Metsäraitti - Vantaa

Vantaalla Asolassa sijaitseva, lokakuussa 2020 toimintansa aloittava lastensuojeluyksikkö Metsäraitti käsittää kaksi erityisyksikköä: Metsän vahvuusalueena on psykiatrinen osaaminen ja Raitissa löytyy erityisosaamista päihdeongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lapsen etu on ykkösprioriteettina Metsäraitin kaikessa toiminnassa.

 1. Yritys
  Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä
 2. Kunta
  Vantaa
 3. Ikä
  11-17
 4. Paikkamäärä
  Kaksi 7-paikkaista erityisyksikköä
 5. Paikkatyyppi
  Lastensuojelun sijaishuolto

Pajutie 6
01400 Vantaa

Kartta

Asuminen

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitti sijaitsee omakotitalossa rauhallisella alueella Vantaan Asolassa, kuitenkin lähellä kaikkia Vantaan ja pääkaupunkiseudun palveluita. Ala- ja yläkoulu, rautatieasema, Peijaksen sairaala, päivittäistavarakaupat sekä monipuoliset harrastuspalvelut sijaitsevat alle kahden kilometrin etäisyydellä Metsäraitin sijaishuollon yksiköistä.

Metsäraitti koostuu kahdesta 7-paikkaisesta erityistason yksiköstä: Metsä ja Raitti. Molemmat yksiköt on tarkoitettu huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille 11-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Metsäraitti on aidosti kodinomainen yksikkö.

Toiminta

Metsäraitin toiminta perustuu aina lapsen etuun, joka rakentuu useista lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisistä elementeistä. Lapsen edun mukainen työskentely pienryhmäkodissa edellyttää työntekijöiltä lapsen ja hänen elämäntilanteensa kokonaisvaltaista ja huolellista tarkastelua, luottamuksen rakentamista ja riittävää aikaa, jotta työskentelyssä toteutuvat keskeiset laatua varmistavat tekijät: oikeudenmukaisuus, avoimuus, luotettavuus, turvallisuus sekä lastensuojelutoimien suhteellisuusperiaate.

Vantaan ja sen lähialueiden monipuolinen palvelutarjonta antaa hyvän pohjan lastensuojeluyksiköiden toiminnallisuudelle. Lasten ja nuorten kanssa halutaan osallistua monipuolisesti erilaisiin tapahtumiin ja harrastuksiin. Yksiköiden lapsia ja nuoria tuetaan yksilöllisesti myös kilpa- ja harrastustoiminnassa.

Kiinnitämme huomiota myös vanhempien tukemiseen lapsen sijoituksen aikana. Pidämme yllä myös muita lasta tukevia ihmissuhteita. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin terveydenhuollon ja sivistystoimen kanssa.

Vahvuudet

Lastensuojeluyksikkö Metsäraitissa on erityisosaamista vaativiinkin tilanteisiin. Metsän henkilöstön erityisosaaminen keskittyy vahvasti sosiaalisen vuorovaikutuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen. Yksikössä voidaan tukea ja edistää psykiatrista kuntoutumista, sillä henkilöstöön kuuluu psykiatrian alan erityisasiantuntemusta omaavia työntekijöitä. Raitin henkilöstön erityisosaaminen painottuu päihteillä oireilevien lasten ja nuorten tukemiseen.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti vastaamaan lastensuojelun muuttuviin tilanteisiin. Järjestettävissä koulutuksissa pyrimme ensisijaisesti vahvistamaan yksiköiden erityisasiantuntemusta vastaavaa osaamista.

Metsäraitin esitteen voit ladata tästä.