Hem

Nuorisopsykiatriaan erikoistuneessa Puro 3 -yksikössä ohjaajana työskentelevä Jan suorittaa oppisopimuskoulutuksena lähihoitajan tutkintoa, osaamisalanaan mielenterveys- ja päihdetyö. Jan kertoo tekemällä ja kokemuksen kautta oppimisen olevan itselleen mielekkäin tapa oppia. ”Nuorten kanssa vuorovaikutus on parasta, sitä ei koulukirjoista ja luennoilta saa.”

Jan toteaa, että Purossa opiskelijalle tarjotaan hyvin vastuuta ja mahdollisuutta kehittää itseään. ”Tarjotaan mahdollisuutta, että voit kyllä hoitaa tuon tilanteen. Tsempataan ja ohjeistetaan hyvin, miten toimia. Tietyissä tilanteissa toinen työntekijä tulee vielä avuksi, ettei täydy yksin lähteä suorittamaan tai tekemään jotakin.”

Oppisopimuskoulutus vaatii oma-aloitteellisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Ammattitutkinto suoritetaan yhdistämällä työssä oppimista, kouluopetusta sekä näyttötehtäviä. Janin mukaan lähiopetuspäiviä oppilaitoksessa on keskimäärin neljä kuukaudessa, ja tutkinto koostuu viidestä eri näytöstä. Näytöt osaamisesta suoritetaan töissä. Näyttöpäivien jälkeen on arviointikeskustelu, jossa arvioitavat kohdat käydään läpi. Suurimman osan näytöistä Jan kertoo voivansa suorittaa Purossa, ainoastaan hoivapuolen näyttö tulee suorittaa jossakin vanhus- tai perushoidon yksikössä.

Työpäivät suunnitellaan koulupäivien ympärille oppisopimustoimiston vaatimukset huomioiden. ”Työpaikalla ymmärretään hyvin lähipäivien tärkeys ja se, että olen sinne kiinnitettynä, enkä ole silloin käytettävissä töissä.” Työkavereilta saa aina tarvittaessa tukea ja ohjausta työhön. ”Ei ole koskaan tullut tilannetta, että olisi jäänyt yksin jonkun asian kanssa ja etteikö sitä olisi voitu puhumalla, kysymällä ja neuvottelemalla hoitaa. Vaikka joskus on ollut raskaitakin jaksoja nuorten kanssa, niin aina on yhdessä siitä selvitty ja menty eteenpäin.”

Jan kertoo arvostavansa Puron avointa ja hyvää työyhteisöä, jossa työkaverit otetaan hyvin huomioon. ”Ei tunnu koskaan, että jää taka-alalle mistään, vaan kaikki otetaan mukaan juttuun. Ei ole niin sanottuja kuppikuntia ja kaikki ovat suhteellisen avoimia joka asiasta. Tuntuu, että on sellainen aito välittäminen ja kohtaaminen, kun esimerkiksi tulee ja lähtee töistä.”

Aikaisemmalta koulutukseltaan Jan on palomies-sairaankuljettaja. ”Pelastusala on pääasiassa auttamista ja neuvontaa. Tämä nuorten kanssa arjen toteuttaminen ja pyörittäminen on erilaista ja jotenkin syvällisempää - erilaista kuin palomiehen työ.” Ohjaajan työssä Jania motivoikin erityisesti työn vaihtelevuus ja nuorten arjessa mukana oleminen.

 

 

Seinäjoella sijaitseva Puro 3 on nuorisopsykiatriaan erikoistunut vastaanottotason yksikkö, joka on vahvasti resursoitu ammattitaitoisella henkilöstöllä. Yksi nuorisopsykiatriaan erikoistuneen yksikön toiminnan tavoitteista on nuoren laitoskierteen katkaisu. Tähän pyritään kohtaamalla nuoret yksilöllisesti ja luomalla arkeen selkeitä ja turvallisia rakenteita. Yksikössä hoidetaan erityistä huolenpitoa ja ohjausta vaativia lapsia, jotka eivät kuitenkaan tarvitse erikoissairaanhoidon palveluita.