Hem

ALKAVA® moniammatillinen arviointipalvelu (sijoitus avohuollon tukitoimena 3 kk) tarvitaan, kun lastensuojelun piirissä olevan nuoren hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen suunnittelu ja toteutus edellyttävät psykiatrista erityisosaamista sekä nuoruusiän kehitystehtäviin liittyvää erityispiirteiden tuntemusta. Kolme kuukautta kestävä arviointijakso toteutetaan moniammatillisesti. Jakson aikana kartoitetaan laaja-alaisesti nuoren psyykkistä vointia ja toimintakykyä, sekä selvitetään nuoren omaa motivaatiota tilannettaan kohtaan. Jaksolta laaditaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioiva arvio ja jatkosuositukset.

Moniammatillisessa arvioinnissa yhdistetään sosiaalityön, kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön asiantuntemusta tavoitteena nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisesti huomioiva arvio. Kattava, moniammatillinen arvio toimii parhaimmillaan tukena laadukkaalle ja kokonaisvaltaiselle asiakassuunnitelmalle. Kohderyhmä huomioiden, erityisenä arvioinnin kohteena ovat myös opiskeluvalmiudet.

Arviointipalvelun toteuttamiseen osallistuva henkilöstö on toimintaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, sosionomi/sosiaalityöntekijä, yhteisöpedagogi ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Tarvittaessa myös psykologi. Arvioinnissa hyödynnetään sekä standardoituja arviointimenetelmiä että arjen toiminnan havainnointia.