Hem
Kaksi henkilöä pöydän ääressä opiskelemassa.

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä)
 5. Yritys:
  Namikan pienryhmäkoti
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Psyykkiset häiriöt
 • Masennus
 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Ruokavalio
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Namikan pienryhmäkoti Oy

Yhteystiedot

Osoite

Korennontie 49, 01490 Vantaa

Korento 1 ja 2 – Vantaa

Vantaan Nikinmäessä sijaitseva Namikan pienryhmäkodin lastensuojeluyksikkö Korento koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä, Korento 1:stä ja Korento 2:sta.

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä)
 5. Yritys:
  Namikan pienryhmäkoti
Alue
 • Uusimaa
Erityistä
 • Hyvät kulkuyhteydet
 • Aktiviteetteja / harrastusmahdollisuuksia
 • Ympärivuorokautinen valvonta
 • Harrastusmahdollisuuksia
 • Vahva ammatillinen työryhmä
 • Kodinomaisuus
Ikä
 • 12-18
Ikäryhmä
 • Lapset ja nuoret
Kunta
 • Vantaa
Menetelmät
 • Psykiatrinen osaaminen
 • Päihde- ja mielenterveysosaaminen
 • Traumaosaaminen
Metodit
 • Kiintymyssuhdetyö
 • Arjen terapeuttisuus
 • Strukturoitu arki
 • Liikunnalliset ja toiminnalliset menetelmät
 • Elämänhallinnan ja itsenäisen elämän harjoittelu
Näissä voimme auttaa
 • Psyykkiset häiriöt
 • Masennus
 • Oppimisvaikeudet
 • Sosiaaliset haasteet
 • Trauma
 • Ahdistuneisuushäiriö
 • Levottomuus
 • Kiintymyssuhdehäiriöt
 • Ruokavalio
 • Psykososiaaliset ongelmat
 • Itsetuhoinen käytös
 • Ongelmat koulussa
 • Ehkäisevä päihdetyö
 • Käytöshäiriöt
 • Kokonaisvaltaisen tuen tarve
 • Perhesuhteet
 • Keskittymisvaikeudet
 • ADHD
 • ADD
Palvelun muoto
 • Erityislaitospalvelut
Sijoitusmuoto
 • Lastensuojelun avohuolto
 • Lastensuojelun sijaishuolto
Yhtiö
 • Namikan pienryhmäkoti Oy

Asuminen

Pienryhmäkoti Korennon lastensuojeluyksiköt sijaitsevat Nikinmäessä, Vantaan Korson suuralueen kaupunginosassa, hyvien liikenneyhteyksien, palveluiden sekä harrastusmahdollisuuksien läheisyydessä.

Korento koostuu kahdesta erityistason yksiköstä, Korento 1:stä ja Korento 2:sta. Juuri remontoiduissa tiloissa sijaitsevat 7-paikkaiset Korento-yksiköt tarjoavat kodikkaan ja turvallisen kasvuympäristön lastensuojelullista sijoitusta ja psyykkistä kuntoutusta tarvitseville lapsille ja nuorille.

Korennon omavalvontasuunnitelma (PDF)

Toiminta

Korennossa hoidon ja kasvatuksen perustana ovat huomioiva kasvatus ja yhteiskasvattajuus. Huomioiva kasvatus tarkoittaa empaattisuutta ja kannustamista, ja siihen kuuluu tärkeänä osana myös kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus. Aito ja runsas positiivinen vuorovaikutus jokaisessa arjen tilanteessa on osa nuoren huomioivaa kasvatusta. Nuoren kanssa keskustellaan ja rakennetaan yhdessä nuorta tukevaa arkea.

Yhteiskasvattajuuden avulla tuetaan vanhempien voimavaroja kasvattaa omaa lasta ja toteutetaan kasvatusta yhdessä kohti yhteistä tavoitetta. Jatkuva, avoin vuorovaikutus nuoren verkoston kanssa on avain luottamuksen syntyyn ja vahvistumiseen. Työskentely koostuu yksilöllisesti määritettyjen tavoitteiden pohjalta, jonka perustana on nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelma.

Vahvuudet

Korennossa toteutetaan yksilöllistä hoito- ja kasvatustyötä. Yksilölliset hoitomenetelmät ja työtavat valitaan vastaamaan lapsen tarpeita ja asetettuja tavoitteita. Yksilöllisellä hoito- ja kasvatustyöllä tuetaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, johon kuuluu muun muassa vuorovaikutus, päivärytmi ja uusien taitojen opettelua.

Psyykkisesti oireilevien nuorten kohtaaminen on henkilöstömme erityisosaamista. Nuori kohdataan yksilönä ja hyväksytään omana itsenään. Hänelle annetaan mahdollisuus kasvaa turvallisessa ympäristössä ja tuetusti kohti itsenäistä aikuisuutta.

Osoite

Korennontie 49, 01490 Vantaa

Osoite

Jaana Silfver

Yksikönjohtaja, Korento 1 ja 2

Tietoa

 1. Ikä:
  13-17
 2. Kunta:
  Vantaa
 3. Paikkatyyppi:
  Lastensuojelun sijaishuolto, Lastensuojelun avohuolto
 4. Paikkamäärä:
  14 (kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä)
 5. Yritys:
  Namikan pienryhmäkoti

Yhteystiedot

Jaana Silfver

Yksikönjohtaja, Korento 1 ja 2

Hanna Lehtinen

Vastaava ohjaaja, Korento 2