Hem
Yhteystiedot

Millaista on olla kesätyöntekijänä Humanassa?

Lue alta, mitä kesätyöntekijämme Juho, Saara-Kaisa ja Sini kertovat työstään.

 1. Lähihoitajaksi keväällä 2020 valmistunut Juho työskenteli kesän Kuntoutuskoti Arkipäivässä, Jokkakodin yksikössä Torniossa.

  Mitä työhösi kuuluu?

  Mielenterveyskuntoutujien arjen tukemista ja muita hoitajan työn tehtäviä. Työkuvaani kuuluu muun muassa lääkehoito ja ryhmien pitäminen, esimerkiksi luontoryhmä ja hyvän mielen ryhmä. Kenttätyössä tuen asiakasta monipuolisesti siinä, että hän kykenee sairaudestaan huolimatta asumaan kotona.

  Miten päädyit kesätöihin Humanaan? 

  Olin talvella 2020 täällä työharjoittelussa viisi viikkoa ja se meni hyvin. Tykkäsin työstä ja ilmeisesti minustakin pidettiin työntekijänä. Harjoitteluni ohjaaja oli loistava ja perehdytti minut monipuolisesti työpaikkaan. Hyvän ohjaajan myötä minulla oli varma olo aloittaa työt Tornion Arkipäivässä.

  Mikä on ollut työssäsi mielenkiintoisinta/parasta?

  Monipuolisuus, sillä työnkuva vaihtelee. Meillä on asiakkaita lapsista aikuisiin ja työympäristö vaihtuu päivittäin, sillä osa asiakkaistamme asuu ympäri kaupunkia omissa asunnoissaan ja osa kuntoutuskoti Arkipäivässä.

  Työyhteisössä on parasta se, että työkaverini eivät vaihdu vaan meillä on tiivis, avoin ja hyvä työporukka.

  Mitä olet oppinut kesätyösi aikana?

  Työskentelyä työyhteisössä sekä itsenäisesti. Lisäksi olen oppinut paljon psykiatrisesta kuntoutuksesta, erilaisista mielenterveysongelmista ja niiden hoidosta. Myös vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet. Olen oppinut myös lääkehoidosta, eri lääkkeistä ja antotavoista.

  Miksi suosittelisit muille Humanaa kesätyöpaikkana?

  Täällä on hyvä, lämmin vastaanotto työntekijöiden sekä asiakkaiden osalta. Lisäksi työ on monipuolista ja opettavaista.

   

  Juho Huotari_2020_ASP, Arkipäivä Tornio.jpg

 2. Sairaanhoitajaksi opiskeleva Saara-Kaisa työskenteli kesän Pirtakodissa Torniossa. Pirtakoti on mielenterveyskuntoutujille ja nuorena dementoituneille tehostettua eli ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava asumisyksikkö.

  Mitä työhösi kuuluu?

  Työhöni Humanalla Pirtakoti-yksikössä kuuluu auttaa asukkaita kuntouttavalla työotteella ylläpitämään ja edistämään toimintakykyä arjen toiminnoissa. Näihin kuuluu esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa kannustaminen ja ohjaaminen, asukkaan kuntoutumisessa tukeminen, lääkehoito sekä moniammatillinen yhteistyö. 

  Miten päädyit kesätöihin Humanaan?

  Opiskelen parhaillaan sairaanhoitajaksi Lapin ammattikorkeakoulussa ja valmistun jouluna 2020. Tein sairaanhoitajan opintoihin kuuluvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Pirtakodissa 2019 loppuvuodesta, jonka myötä kiinnostuin Pirtakodissa työskentelystä. Hain kesätöihin Pirtakodille ja näin pääsin kesätöihin Humanalle.

  Mikä on ollut työssäsi mielenkiintoisinta/parasta?

  Työssäni on ollut mielenkiintoisinta nähdä muutokset asukkaiden kuntoutumisessa. Olen oppinut työssäni mielenterveyshoitotyölle ja mielenterveyskuntoutujille ominaisista piirteistä. Olen myös oppinut tuntemaan asukkaita koko ajan paremmin, joka auttaa tukemaan asukkaita heidän kuntoutumisessaan.

  Mitä suunnitelmia sinulla on kesän jälkeen?

  Tämän hetken tulevaisuuden suunnitelmiini kuuluu sairaanhoitajan opintojen loppuun suorittaminen tulevana syksynä, jonka jälkeen aion hakea työelämään täysipainoisesti.

  Miksi suosittelisit muille Humanaa kesätyöpaikkana?

