Hem
Yhteystiedot

Saara-Kaisa, sairaanhoitajaopiskelija

Sairaanhoitajaksi opiskeleva Saara-Kaisa työskenteli kesän Pirtakodissa Torniossa. Pirtakoti on mielenterveyskuntoutujille ja nuorena dementoituneille tehostettua eli ympärivuorokautista asumispalvelua tarjoava asumisyksikkö.

Mitä työhösi kuuluu?

Työhöni Humanalla Pirtakoti-yksikössä kuuluu auttaa asukkaita kuntouttavalla työotteella ylläpitämään ja edistämään toimintakykyä arjen toiminnoissa. Näihin kuuluu esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa kannustaminen ja ohjaaminen, asukkaan kuntoutumisessa tukeminen, lääkehoito sekä moniammatillinen yhteistyö. 

Miten päädyit kesätöihin Humanaan?

Opiskelen parhaillaan sairaanhoitajaksi Lapin ammattikorkeakoulussa ja valmistun jouluna 2020. Tein sairaanhoitajan opintoihin kuuluvan mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelun Pirtakodissa 2019 loppuvuodesta, jonka myötä kiinnostuin Pirtakodissa työskentelystä. Hain kesätöihin Pirtakodille ja näin pääsin kesätöihin Humanalle.

Mikä on ollut työssäsi mielenkiintoisinta/parasta?

Työssäni on ollut mielenkiintoisinta nähdä muutokset asukkaiden kuntoutumisessa. Olen oppinut työssäni mielenterveyshoitotyölle ja mielenterveyskuntoutujille ominaisista piirteistä. Olen myös oppinut tuntemaan asukkaita koko ajan paremmin, joka auttaa tukemaan asukkaita heidän kuntoutumisessaan.

Mitä suunnitelmia sinulla on kesän jälkeen?

Tämän hetken tulevaisuuden suunnitelmiini kuuluu sairaanhoitajan opintojen loppuun suorittaminen tulevana syksynä, jonka jälkeen aion hakea työelämään täysipainoisesti.

Miksi suosittelisit muille Humanaa kesätyöpaikkana?

Suosittelen Pirtakotia kesätyöpaikaksi myös muille, koska siellä on mukava työyhteisö ja työ on mielenkiintoista. Uutena työntekijänä olen tykännyt siitä, että minut on otettu vastaan positiivisesti ja hyvin työhön perehdyttäen. 

 

Parkkinen_Saara-Kaisa_ASP_Pirtakoti_muokattu.jpg