Hem
Yhteystiedot

Harjoittelun kautta työelämään

”Koen, että olen onnellisessa asemassa kun on työpaikka kun valmistui, ja vielä sellainen työ, josta tykkään. Työ, mikä on mielekästä ja samalla tosi haastavaa ja opettavaista.”

Perheohjaajana Humana Avopalveluissa työskentelevä Mikaela kuvaa työtään näköalapaikaksi perheiden arkeen. Työ on monipuolista ja mielenkiintoista eikä yksikään työpäivä ole samanlainen. Hän kokee liikkuvan, kotiin tehtävän työn itselleen luontevaksi. ”Tykkään tästä työmuodosta ihan kauheasti. On niin joustavaa ja saa itse tehdä kalenterinsa. Saa tehdä oman näköisesti työtä - työtä omalla persoonalla.” Työssään Mikaela tapaa paljon nuoria, jolloin tapaamiset ovat usein toiminnallisia. Monelle nuorelle vaikeistakin asioista puhuminen on helpompaa tekemisen ohessa.

Mikaela kertoo tutustuneensa Humanaan ensimmäisen kerran sosionomiopintojensa kautta osallistuessaan Tampereen ammattikorkeakoulussa lastensuojelumoduuliin. Moduuliin sisältyi mm. ryhmävierailuja Humanassa. Vierailujen ansiosta Mikaela koki pääsevänsä lähemmäksi käytäntöä. ”Näki mitä perhetyö oikeasti on. Kyllä sitä jonkinlainen kuva oli, mutta kyllähän se selventyi varsinkin sen asiakascasen kautta, kun kuuli, mitä siellä on tehty. Tuli jotenkin selväksi mitä työ oikeasti on, ja kun näki sitä työporukkaa ja työntekijöitä, tuli sellainen fiilis, että haluan hakea tänne töihin.”

Lähijohtamisen harjoittelunsa Mikaela suoritti Humanassa kesätyön yhteydessä. Mikaela pitää tärkeänä, että harjoittelija voi työskennellä oman nimetyn ohjaajansa lisäksi myös muiden ohjaajien mukana ja saa siten nähdä erilaisia tapoja tehdä töitä. ”Harjoittelijan on tärkeää nähdä, miten monilla eri työtavoilla on mahdollista auttaa ja tukea perhettä tavoitteiden saavuttamiseksi. Samalla pääsee itse etsimään sitä, miten itse haluaa sitä työtä tehdä ja poimia mikä itselle toimii ja mikä ei toimi.”

Mikaela valmistui sosionomiksi joulukuussa 2019 ja on siitä lähtien työskennellyt Humanassa. Hän kertoo arvostavansa, että apua ja tukea on saatavilla aina tarvittaessa sekä esimiehen että työkavereiden taholta. ”Ihan sama kenelle soittaa, niin aina saa apua ja aina on sellainen fiilis, että voi soittaa.” Hiljattain valmistuneena hän kertoo usein ihailleensa työkavereidensa ammattitaitoa. ”On tosi siistiä olla oppimassa näiltä meidän työntekijöiltä, ja että saa olla sellaisessa seurassa, missä saa koko ajan oppia ja kehittyä.”

Uusia tilanteita töissä tulee vastaan usein, sillä haasteet perheissä voivat olla hyvin monenlaisia. Työuraansa aloittelevia ja alan opiskelijoita Mikaela rohkaisee, ettei kaikkea tarvitse osata heti, vaan työ opettaa. Tärkeintä on olla oma itsensä ja tehdä työtä omana itsenään. ”Jostain kaikki ovat joskus aloittaneet ja jostainhan se on pakko aloittaa. Sehän on se juttu, että haasteita ja opittavaa riittää. Ei tule tavallaan koskaan valmiiksi, vaan aina on jotain mitä voi oppia.”