  Suosittelen Pirtakotia kesätyöpaikaksi myös muille, koska siellä on mukava työyhteisö ja työ on mielenkiintoista. Uutena työntekijänä olen tykännyt siitä, että minut on otettu vastaan positiivisesti ja hyvin työhön perehdyttäen. 

   

  Parkkinen_Saara-Kaisa_ASP_Pirtakoti_muokattu.jpg

 3. Sosionomiksi opiskeleva Sini jäi hallinnon harjoittelun jälkeen kesätöihin Nuorisopsykiatriseen asumiskoti Puroon. Hän toimii ohjaajana Laihialla sijaitsevassa Mäki-Marttilan yksikössä.

  Mitä työhösi kuuluu?

  Olen Mäki-Marttilassa ohjaajana, ja nyt kesällä teen joitakin hallinnon puolen töitä yksikönjohtajan ollessa kesälomalla.

  Miten päädyit kesätöihin Humanaan?

  Humanan alla toimiva Puro on melko näkyvä toimija Pohjanmaan alueella. Etsiessäni ensimmäistä harjoittelupaikkaani lastensuojelun kentältä todennäköisyys Puron tulemisesta tietoisuuteeni oli suuri. Teinkin ensimmäisen harjoitteluni Puron toiseen yksikköön ja jäin myös sinne joksikin aikaa sijaiseksi.

  Mikä on ollut työssäsi mielenkiintoisinta/parasta?

  Vaikka toimin sijaisena, näin harjoitteluni aikana hyvin läheltä yksikön esimiehen toimintaperiaatteita ja ajatusmaailmaa työyhteisön hyvinvointiin ja työn laadun kehittämiseen liittyen. Näin ollen on helppo sanoa arvostavani Mäki-Marttilassa työskennellessäni erityisesti sitä, että työntekijöiden toiveet työvuorosuunnittelussa otetaan hyvin huomioon. Lisäksi esimies työskentelee lähellä työntekijöitä ja nuoria. Tämä mahdollistaa laajan käsityksen työyhteisön vahvuuksista ja mahdollisista kehittämisen kohteista. Arki lastensuojelun asumisyksikössä on paikoin hyvin hektistä, ja suunnitelmat muuttuvat usein päivän aikana. Joustavuus ja sopeutuvuus työyhteisössä vähentävät muutoksista aiheutuvien stressitekijöiden negatiivista vaikutusta. On vaikea nimetä mitään yksittäistä tilannetta tai asiaa, joka olisi ollut työssäni tähän mennessä mielenkiintoisin. Pyrin pitämään jokaisena työpäivänä mieleni avoimena ja positiivisena. Tähän mennessä ei ole ollut päivääkään, jolloin olisin lähtenyt töistä ikävällä mielellä.

  Mitä olet oppinut kesätyösi aikana?

  Oppiminen on uteliaalla asenteella jatkuva prosessi, jonka vaikutukset omaan toimintaan näkee usein jälkeenpäin. Lastensuojelun asumisyksikössä työntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Se on edellytys toimivalle ja laadukkaalle työskentelylle. Olen aiemmin ollut pitkälti työtehtävissä, joissa olen työskennellyt yksin ja itsenäisesti. Siispä olen ollut uuden edessä etsiskellessäni niin omaa paikkaani työyhteisössä kuin keinoja sujuvaan yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa.

  Mitä suunnitelmia sinulla on kesän jälkeen?

  Suunnitelmanani on saada opinnäytetyöni valmiiksi syksyyn mennessä, jotta voin siirtyä kokoaikaisesti työelämään. Tulen luultavasti jatkamaan töitä lastensuojelussa ainakin toistaiseksi.

  Miksi suosittelisit muille Humanaa kesätyöpaikkana?

  Vaikka työskentelen Humanalla, koen työskenteleväni Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Purossa. Puro on vakiinnuttanut paikkansa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, ja sen johto on lähellä työntekijöitä. Purossa halutaan pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Oman näkemykseni mukaan työn laadun kehittäminen ja innovatiivisuus ovat Purossa tavoiteltavia asioita. Työntekijöille annetaan tilaa kehittää itseään ja erilaisten työmenetelmien kokeileminen on enemmän kuin tervetullutta. Siten Puro on varsin oivallinen työpaikka hyödyntää erityisesti sosionomin koulutuksen aikana saatuja kasvatuksellisia ja ohjaukseen liittyviä oppeja. Voin suurella lämmöllä suositella Puroon/Humanalle harjoitteluun tai töihin hakeutumista.

  Sini_Ohjaaja_LSP_Puro.jpg