Hem

Humanan controller Jari

Controllerin ammattinimike on vakiintunut kuvaamaan taloushallintoalan koulutuksen saanutta ammattilaista, joka tuottaa johdolle taloudellista tietoa, osallistuu budjetointiin ja seuraa toimialan kehitystä. Jari on koulutukseltaan laskentatoimen tradenomi ja näkee itse työnkuvansa hyvin laajana. ”Vastaan Humanan sisäisestä laskennasta sekä raportoinnista. Työni vaatii hyvin tiivistä yhteydenpitoa paitsi johtoon, niin myös liiketoimintojen vastuuhenkilöihin. Controllerin tehtävä on oikea näköalapaikka. Tärkein tehtäväni on tukea liiketoimintojen toimintaedellytyksiä lukujen kautta.”

Jarin Humana-tarina on alkanut vuonna 2015, jolloin hän haki avoinna ollutta controllerin tehtävää ja tuli valituksi siihen. ”Olen aloittanut laskentatoimen työt perustehtävistä. Vähitellen lisääntyneen kokemuksen sekä osaamisen myötä pääsin tekemään myös sisäiseen laskentaan liittyviä tehtäviä. Sitä kautta olen päätynyt myös nykyisiin controllerin tehtäviini.”

Yksi merkittävin työn sisältöön Humanassa koettujen vuosien aikana vaikuttanut tekijä on Jarin mielestä yrityksen nopea kasvu. ”Se asettaa talousraportoinnille aina uudenlaisia haasteita. Aikataulujen pysyvyys ja ennakointi ovat korostuneet. Controllerille on hyvin tärkeää pystyä katsomaan muuallekin, kuin vain peruutuspeiliin.” Raportointityökalujen kehittäminen ja liiketoiminnan ymmärtäminen eri näkökulmista ovat Jarin mielestä edellytyksiä työssä onnistumiselle. Työ on vaihtelevaa ja vaatii hyvin monipuolista osaamista. Mekaanisen ja rutiininomaisen lainsäädännön ohjaaman laskennan vastapainoksi Jarin työssä korostuu voimakkaasti myös ennakoivan ja tavoitteellisen talousohjauksen tukeminen. ”Tämä vaatii sekä liiketoimintaan että talouteen perehtyneisyyttä.”

”Parasta työssäni on oman osaamisen ja oman työn kehittämismahdollisuudet.” Pohjoismaisen omistajan myötä myös Jarin englannin kielen osaaminen on kehittynyt. Mikään kurssi tai koulutus ei voi tarjota samanlaisia mahdollisuuksia kielitaidon kehittämiseen, kuin käytännön työ. Samat lainalaisuudet pätevät myös ammattitaidon kehittämiseen. Halu tehdä asiat paremmin ja oppia uutta määrittävät myös Jarin vapaa-aikaa. ”Vastuullani on kotitilani hoito ja myös siinä haluan kehittää itseäni ja työtäni. Ja koska myös kroppaa täytyy haastaa, kuuluu kuntoilu harrastuksiini.”

Jari uskoo, että kasvavassa liiketoiminnassa on mahdollista myös jatkossa kehittää paitsi omaa osaamista niin myös työn sisältöä. ”On upeaa olla mukana kehittyvän ja hyväasenteisen työyhteisön matkassa.”