä

Kartta

Alue
 • Pirkanmaa
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Leikkikenttä
 • Talossa oma perheterapeutti
 • Palvelut lähellä
 • Moniammatillisuus
Ikä
 • 0-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Lempäälä
Metodit
 • NEPSY
Näissä voimme auttaa
 • Autismin kirjo
 • Masennus
 • Adoptio
 • Syömishäiriö
 • Asperger
 • Fobiat (pelkotilat)
 • Fyysiset toimintahäiriöt
 • Oppimisvaikeudet
 • Kuntoutuminen
 • Painonhallinta
 • Stressihäiriöt
 • Ihmissuhdeongelmat
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Opilliset haasteet
 • Poikkeava seksuaalinen käytös
 • Uhmakkuushäiriö
 • Kaksoisdiagnoosi
 • Psyykkiset häiriöt
 • Neuroottiset häiriöt
 • Kehitysviiveet
 • ADHD
 • ADD
 • Seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Ruokavalio
 • Nepsy
 • Posttraumaattinen stressi (PTSD)
 • Psyykkiset kehityshäiriöt
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Ongelmat koulussa
 • Somaattiset sairaudet
 • Touretten syndrooma
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Vanhemmuuden haasteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • Kehityshäiriöt
Palvelun muoto
 • Peruslaitospalvelut
Perustuu lakiin
 • Lastensuojelulaki
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Matiimi Oy

Asuminen

Lastenkoti Kissankello sijaitsee Lempäälässä rauhallisella omakotialueella hyvien kulkuyhteyksien varrella, koulujen ja harrastusten lähellä. Lastensuojeluyksikössä painotetaan arjenhallintaa, koulunkäynnin merkitystä ja rajat asettavaa aikuisuutta.

Lapsen sijoitusta suunniteltaessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Lempäälän sivistystoimen kanssa, jotta lapselle saadaan juuri hänelle sopiva opiskelupaikka. Kissankellon lähikoulu, Sääksjärven koulu, on ollut jo vuosien ajan tärkeä yhteistyötahomme. Sääksjärven koulu on tarjonnut jo monille sijoitetuille lapsille laadukasta opetusta, lasten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toisen asteen opintoihin siirryttessä Kissankellon lähialueelta löytyy paljon eri opintovaihtoehtoja.

Toiminta

Lastensuojeluyksikkö Kissankello on ensisijaisesti tarkoitettu sosiaalisesti tai psyykkisesti oirehtiville 7-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lapset voivat asua lastenkoti Kissankellossa täysi-ikäisyyteen asti ja erillisellä sopimuksella jopa pidempään. Lasten kasvatustyöstä vastaavat sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneet lastensuojelun ammattilaiset, jotka työskentelevät tiiviissä yhteistyössä vanhempien, viranomaisten ja muiden lasten asioita hoitavien tahojen kanssa.

Kissankello on kodinomainen lastenkoti, jonka toimintaa leimaavat lapsen elämän ja yksilöllisyyden kunnioittaminen sekä ammattimaisuus. Arki lastenkodissa on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Lastensuojeluyksikkö Kissankellon perustehtävä on tukea, ohjata, kasvattaa ja hoivata lapsia yksilöinä niin, että he oppivat selviytymään arkielämässä ja yhteisön jäseninä.

Vahvuudet

Lastensuojeluyksikkö Kissankellon moniammatillisen ja erittäin sitoutuneen työryhmän vahvuus on pitkä kokemus lastensuojelutyöstä.
Kissankellon työntekijät ovat erittäin omistautuneita työlleen ja tekevät lasten hyväksi kaikkensa.

Työryhmässä on monenlaista, sekä lastensuojelutyön opettamaa, mutta myös koulutuksen tuomaa osaamista. Kissankellossa on muun muassa voimauttavan valokuvauksen ammattilainen, perhe-psykoterapeutti ja mediakasvatuksen opinnot suorittanut työntekijä.

Lastenkoti Kissankellossa yhdessä tekeminen on keskeistä. Turvallinen arki luodaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, vahvojen raamien tukemana.

Tukipalvelut

Itsenäistymisharjoittelu on mahdollista aloittaa lastensuojeluyksikkö Kissankellon omissa tiloissa. Kissankellossa on muun muassa erillinen keittiö, jossa voi harjoitella omatoimista ruuanlaittoa. Kissankellosta tarjotaan tukea lapsen muuttaessa omaan asuntoon.

Kissankellossa on aidosti välittävä ilmapiiri - lasten etu ja hyvinvointi on etusijalla aina!

Työntekijän kuvaus joulukuussa 2019