Hem
Yhteystiedot

Sini, sosionomiopiskelija

Sosionomiksi opiskeleva Sini jäi hallinnon harjoittelun jälkeen kesätöihin Nuorisopsykiatriseen asumiskoti Puroon. Hän toimii ohjaajana Laihialla sijaitsevassa Mäki-Marttilan yksikössä.

Mitä työhösi kuuluu?

Olen Mäki-Marttilassa ohjaajana, ja nyt kesällä teen joitakin hallinnon puolen töitä yksikönjohtajan ollessa kesälomalla.

Miten päädyit kesätöihin Humanaan?

Humanan alla toimiva Puro on melko näkyvä toimija Pohjanmaan alueella. Etsiessäni ensimmäistä harjoittelupaikkaani lastensuojelun kentältä todennäköisyys Puron tulemisesta tietoisuuteeni oli suuri. Teinkin ensimmäisen harjoitteluni Puron toiseen yksikköön ja jäin myös sinne joksikin aikaa sijaiseksi.

Mikä on ollut työssäsi mielenkiintoisinta/parasta?

Vaikka toimin sijaisena, näin harjoitteluni aikana hyvin läheltä yksikön esimiehen toimintaperiaatteita ja ajatusmaailmaa työyhteisön hyvinvointiin ja työn laadun kehittämiseen liittyen. Näin ollen on helppo sanoa arvostavani Mäki-Marttilassa työskennellessäni erityisesti sitä, että työntekijöiden toiveet työvuorosuunnittelussa otetaan hyvin huomioon. Lisäksi esimies työskentelee lähellä työntekijöitä ja nuoria. Tämä mahdollistaa laajan käsityksen työyhteisön vahvuuksista ja mahdollisista kehittämisen kohteista. Arki lastensuojelun asumisyksikössä on paikoin hyvin hektistä, ja suunnitelmat muuttuvat usein päivän aikana. Joustavuus ja sopeutuvuus työyhteisössä vähentävät muutoksista aiheutuvien stressitekijöiden negatiivista vaikutusta. On vaikea nimetä mitään yksittäistä tilannetta tai asiaa, joka olisi ollut työssäni tähän mennessä mielenkiintoisin. Pyrin pitämään jokaisena työpäivänä mieleni avoimena ja positiivisena. Tähän mennessä ei ole ollut päivääkään, jolloin olisin lähtenyt töistä ikävällä mielellä.

Mitä olet oppinut kesätyösi aikana?

Oppiminen on uteliaalla asenteella jatkuva prosessi, jonka vaikutukset omaan toimintaan näkee usein jälkeenpäin. Lastensuojelun asumisyksikössä työntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Se on edellytys toimivalle ja laadukkaalle työskentelylle. Olen aiemmin ollut pitkälti työtehtävissä, joissa olen työskennellyt yksin ja itsenäisesti. Siispä olen ollut uuden edessä etsiskellessäni niin omaa paikkaani työyhteisössä kuin keinoja sujuvaan yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa.

Mitä suunnitelmia sinulla on kesän jälkeen?

Suunnitelmanani on saada opinnäytetyöni valmiiksi syksyyn mennessä, jotta voin siirtyä kokoaikaisesti työelämään. Tulen luultavasti jatkamaan töitä lastensuojelussa ainakin toistaiseksi.

Miksi suosittelisit muille Humanaa kesätyöpaikkana?

Vaikka työskentelen Humanalla, koen työskenteleväni Nuorisopsykiatrinen asumiskoti Purossa. Puro on vakiinnuttanut paikkansa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella, ja sen johto on lähellä työntekijöitä. Purossa halutaan pitää kiinni hyvistä työntekijöistä. Oman näkemykseni mukaan työn laadun kehittäminen ja innovatiivisuus ovat Purossa tavoiteltavia asioita. Työntekijöille annetaan tilaa kehittää itseään ja erilaisten työmenetelmien kokeileminen on enemmän kuin tervetullutta. Siten Puro on varsin oivallinen työpaikka hyödyntää erityisesti sosionomin koulutuksen aikana saatuja kasvatuksellisia ja ohjaukseen liittyviä oppeja. Voin suurella lämmöllä suositella Puroon/Humanalle harjoitteluun tai töihin hakeutumista.

Sini_Ohjaaja_LSP_Puro.jpg